Instellingen voor ISO-gevoeligheid

  1. G knop
  2. C foto-opnamemenu

Pas de instellingen voor automatische ISO-gevoeligheidsregeling voor foto's aan. Automatische ISO-gevoeligheidsregeling past automatisch de ISO-gevoeligheid aan als optimale belichting niet kan worden bereikt bij de waarde die door de gebruiker is geselecteerd in de standen P , S , A en M.

OptieBeschrijving
[ ISO-gevoeligheid ]De ISO-gevoeligheid die is geselecteerd met de ISO-gevoeligheidsknop wordt weergegeven.
[ Automatische ISO-gevoeligheidsregeling ]

Markeer [ Aan ] en druk op J om automatische instelling van de ISO-gevoeligheid in te schakelen. Als [ Uit ] is geselecteerd, blijft de ISO-gevoeligheid vast op de waarde die is geselecteerd met de ISO-gevoeligheidsknop.

[ Maximale gevoeligheid ]

Kies de bovengrens voor automatische instelling van de ISO-gevoeligheid om te voorkomen dat deze te hoog wordt ingesteld.

[ Maximale gevoeligheid met c ]

Kies de bovenste ISO-gevoeligheidslimiet voor foto's die zijn gemaakt met een optionele flitser.

[ Minimale sluitertijd ]

Kies de sluitertijd (1/4000 tot 30 s) waaronder de automatische ISO-gevoeligheidsregeling in werking treedt om onderbelichting in de standen P en A te voorkomen. Als [ Auto ] is geselecteerd, kiest de camera de minimale sluitertijd op basis van de brandpuntsafstand van de lens. De camera kiest bijvoorbeeld automatisch kortere minimale sluitertijden om onscherpte veroorzaakt door cameratrilling te voorkomen wanneer een lange lens is bevestigd.

  • Om de opties voor automatische sluitertijdselectie te bekijken, markeert u [ Auto ] en drukt u op 2 . De automatische selectie van de sluitertijd kan worden verfijnd door kortere of langzamere minimumwaarden te kiezen. Snellere instellingen kunnen worden gebruikt om onscherpte te verminderen bij het fotograferen van snel bewegende onderwerpen.
  • De sluitertijden kunnen onder het geselecteerde minimum dalen als er geen optimale belichting kan worden bereikt bij de ISO-gevoeligheid die is gekozen voor [ Maximale gevoeligheid ].
  • Als automatische instelling van de ISO-gevoeligheid is ingeschakeld, wordt ISO AUTO weergegeven op het opnamescherm. Wanneer de gevoeligheid wordt gewijzigd ten opzichte van de waarde die door de gebruiker is geselecteerd, wordt de ISO-gevoeligheid weergegeven in de displays.

Automatische instelling van de ISO-gevoeligheid

  • Als de ISO-gevoeligheid geselecteerd met de ISO-gevoeligheidsknop hoger is dan die ingesteld in [ Maximale gevoeligheid ], zal de waarde geselecteerd met de ISO-gevoeligheidsknop als de maximale gevoeligheid dienen.
  • Tijdens flitsfotografie is de sluitertijd beperkt tot het bereik dat is gedefinieerd door de waarden die zijn geselecteerd voor Persoonlijke instellingen e1 [ Flitssynchronisatiesnelheid ] en e2 [ Flitssluitertijd ].