Verbinding maken met slimme apparaten

De SnapBridge- app

Gebruik de SnapBridge app voor draadloze verbindingen tussen de camera en je smartphone of tablet (“smart device”).

 • SnapBridge- apps kunnen worden gedownload van de Apple App Store® of op Google Play .
 • Bezoek de Nikon-website voor het laatste SnapBridge -nieuws.
 • Lees zorgvuldig alle licentieovereenkomsten en dergelijke die worden weergegeven wanneer SnapBridge wordt gelanceerd en ga alleen verder als u bereid bent ze te accepteren.

Wat SnapBridge voor u kan doen

De taken die kunnen worden uitgevoerd met de SnapBridge- app worden hieronder beschreven. Zie de online help van de SnapBridge- app voor meer informatie:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

Foto's downloaden van de camera

Download bestaande afbeeldingen naar uw smartapparaat. Foto's kunnen worden geüpload zoals ze zijn gemaakt.

Fotografie op afstand

Bedien de camera en maak foto's vanaf het smartapparaat.

Draadloze verbindingen

Gebruik de SnapBridge- app voor draadloze verbindingen tussen de camera en uw smartapparaat. U kunt verbinding maken via Bluetooth ( Verbinding maken via Bluetooth (koppelen) ) of Wi-Fi ( Verbinding maken via Wi-Fi (Wi-Fi-modus) ). Door verbinding te maken via Bluetooth kunnen foto's automatisch worden geüpload zodra ze worden gemaakt.

Verbinden via Bluetooth (koppelen)

Voordat u voor de eerste keer verbinding maakt via Bluetooth, moet u de camera en het smartapparaat koppelen.

Voor het koppelen

 • Schakel Bluetooth in op het smartapparaat. Raadpleeg de documentatie die bij het apparaat is geleverd voor meer informatie.
 • Zorg ervoor dat de batterijen in de camera en het smartapparaat volledig zijn opgeladen om te voorkomen dat de apparaten onverwacht worden uitgeschakeld.
 • Controleer of er ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart van de camera.

Koppelen

Koppel de camera en het smartapparaat zoals hieronder beschreven.

 • Sommige bewerkingen worden uitgevoerd met de camera, andere op het smartapparaat.
 • Aanvullende instructies zijn beschikbaar via de online Help van SnapBridge .
 1. Camera: Selecteer [ Connect to smart device ] > [ Pairing (Bluetooth) ] in het setup-menu, markeer vervolgens [ Start pairing ] en druk op J .

  De cameranaam wordt weergegeven op de monitor.
 2. Smartapparaat: start de SnapBridge- app en tik op [ Verbinden met camera ] in het tabblad.
  • Als dit de eerste keer is dat u de app start, tikt u in plaats daarvan op [ Verbinden met camera ] in het welkomstscherm.
 3. Smartapparaat: volg de instructies op het scherm.
  • Tik wanneer daarom wordt gevraagd op de categorie voor uw camera en tik vervolgens op de optie "koppelen" wanneer u wordt gevraagd om het verbindingstype te kiezen.
  • Tik op de cameranaam wanneer daarom wordt gevraagd.
 4. Camera/smartapparaat: Nadat u hebt gecontroleerd of de camera en het smartapparaat dezelfde authenticatiecode weergeven, volgt u de instructies op het scherm op beide apparaten om het koppelen te voltooien.
  • Tik op de koppelingsknop op het smartapparaat en druk op de J -knop op de camera.
  • De camera en het smartapparaat geven elk een bericht weer wanneer het koppelen is voltooid. De camera verlaat dan automatisch de menu's.

De camera en het smartapparaat zijn nu gekoppeld.
Raadpleeg de online help voor informatie over het gebruik van de SnapBridge- app.

Koppelingsfout

Als u te lang wacht tussen het indrukken van de knop op de camera en het tikken op de knop op het smartapparaat in stap 4, zal het apparaat een foutmelding weergeven en zal het koppelen mislukken.

 • Als u een Android-apparaat gebruikt, tikt u op [ OK ] en keert u terug naar stap 1.
 • Als u een iOS -apparaat gebruikt, sluit de SnapBridge- app dan af en controleer of deze niet op de achtergrond actief is, en vraag vervolgens aan iOS om de camera te "vergeten" voordat u terugkeert naar stap 1. Het verzoek om de camera te "vergeten" wordt gedaan via de iOS "Instellingen"-app.

Bluetooth uitschakelen

Om Bluetooth uit te schakelen, selecteert u [ Uitschakelen ] voor [ Verbinden met smartapparaat ] > [ Koppelen (Bluetooth) ] > [ Bluetooth-verbinding ] in het setup-menu van de camera.

Verbinding maken met een eerder gekoppeld smartapparaat

Zodra het smartapparaat met de camera is gekoppeld, kunt u eenvoudig verbinding maken door Bluetooth op zowel het smartapparaat als de camera in te schakelen en de SnapBridge- app te starten.

Verbinding maken via Wi-Fi (Wi-Fi-modus)

In Wi-Fi-modus maakt de camera rechtstreeks verbinding met het smartapparaat via Wi-Fi, geen Bluetooth-koppeling vereist.

Voordat u verbinding maakt (Wi-Fi-modus)

 • Schakel wifi in op het smartapparaat. Raadpleeg de documentatie die bij het apparaat is geleverd voor meer informatie.
 • Zorg ervoor dat de batterijen in de camera en het smartapparaat volledig zijn opgeladen om te voorkomen dat de apparaten onverwacht worden uitgeschakeld.
 • Controleer of er ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart van de camera.

Verbinden

Volg de onderstaande stappen om een verbinding tot stand te brengen tussen de camera en het smartapparaat in de Wi-Fi-modus.

 • Sommige bewerkingen worden uitgevoerd met de camera, andere op het smartapparaat.
 • Aanvullende instructies zijn beschikbaar via de online Help van SnapBridge .
 1. Smartapparaat: start de SnapBridge- app, open de tabblad, tik op en selecteer [ Wi-Fi-modus ].
  • Als dit de eerste keer is dat u de app start, tikt u in plaats daarvan op [ Verbinden met camera ] in het welkomstscherm. Tik wanneer daarom wordt gevraagd op de categorie voor uw camera en tik vervolgens op de optie "Wi-Fi" wanneer u wordt gevraagd om het verbindingstype te kiezen.
 2. Camera/smartapparaat: schakel de camera in wanneer daarom wordt gevraagd.
  Gebruik op dit moment geen van de bedieningselementen in de app.
 3. Camera: Selecteer [ Verbinden met smartapparaat ] > [ Wi-Fi-verbinding ] in het setup-menu, markeer vervolgens [ Wi-Fi-verbinding tot stand brengen ] en druk op J .

  De SSID en het wachtwoord van de camera worden weergegeven.

  Wi-Fi inschakelen

  U kunt Wi-Fi ook inschakelen door [ Wi-Fi-verbinding ] > [ Wi-Fi-verbinding tot stand brengen. met smartapparaat ] in het i -menu voor de opnamestand.

 4. Smartapparaat: volg de instructies op het scherm om een Wi-Fi-verbinding tot stand te brengen.
  • Op iOS -apparaten wordt de app "Instellingen" gestart. Tik op [ < Instellingen ] om [ Instellingen ] te openen, blader vervolgens omhoog en tik op [ Wi-Fi ] (die u bovenaan de instellingenlijst vindt) om Wi-Fi-instellingen weer te geven.
  • Selecteer in het scherm Wi-Fi-instellingen de SSID van de camera en voer het wachtwoord in dat door de camera in stap 3 wordt weergegeven.
 5. Smartapparaat: keer na het aanpassen van de apparaatinstellingen zoals beschreven in stap 4 terug naar de SnapBridge- app.
  • Nadat een Wi-Fi-verbinding met de camera tot stand is gebracht, geeft het smartapparaat de Wi-Fi-modusopties weer.
  • De camera geeft een bericht weer waarin staat dat de verbinding is voltooid.

De camera en het smartapparaat zijn nu verbonden via Wi-Fi.
Raadpleeg de online help voor informatie over het gebruik van de SnapBridge- app.

Wi-Fi-modus beëindigen

Tik op om de wifi-verbinding te beëindigen in de SnapBridge tabblad. Wanneer het pictogram verandert in , kraan en selecteer [ Wi-Fi-modus afsluiten. ].