e6: volgorde van bracketing

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Kies de volgorde waarin de opnamen in het bracketingprogramma worden gemaakt.

OptieBeschrijving
H[ MTR > onder > boven ]De ongewijzigde opname wordt eerst genomen, gevolgd door de opname met de laagste waarde, gevolgd door de opname met de hoogste waarde.
I[ Onder > MTR > boven ]Het schieten gaat in volgorde van de laagste naar de hoogste waarde.
  • Persoonlijke instelling e6 [ volgorde bracketing ] heeft geen invloed op de volgorde van de gemaakte opnamen wanneer [ ADL-bracketing ] is geselecteerd voor [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing-set ] in het foto-opnamemenu.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen