ISO-gevoeligheidsinstellingen

  1. G knop
  2. C foto-opnamemenu

Pas de automatische ISO-gevoeligheidsinstellingen voor foto's aan. Auto ISO-gevoeligheidsregeling past de ISO-gevoeligheid automatisch aan als optimale belichting niet kan worden bereikt bij de waarde die door de gebruiker is geselecteerd in de standen P , S , A en M.

KeuzeBeschrijving
[ ISO-gevoeligheid ]De ISO-gevoeligheid geselecteerd met de ISO-gevoeligheidsknop wordt weergegeven.
[ Automatische ISO-gevoeligheidsregeling ]

Markeer [ Aan ] en druk op J om automatische instelling van ISO-gevoeligheid in te schakelen. Als [ Uit ] is geselecteerd, blijft de ISO-gevoeligheid vast op de waarde die is geselecteerd met de ISO-gevoeligheidsknop.

[ Maximale gevoeligheid ]

Kies de bovengrens voor automatische instelling van de ISO-gevoeligheid om te voorkomen dat deze te hoog wordt ingesteld.

[ Maximale gevoeligheid met c ]

Kies de bovenste ISO-gevoeligheidslimiet voor foto's die zijn gemaakt met een optionele flitser.

[ Minimale sluitertijd ]

Kies de sluitertijd (1/4000 tot 30 sec.) waaronder de automatische instelling van de ISO-gevoeligheid in werking treedt om onderbelichting te voorkomen in de standen P en A . Als [ Auto ] is geselecteerd, kiest de camera de minimale sluitertijd op basis van de brandpuntsafstand van de lens. De camera kiest bijvoorbeeld automatisch kortere minimale sluitertijden om onscherpte als gevolg van camerabewegingen te voorkomen wanneer een lange lens is bevestigd.

  • Markeer [ Auto ] en druk op 2 om opties voor automatische sluitertijdselectie te bekijken. De automatische selectie van de sluitertijd kan nauwkeurig worden afgesteld door snellere of langzamere minima te kiezen. Snellere instellingen kunnen worden gebruikt om onscherpte te verminderen bij het fotograferen van snel bewegende onderwerpen.
  • Sluitertijden kunnen onder het geselecteerde minimum vallen als er geen optimale belichting kan worden bereikt bij de ISO-gevoeligheid die is gekozen voor [ Maximale gevoeligheid ].
  • Wanneer automatische instelling van de ISO-gevoeligheid is ingeschakeld, toont de opnameweergave ISO AUTO . Wanneer de gevoeligheid wordt gewijzigd ten opzichte van de waarde die door de gebruiker is geselecteerd, wordt de ISO-gevoeligheid weergegeven op de schermen.

Automatische ISO-gevoeligheidsregeling

  • Als de ISO-gevoeligheid geselecteerd met de ISO-gevoeligheidsknop hoger is dan die ingesteld in [ Maximale gevoeligheid ], zal de waarde geselecteerd met de ISO-gevoeligheidsknop dienen als de maximale gevoeligheid.
  • Tijdens flitsfotografie is de sluitertijd beperkt tot het bereik dat is gedefinieerd door de waarden die zijn geselecteerd voor persoonlijke instellingen e1 [ Flitssynchronisatiesnelheid ] en e2 [ Flitssluitertijd ].