Foto's beschermen tegen wissen

Foto's kunnen worden beveiligd om te voorkomen dat ze per ongeluk worden verwijderd. Beveiligde foto's worden echter verwijderd wanneer de geheugenkaart wordt geformatteerd.

  1. Druk op de K -knop om het afspelen te starten.
  2. Selecteer de gewenste foto en druk op de knop A ( g ).
    • Beveiligde foto's zijn gemarkeerd met een P -pictogram.
    • Om de beveiliging op te heffen, geeft u de foto weer of markeert u deze en drukt u nogmaals op de knop A ( g ).

Beveiliging van alle foto's verwijderen

Om de beveiliging op te heffen van alle foto's in de map of mappen die momenteel zijn geselecteerd voor [ Playback folder ] in het afspeelmenu, selecteert u [ Unprotect all ] in het i -menu.