g3: AF-snelheid

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Kies de scherpstelsnelheid in de videomodus wanneer de scherpstelmodus is ingesteld op AF-C of AF-F .

Gebruik [ Wanneer toepassen ] om te kiezen wanneer de geselecteerde optie van toepassing is.

OptieBeschrijving
D[ Altijd ]In de videomodus stelt de camera altijd scherp op de geselecteerde snelheid.
E[ Alleen tijdens opname ]Alleen tijdens video-opname wordt scherpgesteld op de geselecteerde snelheid. Op andere momenten is de focussnelheid “+5”, oftewel zo snel mogelijk.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen