Externe flitsers bedienen

Secundaire flitsers kunnen worden bediend via optische signalen van een optionele flitser die op de accessoireschoen van de camera is gemonteerd en werkt als een hoofdflitser (optische AWL). Voor informatie over compatibele flitsers, zie “ Functies beschikbaar met CLS-compatibele flitsers ” ( Functies beschikbaar met CLS-compatibele flitsers ).

 • Als de flitser in kwestie een SB-500 is, kunnen de instellingen vanaf de camera worden aangepast. Zie voor meer informatie “ Optische AWL gebruiken met de SB-500 ” ( Optische AWL gebruiken met de SB-500 ). Zie de documentatie die bij de flitsers is geleverd voor meer informatie.
 • Instellingen voor andere flitsers moeten worden aangepast met behulp van flitserbedieningen. Zie voor meer informatie de documentatie die bij de betreffende flitser is geleverd.

Optische AWL gebruiken met de SB-500

Wanneer een optionele flitser SB-500 op de accessoireschoen van de camera is gemonteerd, wordt [ Draadloze flitsopties ] weergegeven in [ Flitsbediening ] in het foto-opnamemenu. Groepsflitsen kan worden uitgevoerd door [ Optische AWL ] te selecteren in [ Draadloze flitsopties ].

 1. C : Markeer [ Groepsflitsopties ] in het [ Flitsbediening ]-scherm en druk op 2 .
 2. C : Pas de flitsoutput aan en kies het kanaal en de flitsbedieningsmodus.
  • Kies de flitsbedieningsstand en het flitsniveau voor de hoofdflitser en de secundaire flitsers in elke groep.
  • De volgende opties zijn beschikbaar:
   Optie Beschrijving
   TTL i-DDL-flitssturing.
   q A Automatisch diafragma. Alleen beschikbaar met compatibele flitsers.
   m Kies het flitsniveau handmatig.
   ––
   (uit)
   De afstandseenheden schieten niet. [ Comp. ] kan niet worden aangepast.
  • Selecteer [ 3 ] voor [ Kanaal ].
 3. f : Stel het kanaal van de secundaire flitsers in op [ 3 ].
 4. f : Groepeer de secundaire flitsers.
  • Kies een groep (A of B).
  • Er is geen limiet aan het aantal secundaire flitsers dat kan worden gebruikt. Het praktische maximum is echter drie per groep, omdat het licht van de secundaire flitsers de prestaties zal beïnvloeden als er meer flitsers worden gebruikt.
 5. C / f : Stel de opname samen en rangschik de flitsers.
  • Zie de documentatie die bij de flitsers is geleverd voor meer informatie.
  • Ontsteek de units en controleer of ze normaal werken. Om de units te testen, drukt u op de testknop op de hoofdflitser.
 6. C / f : Maak de foto nadat u hebt gecontroleerd of de flitsgereedlampjes voor alle flitsers branden.

Flitsfotografie op afstand

 • Plaats de sensorvensters op de secundaire flitsers om het licht van de hoofdflitser op te vangen. Bijzondere zorg is vereist als de hoofdflitser op een handcamera is gemonteerd.
 • Zorg ervoor dat direct licht of sterke reflecties van de secundaire flitsers niet in de cameralens (in [ TTL ]-modus) of de fotocellen op de secundaire flitsers ([ q A ]-modus) komen. Anders kan het licht van de flitsers de belichting verstoren.
 • Zelfs als [ –– ] is geselecteerd voor [ Hoofdflitser ] > [ Modus ], kan de hoofdflitser timingflitsen met een lage intensiteit afgeven. Deze flitsen kunnen verschijnen op foto's die op korte afstand zijn gemaakt. Dit kan worden voorkomen door te kiezen voor lage ISO-gevoeligheden of kleine diafragma's (hoge f-getallen).
 • Nadat u de secundaire flitsers hebt geplaatst, maakt u een testopname en bekijkt u de resultaten op het camerascherm.