e5: Auto-bracketing (modus M)

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

De instellingen die worden beïnvloed wanneer bracketing is ingeschakeld in stand M , worden bepaald door de opties geselecteerd voor [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] in het foto-opnamemenu en de optie gekozen voor persoonlijke instelling e5 [ Auto bracketing (mode M) ].

Persoonlijke instelling e5 [ Auto bracketing (modus M) ]Foto-opnamemenu [ Auto bracketing set ]
AE & flitsbracketing*AE-bracketing*
F[ Flits/snelheid ]Sluitertijd en flitsniveauSluitertijd
G[ Flits/snelheid/diafragma ]Sluitertijd, diafragma en flitssterkteSluitertijd en diafragma
H[ Flits/diafragma ]Diafragma en flitsniveauOpening
I[ Alleen flits ]Flitsniveau
  1. Als er geen flitser wordt gebruikt wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor [ Automatische instelling ISO-gevoeligheid ] en [ Flits/snelheid ], [ Flits/snelheid/diafragma ] of [ Flits/diafragma ] is geselecteerd voor e5 [ Auto bracketing (stand M ) ], wordt de ISO-gevoeligheid vastgezet op de waarde voor de eerste opname in elke reeks bracketing.

Flitsbracketing

Flitsbracketing wordt alleen uitgevoerd met i-DDL of q A (automatisch diafragma) flitssturing.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen