e5: Automatische bracketing (modus M)

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

De instellingen die van invloed zijn wanneer bracketing is ingeschakeld in stand M , worden bepaald door de opties die zijn geselecteerd voor [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] in het foto-opnamemenu en de optie die is gekozen voor Persoonlijke instelling e5 [ Auto bracketing (stand M) ].

Persoonlijke instelling e5 [ Auto bracketing (stand M) ]Foto-opnamemenu [ Auto bracketing set ]
AE- en flitsbracketing*AE-bracketing*
F[ Flits/snelheid ]Sluitertijd en flitssterkteSluitertijd
G[ Flits/snelheid/diafragma ]Sluitertijd, diafragma en flitsniveauSluitertijd en diafragma
H[ Flits/diafragma ]Diafragma en flitsniveauOpening
I[ Alleen flitser ]Flits niveau
  1. Als er geen flitser wordt gebruikt wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor [ Auto ISO-gevoeligheidsregeling ] en [ Flits/snelheid ], [ Flits/snelheid/diafragma ] of [ Flits/diafragma ] is geselecteerd voor e5 [ Auto bracketing (modus M ) ], wordt de ISO-gevoeligheid vastgezet op de waarde voor de eerste opname in elke bracketingreeks.

Flash-bracketing

Flitsbracketing wordt alleen uitgevoerd met i-DDL of q A (automatisch diafragma) flitssturing.

A Persoonlijke instellingen: camera-instellingen nauwkeurig afstellen