De A ( g ) knop

Vergrendelt scherpstelling en belichting tegelijkertijd.

Belichtingsvergrendeling

 • Belichtingsvergrendeling kan worden gebruikt om opnamen opnieuw samen te stellen na het meten van een onderwerp dat zich in de uiteindelijke compositie niet in het geselecteerde scherpstelgebied bevindt.
 • Belichtingsvergrendeling is vooral effectief bij spot- en centrumgerichte meting.

Focusvergrendeling

 • Gebruik scherpstelvergrendeling om de scherpstelling op het huidige onderwerp te vergrendelen wanneer AF-C is geselecteerd voor scherpstelstand.
 • Als u focusvergrendeling gebruikt, kiest u een andere AF-veldstand dan [ Automatisch veld-AF ], [ Automatisch veld-AF (mensen) ] of [ Automatisch veld-AF (dieren) ].

Scherpstelling en belichting vergrendelen

 1. Plaats het onderwerp in het geselecteerde scherpstelpunt en druk de ontspanknop half in om scherpstelling en belichting in te stellen.
 2. Druk op de A ( g )-knop.
  • Scherpstelling en belichting worden vergrendeld terwijl u op de knop A ( g ) drukt. De belichting verandert niet, zelfs niet als de compositie wordt gewijzigd.
  • Op de monitoren wordt een AE-L- pictogram weergegeven.
 3. Houd de A ( g )-knop ingedrukt, herschik de foto en maak de opname.

  Verander de afstand tussen de camera en het onderwerp niet. Als de afstand tot het onderwerp verandert, laat u de vergrendeling los en stelt u opnieuw scherp op de nieuwe afstand.

Scherpstelling vergrendelen wanneer AF-S is geselecteerd voor scherpstelstand of wanneer AF-A is geselecteerd en u opnamen maakt in AF-S

De scherpstelling wordt vergrendeld terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt. U kunt de scherpstelling ook vergrendelen door op de knop A ( g ) te drukken.

Belichting vergrendelen met de ontspanknop

Als [ Aan (half indrukken) ] is geselecteerd voor persoonlijke instelling c1 [ Ontspanknop AE-L ], wordt de belichting vergrendeld terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt.

Meerdere foto's maken op dezelfde scherpstelafstand

 • Als u de scherpstelling hebt vergrendeld door op de A ( g )-knop te drukken, blijft de scherpstelling vergrendeld tussen opnamen als u de A ( g )-knop ingedrukt houdt.
 • De scherpstelling blijft ook vergrendeld als u de ontspanknop halverwege ingedrukt houdt tussen opnamen.