Beeldinstelling instellen

 1. G knop
 2. C foto-opnamemenu

Kies opties voor beeldverwerking ("Picture Control") voor nieuwe foto's op basis van de scène of uw creatieve bedoelingen. Zie voor meer informatie " Picture Control instellen " in " Het i -menu " ( Picture Control instellen ).

Picture Controls wijzigen vanuit de menu's

Bestaande vooraf ingestelde of aangepaste Picture Controls kunnen worden aangepast aan de scène of aan de creatieve bedoelingen van de gebruiker.

 1. Selecteer een Picture Control.

  Markeer de gewenste Picture Control in de Picture Control-lijst en druk op 2 .
 2. Bewerk de geselecteerde Picture Control.
  • Druk op 1 of 3 om instellingen te markeren ( Picture Control-instellingen ). Druk op 4 of 2 om een waarde in stappen van 1 te kiezen of draai aan de secundaire instelschijf om een waarde in stappen van 0,25 te kiezen.
  • De beschikbare opties variëren afhankelijk van de geselecteerde Picture Control.
  • Om snel de niveaus voor gebalanceerd [ Verscherpen ], [ Middenbereik verscherpen ] en [ Helderheid ] aan te passen, markeert u [ Snel scherp ] en drukt u op 4 of 2 .
  • Om eventuele wijzigingen ongedaan te maken en opnieuw te beginnen vanaf de standaardinstellingen, drukt u op de O knop.
 3. Bewaar aanpassingen en sluit.
  Druk op J om wijzigingen op te slaan.

Het i -menu

 • Om Picture Controls in het i -menu te selecteren, markeert u [ Stel Picture Control in ] en drukt u op J
 • Druk op 4 en 2 om een Picture Control te kiezen en druk op 3 om de Picture Control-instellingen weer te geven. Het effect van eventuele wijzigingen kan worden bekeken in het display.

[ Beheer Picture Control ]

Wijzigingen aan bestaande Picture Controls kunnen worden opgeslagen met behulp van het item [ Beheer Picture Control ] in het foto-opnamemenu of het video-opnamemenu, waardoor aangepaste Picture Controls worden gemaakt die vervolgens naar een geheugenkaart kunnen worden gekopieerd en in compatibele software kunnen worden gebruikt of gedeeld tussen camera's van de hetzelfde model.