f5: Laat de knop los om de draaiknop te gebruiken

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Als u [ Ja ] selecteert, kunnen aanpassingen die normaal worden gemaakt door een knop ingedrukt te houden en aan een instelschijf te draaien, worden gemaakt door aan de instelschijf te draaien nadat de knop is losgelaten. Dit stopt wanneer de knop opnieuw wordt ingedrukt, de ontspanknop half wordt ingedrukt of de stand-by-timer afloopt.

  • [ Knop loslaten om draaiknop te gebruiken ] is van toepassing op bedieningselementen waaraan de volgende rollen zijn toegewezen met behulp van Persoonlijke instelling f2 [ Aangepaste bedieningselementen (opnamen maken) ] of g2 [ Aangepaste bedieningselementen ]: [ Kies beeldgebied ], [ Beeldkwaliteit/-formaat ], [ Witbalans ], [ Picture Control instellen ], [ Actieve D-Lighting ], [ Lichtmeting ], [ Flitsstand/compensatie ], [ Ontspanstand ], [ Ontspanstand (frame opslaan) ], [ Scherpstelstand/AF-veldstand ], [ Auto bracketing ], [ Meervoudige belichting ], [ HDR (hoog dynamisch bereik) ], [ Belichtingsvertragingsmodus ], [ Focus peaking ], [ Kies nummer zonder CPU-lens ] en [ Microfoongevoeligheid ].

A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen