De batterij en een geheugenkaart plaatsen

 • Schakel de camera uit voordat u de batterij en geheugenkaart plaatst of verwijdert.
 • Gebruik de batterij om de oranje batterijvergrendeling naar één kant gedrukt te houden en schuif de batterij in het batterijvak totdat de vergrendeling hem op zijn plaats vergrendelt.
 • Houd de geheugenkaart in de aangegeven richting en schuif hem recht in de sleuf totdat hij vastklikt.

De batterij verwijderen

Om de batterij te verwijderen, schakelt u de camera uit en opent u het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf. Druk de batterijvergrendeling in de richting van de pijl om de batterij los te maken en verwijder de batterij vervolgens met de hand.

De geheugenkaart verwijderen

Schakel de camera uit en open het deksel van het batterijvak/de kaartsleuf nadat u hebt gecontroleerd of het toegangslampje voor de geheugenkaart uit is. Druk op de geheugenkaart om deze uit te werpen ( q ) en trek hem naar buiten om hem te verwijderen ( w ).

Batterijniveau

 • Het batterijniveau wordt weergegeven in de opnameweergave terwijl de camera is ingeschakeld.
  Monitor
  Zoeker
 • De weergave van het batterijniveau verandert naarmate het batterijniveau afneemt, van L tot K , en H . Wanneer het batterijniveau daalt tot H , onderbreekt u het fotograferen en laadt u de batterij op of legt u een reservebatterij klaar.
 • Als het bericht [ Ontspanknop uitgeschakeld. Batterij opladen. ] wordt weergegeven, moet u de batterij opladen of vervangen.

De standby-timer

De camera gebruikt een stand-by-timer om het batterijverbruik te verminderen. Als er gedurende ongeveer 30 seconden geen handelingen worden uitgevoerd, loopt de stand-by-timer af en worden de monitor, de zoeker en het bedieningspaneel uitgeschakeld. Een paar seconden voordat het apparaat wordt uitgeschakeld, worden de displays gedimd. Ze kunnen opnieuw worden geactiveerd door de ontspanknop half in te drukken. De tijdsduur voordat de stand-by-timer automatisch afloopt, kan worden geselecteerd met behulp van persoonlijke instelling c3 [ Uitschakelvertraging ] > [ Stand-by-timer ].

Aantal resterende opnamen

 • Als de camera aan staat, toont de opnameweergave het aantal foto's dat bij de huidige instellingen kan worden gemaakt.
 • Waarden boven de 1000 worden naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde honderdtal. Waarden tussen 1500 en 1599 worden bijvoorbeeld weergegeven als 1,5 k.
  Monitor
  Zoeker