d2: Maximum aantal opnamen per burst

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Het maximale aantal opnamen dat kan worden gemaakt in een enkele burst in continue ontspanstanden kan worden ingesteld op een waarde tussen 1 en 100.

  • Merk op dat, ongeacht de geselecteerde optie, er geen limiet is aan het aantal foto's dat in een enkele burst kan worden gemaakt wanneer een sluitertijd van 1 s of langer is geselecteerd in stand S of M .

De geheugenbuffer

Persoonlijke instelling d2 [ Maximum opnamen per burst ] wordt gebruikt om het aantal opnamen te selecteren dat in één burst kan worden gemaakt. Het aantal opnamen dat kan worden gemaakt voordat de geheugenbuffer vol raakt en het fotograferen langzamer gaat, hangt af van de beeldkwaliteit en andere instellingen. Als de buffer vol is, geeft de camera " r00 " weer en neemt de beeldsnelheid af.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen