f5: laat de knop los om de draaiknop te gebruiken

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Als u [ Ja ] selecteert, kunnen aanpassingen die normaal gesproken worden gemaakt door een knop ingedrukt te houden en aan een instelschijf te draaien, worden gemaakt door aan de instelschijf te draaien nadat de knop is losgelaten. Dit stopt wanneer de knop opnieuw wordt ingedrukt, de ontspanknop half wordt ingedrukt of de stand-by-timer afloopt.

  • [ Laat knop los om draaiknop te gebruiken ] is van toepassing op bedieningselementen waaraan de volgende rollen zijn toegewezen met behulp van persoonlijke instelling f2 [ Aangepaste instellingen (opname) ] of g2 [ Aangepaste instellingen ]: [ Kies beeldgebied ], [ Beeldkwaliteit/-formaat ], [ Witbalans ], [ Picture Control instellen ], [ Actieve D-Lighting ], [ Lichtmeting ], [ Flitsmodus/compensatie ], [ Ontspanmodus ], [ Ontspanmodus (kader opslaan) ], [ Scherpstelmodus/AF-veldmodus ], [ Auto bracketing ], [ Meervoudige belichting ], [ HDR (hoog dynamisch bereik) ], [ Belichtingsvertragingsmodus ], [ Focus peaking ], [ Kies een lens zonder CPU ] en [ Microfoongevoeligheid ].

A Persoonlijke instellingen: camera-instellingen nauwkeurig afstellen