Aansluiten op HDMI-apparaten

De camera kan worden aangesloten op tv's, recorders en andere apparaten met HDMI-aansluitingen. Gebruik een HDMI-kabel van een andere fabrikant (Type D). Deze artikelen moeten apart worden aangeschaft. Schakel de camera altijd uit voordat u een HDMI-kabel aansluit of loskoppelt.

1HDMI-connector voor aansluiting op camera
2HDMI-connector voor aansluiting op extern apparaat*
  1. Kies een kabel met een connector die past bij de connector op het HDMI-apparaat.

tv's

  • Nadat u de tv hebt afgestemd op het HDMI-ingangskanaal, zet u de camera aan en drukt u op de K -knop om foto's op het televisiescherm te bekijken.
  • Het afspeelvolume van de audio kan worden aangepast met de bedieningselementen op de tv. Camerabediening kan niet worden gebruikt.
  • Als de camera is gekoppeld aan een smartapparaat waarop de SnapBridge- app wordt uitgevoerd, kan het apparaat worden gebruikt om het afspelen op afstand te bedienen terwijl de camera is aangesloten op een tv. Zie de online Help van de SnapBridge- app voor details.

Recorders

De camera kan video rechtstreeks opnemen op aangesloten HDMI-recorders. Gebruik het item [ HDMI ] in het setup-menu om de instellingen voor HDMI-uitvoer aan te passen. Sommige recorders starten en stoppen met opnemen als reactie op camerabediening.

Uitvoerresolutie:

Kies het formaat voor de uitvoer van afbeeldingen naar het HDMI-apparaat. Als [ Auto ] is geselecteerd, kiest de camera automatisch het juiste formaat.

Geavanceerd

Pas de instellingen aan voor aansluiting op het HDMI-apparaat.

OptieBeschrijving
[ Uitgangsbereik ]Het ingangsbereik van het RGB-videosignaal verschilt per HDMI-apparaat. [ Auto ], dat overeenkomt met het uitvoerbereik van het HDMI-apparaat, wordt in de meeste situaties aanbevolen. Als de camera het juiste uitvoerbereik van het RGB-videosignaal voor het HDMI-apparaat niet kan bepalen, kunt u uit de volgende opties kiezen:
  • [ Beperkt bereik ]: Voor apparaten met een RGB-videosignaalinvoerbereik van 16 tot 235. Kies deze optie als u een verlies aan detail in schaduwen opmerkt.
  • [ Volledig bereik ]: voor apparaten met een RGB-videosignaalinvoerbereik van 0 tot 255. Kies deze optie als u merkt dat schaduwen "vervaagd" of te helder zijn.
[ Externe opnamecontrole ]Als u [ Aan ] kiest, kunnen camerabedieningen worden gebruikt om de opname te starten en te stoppen wanneer de camera via HDMI is aangesloten op een externe recorder die het Atomos Open Protocol ondersteunt.
  • Externe opnamecontrole is beschikbaar bij Atomos SHOGUN- , NINJA- en SUMO -serie monitorrecorders. Neem voor meer informatie over apparaatfuncties en bediening contact op met de fabrikant of raadpleeg de documentatie die bij de recorder is geleverd.
  • Het camerascherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de tijd die is geselecteerd voor persoonlijke instelling c3 [ Uitschakelvertraging ] > [ Stand-by-timer ] verloopt, waardoor de HDMI-uitvoer wordt beëindigd. Wanneer u video's opneemt op een extern apparaat, selecteert u [ Standby-timer ] en kiest u [ Geen limiet ] of een tijd die langer is dan de verwachte opnametijd.
  • Er wordt een pictogram weergegeven op de cameramonitor wanneer [ Aan ] is geselecteerd: A wordt weergegeven tijdens stand-by, B tijdens video-opname. Controleer tijdens het opnemen de recorder en het recorderdisplay om er zeker van te zijn dat de beelden op het apparaat worden opgeslagen.
  • Merk op dat het selecteren van [ Aan ] de beelduitvoer naar het apparaat kan verstoren.

Geen HDMI-uitgang

Als de videoframegrootte en -snelheid zijn ingesteld op 1920×1080 120p, 1920×1080 100p of 1920×1080 slow-motion, is HDMI-uitvoer niet beschikbaar.

Zoom

Als u tijdens video-opname inzoomt op het scherm, wordt de video die wordt opgenomen, weergegeven in 1:1 (100%) op HDMI-apparaten. Als u tijdens video-opname stand-by de framegrootte instelt op 3840 × 2160 en inzoomt op het scherm, zal het scherm op de HDMI-apparaten een framegrootte van 1920 × 1080 hebben.