f3: Aangepaste bedieningselementen (afspelen)

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Kies de rol die is toegewezen aan de cameraknoppen tijdens het afspelen.

KeuzeRolBeschrijving
j[ AE-L/AF-L-knop ]g[ Beschermen ]Druk op de knop om de huidige foto te beveiligen.
c[ Beoordeling ]Wanneer u op de bedieningsknop drukt, kunt u op 4 of 2 drukken of aan de hoofdinstelschijf draaien om de classificatie-instelling voor het weergegeven beeld te wijzigen.
p[ Zoom aan/uit ]Druk op de knop om de weergave in te zoomen op het gebied rond het huidige scherpstelpunt (de zoomfactor wordt vooraf geselecteerd). Druk nogmaals om zoomen te annuleren.
  • Markeer [ Zoom aan/uit ] en druk op 2 om de zoomfactor te kiezen.
  • Zoom is beschikbaar in zowel schermvullende als miniatuurweergave.
[ Geen ]De controle heeft geen effect.
k[ OK-knop ]*n[ Miniatuur aan/uit ]Druk op de bedieningsknop om te schakelen tussen schermvullende weergave, 4-, 9- en 72-beelds miniatuurweergave en kalenderweergave.
o[ Bekijk histogrammen ]Er wordt een histogram weergegeven terwijl de bedieningsknop wordt ingedrukt. De histogramweergave is beschikbaar in zowel schermvullende als miniatuurweergave.
p[ Zoom aan/uit ]Druk op de knop om de weergave in te zoomen op het gebied rond het huidige scherpstelpunt (de zoomfactor wordt vooraf geselecteerd). Druk nogmaals om zoomen te annuleren.
  • Markeer [ Zoom aan/uit ] en druk op 2 om de zoomfactor te kiezen.
  • Zoom is beschikbaar in zowel schermvullende als miniatuurweergave.
u[ Kies map ]Druk op de knop om het dialoogvenster [ Map kiezen ] weer te geven, waar u vervolgens een map kunt kiezen om af te spelen.
  1. Ongeacht de geselecteerde optie, als u op J drukt wanneer een video schermvullend wordt weergegeven, wordt de videoweergave gestart.

A Persoonlijke instellingen: camera-instellingen nauwkeurig afstellen