Waarschuwingen en foutmeldingen

Dit gedeelte geeft een overzicht van de waarschuwingen en foutmeldingen die op het camerascherm verschijnen.

Waarschuwingen

De volgende waarschuwingen verschijnen in het camerascherm:

WaarschuwingProbleemOplossing
HLage batterij.Klaar reservebatterij.
l
([--] wordt ook knipperend weergegeven in het bedieningspaneel)
Lens is niet correct bevestigd.
 • Zorg ervoor dat de lens correct is bevestigd.
 • Zorg ervoor dat intrekbare lenzen zijn uitgeschoven.
 • Deze indicator wordt ook weergegeven wanneer een lens zonder CPU is bevestigd via een vattingadapter, maar in dit geval hoeft er geen actie te worden ondernomen.
Gloeilamp (knippert)" Bulb " geselecteerd in modus S .
 • Verander de sluitertijd.
 • Selecteer modus M .
Tijd (knippert)Tijd ” geselecteerd in modus S.
 • Verander de sluitertijd.
 • Selecteer modus M .
(Belichtingsaanduidingen en sluitertijd- of diafragmaweergave knipperen)Onderwerp te helder; limieten van het belichtingsmeetsysteem van de camera overschreden.
 • Lagere ISO-gevoeligheid.
 • Opnamemodus P : Gebruik een ND-filter (neutrale dichtheid) van derden (filter kan ook worden gebruikt als er nog steeds een waarschuwing wordt weergegeven nadat de volgende instellingen zijn aangepast in modus S of A ).
 • Opnamemodus S : Kies een kortere sluitertijd.
 • Opnamemodus A : Kies een kleiner diafragma (hogere f-waarde).
Onderwerp te donker; limieten van het belichtingsmeetsysteem van de camera overschreden.
 • Verhoog de ISO-gevoeligheid.
 • Opnamemodus P : Gebruik optionele flitser (flitser kan ook worden gebruikt als er nog steeds een waarschuwing wordt weergegeven nadat de volgende instellingen zijn aangepast in modus S of A ).
 • Opnamemodus S : Kies een langere sluitertijd.
 • Opnamemodus A : Kies een groter diafragma (lagere f-waarde).
c (knippert)Flash heeft op volle kracht geschoten.Foto is mogelijk onderbelicht. Controleer de afstand tot het onderwerp en instellingen zoals diafragma, flitsbereik en ISO-gevoeligheid.
Onderwerpen lijken donker en onderbelicht.Gebruik een optionele flitser.
Vol (knippert)
 • Geheugen onvoldoende om verdere foto's op te nemen.
 • Camera heeft geen bestandsnummers meer.
 • Wis foto's van de geheugenkaart totdat er ruimte is om extra foto's te maken. Kopieer foto's die u wilt bewaren naar de computer of een ander apparaat voordat u verder gaat.
 • Plaats een nieuwe geheugenkaart.
Err (knippert)Camerastoring.Druk nogmaals op de ontspanknop. Neem contact op met een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger als de fout aanhoudt of vaak optreedt.
Kaart (knippert)De geheugenkaart is beveiligd tegen schrijven (“vergrendeld”).Schuif de vergrendelingsschakelaar naar de "schrijf" -positie ( De schrijfbeveiligingsschakelaar ).

Foutmeldingen

De volgende foutmeldingen kunnen op het cameradisplay verschijnen:

Ontspanknop uitgeschakeld. Batterij opladen.

Lege batterij.

 • Vervang door een reservebatterij.
 • Batterij opladen.

Deze batterij kan niet worden gebruikt. Hij communiceert niet goed met deze camera. Om de camera veilig te gebruiken, kiest u een batterij die is bedoeld voor gebruik in deze camera.

 • Batterij-informatie niet beschikbaar.
  • Batterij kan niet worden gebruikt. Neem contact op met een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.
  • Batterijniveau is extreem laag; batterij opladen.
 • Batterij kan geen gegevens aan camera leveren.
  • Vervang batterijen van derden door originele Nikon-batterijen.

Geen geheugenkaart.

Geheugenkaart niet of verkeerd geplaatst.

 • Controleer of de kaart correct is geplaatst.

Geen toegang tot deze geheugenkaart. Plaats een andere kaart.

Fout bij toegang tot geheugenkaart.

 • Controleer of de camera geheugenkaart ondersteunt.
 • Als de fout aanhoudt nadat de kaart herhaaldelijk is uitgeworpen en opnieuw is geplaatst, is de kaart mogelijk beschadigd. Neem contact op met de verkoper of een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Geheugenkaart is vergrendeld. Schuif de vergrendeling naar de "schrijf"-positie.

De geheugenkaart is beveiligd tegen schrijven (“vergrendeld”).

Deze kaart is niet geformatteerd. Formatteer de kaart.

Geheugenkaart is niet correct geformatteerd.

 • Geheugenkaart formatteren.
 • Vervang door een correct geformatteerde geheugenkaart.

Firmwareversie van FTZ-montageadapter niet ondersteund. Upgrade FTZ-firmware.

De firmware van de mount-adapter is niet de nieuwste versie.

 • Werk de firmware van de montageadapter bij naar de nieuwste versie. Raadpleeg de Nikon-website voor uw regio voor informatie over firmware-updates.

Opname onderbroken. Wacht alsjeblieft.

Geheugenkaart ondersteunt de vereiste videoschrijfsnelheid niet.

 • Gebruik een kaart die de vereiste schrijfsnelheid ondersteunt of wijzig de optie geselecteerd voor [ Frame size/frame rate ] in het video-opnamemenu.

De camera is te heet. Het kan niet worden gebruikt totdat het is afgekoeld. Wacht alsjeblieft. De camera schakelt zichzelf uit.

 • De interne temperatuur van de camera is verhoogd.
  • Onderbreek de opname totdat de camera is afgekoeld.
 • Hoge batterijtemperatuur.
  • Verwijder de batterij en wacht tot deze is afgekoeld.

Map bevat geen foto's.

 • Map bevat geen afbeeldingen.
  • Plaats een geheugenkaart die afbeeldingen bevat.
 • Geen foto's in map geselecteerd voor afspelen.
  • Gebruik het item [ Afspeelmap ] in het afspeelmenu om een map te selecteren die foto's bevat.

Kan dit bestand niet weergeven.

 • Bestand is gewijzigd met behulp van een computertoepassing of voldoet niet aan de DCF-bestandsstandaard.
 • Bestand is beschadigd.
  • Overschrijf geen afbeeldingen met computertoepassingen.

Kan dit bestand niet selecteren.

De geselecteerde foto kan niet worden geretoucheerd.

 • Retoucheeropties zijn alleen beschikbaar bij foto's die zijn gemaakt met of eerder zijn geretoucheerd op de camera.

Deze video kan niet worden bewerkt.

Geselecteerde video kan niet worden bewerkt.

 • Video's die met andere apparaten zijn gemaakt, kunnen niet worden bewerkt.
 • Video's van minder dan twee seconden kunnen niet worden bewerkt.