Firmware versie

 1. G knop
 2. B instellingenmenu

Bekijk de huidige firmwareversie van de camera. Als er nieuwe firmware voor de camera op een geheugenkaart staat, kunt u de firmware bijwerken.

 • De camera geeft als volgt firmwareversies voor de camera en aangesloten accessoires weer. Alleen accessoires die momenteel op de camera zijn aangesloten, worden weergegeven.
  • C: Camerafirmware
  • LF/MA: Lens (LF) of mount adapter (MA) firmware
  • S: Flash-firmware
  • TC: Teleconverter-firmware
  • RG: Firmware voor afstandsbediening

Firmware bijwerken

Om de camerafirmware bij te werken, kunt u een computer of een smartapparaat gebruiken.

 • Bij gebruik van een computer : U kunt controleren of er een nieuwe firmwareversie is in het Nikon Download Center. Zie de website voor het downloaden van firmware voor de updateprocedure.
 • Bij gebruik van een smartapparaat : Als de camera en uw smartapparaat al zijn gekoppeld met behulp van de SnapBridge app, zal de app u op de hoogte stellen wanneer er nieuwe firmware voor uw camera is. Vervolgens kunt u de firmware overbrengen naar de geheugenkaart in de camera met behulp van uw smartapparaat. Zie de online help van de SnapBridge app voor de updateprocedure. De timing van de melding kan verschillen van de timing waarop de update wordt uitgebracht in het Nikon Download Center.