Firmware versie

  1. G knop
  2. B setup-menu

Bekijk de huidige firmwareversie van de camera. Als er nieuwe firmware voor de camera op een geheugenkaart staat, kunt u de firmware updaten.

De firmware bijwerken

Om de camerafirmware bij te werken, kunt u een computer of smartapparaat gebruiken.

  • Bij gebruik van een computer : U kunt controleren of er een nieuwe firmwareversie is in het Nikon Download Center. Raadpleeg de website voor het downloaden van firmware voor de updateprocedure.
  • Bij gebruik van een smartapparaat: Als de camera en uw smartapparaat al zijn gekoppeld met de SnapBridge- app, zal de app u op de hoogte stellen wanneer er nieuwe firmware voor uw camera is. Vervolgens kunt u de firmware met uw smartapparaat overzetten naar de geheugenkaart in de camera. Zie de online help van de SnapBridge- app voor de updateprocedure. De timing van de melding kan verschillen van de timing waarop de update wordt uitgebracht op het Nikon Download Center.