Foto informatie

Foto-informatie wordt op beelden weergegeven die schermvullend worden weergegeven. Druk op 1 , 3 of de DISP -knop om door de foto-informatie te bladeren, zoals hieronder weergegeven.

1Dossier informatie
2Blootstellingsgegevens 1
3Markeer weergave 1
4RGB-histogram 1
5Opnamegegevens 1, 2
6Locatiegegevens 3
7Overzichtsgegevens 1
8Geen (alleen foto) 1
 1. Wordt alleen weergegeven als de overeenkomstige optie is geselecteerd voor [ Afspeelweergaveopties ] in het afspeelmenu.
 2. De opnamegegevenslijst heeft meerdere pagina's, die kunnen worden bekeken door op 1 of 3 te drukken.
 3. Locatiegegevens worden alleen weergegeven als ze in de foto zijn ingesloten op het moment dat deze werd gemaakt.

Dossier informatie

1Beveiligingsstatus (Foto's beschermen tegen wissen )
2Retoucheerindicator (N Het retoucheermenu: geretoucheerde kopieën maken )
3Upload markering (Selecteer voor uploaden )
4Focus punt* (Foto's maken ( b auto) )
5Framenummer/totaal aantal frames
6Beeldkwaliteit (Beeldkwaliteit )
7Afbeeldingsgrootte (Afbeeldingsgrootte )
8Afbeeldingsgebied (Kies afbeeldingsgebied )
9Tijd van opname (Tijdzone en datum )
10Datum van opname (Tijdzone en datum )
11Beoordeling (Beoordeel foto's )
12Naam van de map (Opbergmap )
13Bestandsnaam (Naamgeving van bestanden )
 1. Wordt alleen weergegeven als [ Scherpstelpunt ] is geselecteerd voor [ Weergaveopties afspelen ] in het weergavemenu.

Blootstellingsgegevens

1Mapnummer–framenummer (Opbergmap )
2Schiet mode (De moduskiezer )
3sluitertijd (S (automatische sluitertijd) ,M (handmatig) )
4diafragma (A (automatisch diafragmavoorkeuze) ,M (handmatig) )
5Belichtingscompensatiewaarde (De belichtingscompensatieknop )
6ISO-gevoeligheid* (De ISO-gevoeligheidsknop )
 1. Wordt rood weergegeven als de foto is gemaakt in de stand P , S , A of M met automatische instelling van ISO-gevoeligheid ingeschakeld.

Markeer weergave

1Hooglichten (gebieden die mogelijk overbelicht zijn)
2Mapnummer–framenummer (Opbergmap )

RGB-histogram

1Mapnummer–framenummer (Opbergmap )
2Witbalans (witbalans ,witbalans ,witbalans )
Kleurtemperatuur (Een kleurtemperatuur kiezen )
Vooraf ingestelde handleiding (Vooraf ingestelde handleiding )
Fijnafstelling witbalans (Fijnafstelling van de witbalans )
3Histogram (RGB-kanaal)
4Histogram (rood kanaal)
5Histogram (groen kanaal)
6Histogram (blauw kanaal)

Zoom afspelen

Druk op X om in te zoomen op de foto in de histogramweergave. Het histogram wordt bijgewerkt om alleen de gegevens weer te geven voor het deel van het beeld dat zichtbaar is op het scherm. Gebruik de multi-selector om naar delen van het beeld te scrollen die niet zichtbaar zijn op de monitor. Druk op W ( Q ) om uit te zoomen.

Histogrammen

Histogrammen tonen toonverdeling. Pixelhelderheid (tint) wordt uitgezet op de horizontale as en het aantal pixels op de verticale as.

 • Als de afbeelding objecten bevat met een breed scala aan helderheid, zal de verdeling van tonen relatief gelijkmatig zijn.
 • Als het beeld donker is, wordt de verdeling naar links verschoven.
 • Als het beeld helder is, wordt de verdeling naar rechts verschoven.

Toenemende belichtingscompensatie verschuift de verdeling van tonen naar rechts, terwijl afnemende belichtingscompensatie de verdeling naar links verschuift. Histogrammen kunnen een globaal beeld geven van de totale belichting wanneer helder omgevingslicht het moeilijk maakt om foto's op de monitor te zien.

De histogramweergave

 • RGB-histogrammen tonen toonverdeling.
 • Camerahistogrammen kunnen verschillen van de histogrammen die worden weergegeven in beeldverwerkingstoepassingen. Gebruik ze als richtlijn voor de daadwerkelijke toonverdeling.

Gegevens schieten

Bekijk de instellingen die van kracht waren op het moment dat de foto werd gemaakt. De opnamegegevenslijst heeft meerdere pagina's, die kunnen worden bekeken door op 1 of 3 te drukken.

Basis opnamegegevens

1Meting (Meting )
Type sluiter (d4: Sluitertype )
sluitertijd (S (automatische sluitertijd) ,M (handmatig) )
diafragma (A (automatisch diafragmavoorkeuze) ,M (handmatig) )
2Schiet mode (De moduskiezer )
ISO-gevoeligheid 1 (De ISO-gevoeligheidsknop )
3Belichtingscompensatiewaarde (De belichtingscompensatieknop )
Optimale afstemming van de belichting 2 (b3: Verfijn de optimale belichting )
4Brandpuntsafstanden
5Lens gegevens
6Focus modus (Focus modus )
AF-veldstand (AF-veldstand )
7Trillingsreductie (Trillingsreductie )
8Witbalans 3 (witbalans ,witbalans ,witbalans )
9Fijnafstelling witbalans (Fijnafstelling van de witbalans )
10Kleur ruimte (Kleur ruimte )
11Camera naam
12Afbeeldingsgebied (Kies afbeeldingsgebied )
13Mapnummer–framenummer (Opbergmap )
 1. Wordt rood weergegeven als de foto is gemaakt in de stand P , S , A of M met automatische instelling van ISO-gevoeligheid ingeschakeld.
 2. Wordt weergegeven als persoonlijke instelling b3 [ Fijnafstelling optimale belichting ] is ingesteld op een andere waarde dan nul voor een meetmethode.
 3. Omvat ook de kleurtemperatuur voor foto's gemaakt met 4 [ Auto ].

Flash-gegevens

Flitsgegevens worden alleen weergegeven voor foto's gemaakt met optionele flitsers (Flitsfotografie op de camera ,Fotografie met flitser op afstand ).

1Flits type
2Bediening van flitser op afstand
3Flash-modus (Flash-modi )
4Flitsbesturingsmodus (Flitsbesturingsmodus )
Flitscompensatie (Flitscompensatie )

Picture Control-gegevens

Welke items worden weergegeven, hangt af van de Picture Control die van kracht was op het moment dat de foto werd gemaakt.


Andere opnamegegevens

1Hoge ISO-ruisonderdrukking (Hoge ISO-ruisonderdrukking )
Ruisonderdrukking lange belichtingstijd (NR lange blootstelling )
2Actieve D-Lighting (Actieve D-Lighting )
3HDR-belichtingsverschil (HDR (hoog dynamisch bereik) )
HDR-afvlakking (HDR (hoog dynamisch bereik) )
4Vignetcontrole (Vignet controle )
5Geschiedenis retoucheren (N Het retoucheermenu: geretoucheerde kopieën maken )
Wijzigingen worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn toegepast.
6Afbeelding commentaar (Afbeelding commentaar )

Informatie over copyright

Copyrightinformatie wordt alleen weergegeven als deze is opgenomen met het item [ Copyrightinformatie ] in het setup-menu op het moment dat de foto werd gemaakt.

1fotograaf (Informatie over copyright )
2Copyright houder (Informatie over copyright )

Locatie gegevens

Op de locatiegegevenspagina staan de breedtegraad, lengtegraad en andere locatiegegevens die zijn gedownload van smartphones of tablets.

 • De vermelde items variëren afhankelijk van het apparaat dat de locatiegegevens levert.
 • De locatiegegevens die bij video's worden weergegeven, zijn de gegevens die aan het begin van de opname werden gerapporteerd.

Overzicht

1Framenummer/totaal aantal frames
2Upload markering (Selecteer voor uploaden )
3Beveiligingsstatus (Foto's beschermen tegen wissen )
4Retoucheerindicator (N Het retoucheermenu: geretoucheerde kopieën maken )
5Cameranaam
6Indicator afbeeldingscommentaar (Afbeelding commentaar )
7Locatiegegevens indicator
8Histogram (Histogrammen )
9Beeldkwaliteit (Beeldkwaliteit )
10Afbeeldingsgrootte (Afbeeldingsgrootte )
11Afbeeldingsgebied (Kies afbeeldingsgebied )
12Bestandsnaam (Naamgeving van bestanden )
13Tijd van opname (Tijdzone en datum )
14Datum van opname (Tijdzone en datum )
15Naam van de map (Opbergmap )
16Beoordeling (Beoordeel foto's )

1Meting (Meting )
2Schiet mode (De moduskiezer )
3sluitertijd (S (automatische sluitertijd) ,M (handmatig) )
4diafragma (A (automatisch diafragmavoorkeuze) ,M (handmatig) )
5ISO-gevoeligheid 1 (De ISO-gevoeligheidsknop )
6Brandpuntsafstanden
7Actieve D-Lighting (Actieve D-Lighting )
8Beeldcontrole (Stel Picture Control in ,Stel Picture Control )
9Kleur ruimte (Kleur ruimte )
10Flitsmodus 2 (Flash-modi )
11Witbalans (witbalans ,witbalans ,witbalans )
Kleurtemperatuur (Een kleurtemperatuur kiezen )
Vooraf ingestelde handleiding (Vooraf ingestelde handleiding )
Fijnafstelling witbalans (Fijnafstelling van de witbalans )
12Flitscompensatie 2 (Flitscompensatie )
Commandermodus 2
13Belichtingscompensatiewaarde (De belichtingscompensatieknop )
 1. Wordt rood weergegeven als de foto is gemaakt in de stand P , S , A of M met automatische instelling van ISO-gevoeligheid ingeschakeld.
 2. Flitsgegevens worden alleen weergegeven voor foto's gemaakt met optionele flitsers (Flitsfotografie op de camera ,Fotografie met flitser op afstand ).