Formaat wijzigen

 1. G knop
 2. N retoucheermenu

Maak kleine kopieën van geselecteerde foto's.

Het formaat van meerdere afbeeldingen wijzigen

Als u het retoucheermenu hebt geopend via de G -knop, kunt u het formaat van meerdere geselecteerde afbeeldingen wijzigen.

 1. Selecteer [ Formaat wijzigen ] in het retoucheermenu.

  Markeer [ Formaat wijzigen ] en druk op 2 .
 2. Kies een maat.
  • Markeer [ Kies formaat ] en druk op 2 .
  • Markeer de gewenste grootte (lengte in pixels) met 1 en 3 en druk op J .
 3. Kies hoe foto's worden geselecteerd.
  KeuzeBeschrijving
  [ Selecteer foto('s) ]Formaat van geselecteerde foto's wijzigen. Er kunnen meerdere foto's worden geselecteerd.
  [ Selecteer datum ]Wijzig het formaat van alle foto's die op geselecteerde data zijn gemaakt.
  [ Selecteer map ]Wijzig het formaat van alle afbeeldingen in een geselecteerde map.
 4. Kies afbeeldingen.
  Als u kiest voor [Afbeelding(en) selecteren]:
  • Markeer foto's met behulp van de multi-selector.
  • Houd de X -knop ingedrukt om de gemarkeerde foto ingezoomd te bekijken.
  • Druk op de W ( Q )-knop om de gemarkeerde foto te selecteren. Geselecteerde foto's worden aangegeven met een 8 -pictogram. Om de huidige foto te deselecteren, drukt u nogmaals op de W ( Q )-knop; de 8 wordt niet meer weergegeven. De geselecteerde foto's worden allemaal gekopieerd met het formaat dat is geselecteerd in stap 2.
  • Druk op J om door te gaan zodra de selectie is voltooid.
  Als u kiest voor [Selecteer datum]:
  • Markeer datums met behulp van de multi-selector en druk op 2 om ( M ) te selecteren of de selectie ongedaan te maken ( U ).
  • Alle foto's die zijn gemaakt op datums die zijn gemarkeerd met een vinkje ( M ), worden gekopieerd met het formaat dat is geselecteerd in stap 2.
  • Druk op J om door te gaan zodra de selectie is voltooid.
  Als u kiest voor [Map selecteren]:
  Markeer een map en druk op J om te selecteren; alle foto's in de geselecteerde map worden gekopieerd in het formaat dat is geselecteerd in stap 2.
 5. Sla de verkleinde kopieën op.
  • Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven; markeer [ Ja ] en druk op J om de kopieën met gewijzigd formaat op te slaan.
  • Druk op de knop G om de bewerking te annuleren voordat alle kopieën zijn gemaakt; wanneer een bevestigingsvenster wordt weergegeven, markeert u [ Ja ] en drukt u op J

Formaat wijzigen

Afhankelijk van het kopieerformaat is zoomweergave mogelijk niet beschikbaar wanneer kopieën met aangepast formaat worden weergegeven.