De A ( g ) knop

Vergrendelt tegelijkertijd scherpstelling en belichting.

Belichtingsvergrendeling

 • Belichtingsvergrendeling kan worden gebruikt om opnamen opnieuw samen te stellen na het meten van een onderwerp dat zich in de uiteindelijke compositie niet in het geselecteerde scherpstelgebied zal bevinden.
 • Belichtingsvergrendeling is vooral effectief bij spotmeting en centrumgerichte meting.

Focusvergrendeling

 • Gebruik scherpstelvergrendeling om de scherpstelling op het huidige onderwerp te vergrendelen wanneer AF-C is geselecteerd voor scherpstelmodus.
 • Kies bij gebruik van scherpstelvergrendeling een andere AF-veldmodus dan [ Automatisch veld-AF ], [ Automatisch veld-AF (mensen) ] of [ Automatisch veld-AF (dieren) ].

Scherpstelling en belichting vergrendelen

 1. Plaats het onderwerp in het geselecteerde scherpstelpunt en druk de ontspanknop half in om de scherpstelling en belichting in te stellen.
 2. Druk op de knop A ( g ).
  • Scherpstelling en belichting worden vergrendeld terwijl u op de knop A ( g ) drukt. De belichting verandert niet, zelfs niet als de compositie wordt gewijzigd.
  • Op de monitoren wordt een AE-L- pictogram weergegeven.
 3. Houd de knop A ( g ) ingedrukt, stel de foto opnieuw samen en maak de opname.

  Verander de afstand tussen de camera en het onderwerp niet. Als de afstand tot het onderwerp verandert, laat u de vergrendeling los en stelt u opnieuw scherp op de nieuwe afstand.

Scherpstelling vergrendelen wanneer AF-S is geselecteerd voor scherpstelmodus of wanneer AF-A is geselecteerd en u opnamen maakt in AF-S

De scherpstelling wordt vergrendeld terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt. U kunt de scherpstelling ook vergrendelen door op de knop A ( g ) te drukken.

Belichting vergrendelen met de ontspanknop

Als [ Aan (half indrukken) ] is geselecteerd voor persoonlijke instelling c1 [ Ontspanknop AE-L ], wordt de belichting vergrendeld terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt.

Meerdere foto's maken op dezelfde focusafstand

 • Als u de scherpstelling hebt vergrendeld door op de A ( g )-knop te drukken, blijft de scherpstelling tussen opnamen vergrendeld als u de A ( g )-knop ingedrukt houdt.
 • De scherpstelling blijft ook vergrendeld als u de ontspanknop halverwege tussen de opnamen ingedrukt houdt.