d9: Focus peaking

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Wanneer focus peaking is ingeschakeld in de handmatige scherpstellingsmodus, worden objecten die in focus zijn aangegeven door gekleurde contouren op het scherm. U kunt de kleur kiezen.

Piekniveau

Kies uit [ 3 (hoge gevoeligheid) ], [ 2 (standaard) ], [ 1 (lage gevoeligheid) ] en [ Uit ]. Hoe hoger de waarde, hoe groter de diepte die wordt weergegeven als scherpgesteld.

Hoogtepuntkleur pieken

Kies de markeringskleur.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen