Flitsbesturing

  1. G knop
  2. C foto-opnamemenu

Pas de instellingen aan voor draadloze secundaire flitsers of optionele flitsers die op de accessoireschoen van de camera zijn gemonteerd.

  • Zie " Flitsfotografie op de camera " ( Flitsfotografie op de camera ) voor informatie over het aanpassen van instellingen voor optionele flitsers die op de accessoireschoen van de camera zijn gemonteerd.
  • Voor informatie over het aanpassen van instellingen voor draadloze secundaire flitsers, zie " Flitsfotografie met externe flitser " ( Flitsfotografie met externe flitser ).

Flitsbesturingsmodus

Kies een flitsbedieningsstand en flitsniveau en pas andere instellingen aan voor SB-500, SB-400 of SB-300 flitsers die op de accessoireschoen van de camera zijn gemonteerd.

  • Instellingen voor andere flitsers dan de SB-500, SB-400 en SB-300 kunnen alleen worden aangepast met behulp van flitserbedieningen.
OptieBeschrijving
[ TTL ]De flitsoutput wordt automatisch aangepast aan de opnameomstandigheden.
[ Handmatig ]Kies het flitsniveau handmatig.

Opties voor draadloos flitsen

Pas de instellingen aan voor gelijktijdige draadloze bediening van meerdere secundaire flitsers. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer een SB-500 flitser op de camera is gemonteerd.

OptieBeschrijving
Y[ Optische AWL ]De secundaire flitsers worden bediend met behulp van flitsen met een lage intensiteit die worden uitgezonden door de hoofdflitser ( Externe flitsers bedienen ).
[ Uit ]Flitsfotografie op afstand uitgeschakeld.

Opties voor groepsflits

Stel flitsopties in voor elke groep wanneer u fotografeert met externe flitsfotografie met behulp van een optionele flitser ( Externe flitsfotografie ). Deze optie is alleen beschikbaar wanneer een SB-500 flitser op de camera is gemonteerd.