Stel Picture Control

 1. G knop
 2. C foto-opnamemenu

Kies opties voor beeldverwerking ("Picture Control") voor nieuwe foto's op basis van de scène of uw creatieve bedoelingen. Voor meer informatie, zie "Picture Control instellen" in "Het i -menu" (Stel Picture Control in ).

Picture Controls wijzigen vanuit de menu's

Bestaande vooraf ingestelde of aangepaste Picture Controls kunnen worden aangepast aan de scène of aan de creatieve bedoelingen van de gebruiker.

 1. Selecteer een Picture Control.

  Markeer de gewenste Picture Control in de Picture Control-lijst en druk op 2 .
 2. Bewerk de geselecteerde Picture Control.
  • Druk op 1 of 3 om instellingen te markeren (Picture Control-instellingen ). Druk op 4 of 2 om een waarde te kiezen in stappen van 1, of draai aan de secundaire instelschijf om een waarde te kiezen in stappen van 0,25.
  • Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde Picture Control.
  • Markeer [ Snel scherp ] en druk op 4 of 2 om snel niveaus aan te passen voor gebalanceerde [ Verscherping ], [ Middenbereik verscherping ] en [ Duidelijkheid ].
  • Druk op de O knop om wijzigingen ongedaan te maken en opnieuw te beginnen met de standaardinstellingen.
 3. Bewaar aanpassingen en sluit.
  Druk op J om wijzigingen op te slaan.

Het i -menu

 • Om Picture Controls in het i -menu te selecteren, markeert u [ Set Picture Control ] en drukt u op J .
 • Druk op 4 en 2 om een Picture Control te kiezen en druk op 3 om Picture Control-instellingen weer te geven. Het effect van eventuele wijzigingen kan worden bekeken in het display.

[ Beheer Picture Control ]

Wijzigingen aan bestaande Picture Controls kunnen worden opgeslagen met het item [ Picture Control beheren ] in het foto-opnamemenu of video-opnamemenu, waardoor aangepaste Picture Controls worden gemaakt die vervolgens naar een geheugenkaart kunnen worden gekopieerd en in compatibele software kunnen worden gebruikt of kunnen worden gedeeld met camera's van de hetzelfde model.