Foto's beveiligen tegen verwijderen

Foto's kunnen worden beveiligd om te voorkomen dat ze per ongeluk worden verwijderd. Beveiligde foto's worden echter gewist wanneer de geheugenkaart wordt geformatteerd.

  1. Druk op de K -knop om het afspelen te starten.
  2. Selecteer de gewenste foto en druk op de A ( g ) knop.
    • Beveiligde foto's zijn gemarkeerd met een P -pictogram.
    • Om de beveiliging te verwijderen, geeft u de foto weer of markeert u deze en drukt u nogmaals op de A ( g )-knop.

Bescherming van alle foto's verwijderen

Als u de beveiliging wilt verwijderen van alle foto's in de map of mappen die momenteel zijn geselecteerd voor [ Afspeelmap ] in het afspeelmenu, selecteert u [ Unprotect all ] in het i -menu.