Focus

Focus modus

Kies hoe de camera scherpstelt.

Een focusmodus kiezen

 • De scherpstelstand kan worden geselecteerd met behulp van de items [ Scherpstelstand ] in het i -menu, het foto-opnamemenu en het video-opnamemenu (Focus modus ,Focus modus ,Focus modus ).
KeuzeBeschrijving
AF-A[ Automatische schakelaar AF-modus ]
 • De camera gebruikt AF-S voor stilstaande onderwerpen en AF-C voor bewegende onderwerpen.
 • Alleen beschikbaar in fotomodus.
AF-S[ Enkele AF ]
 • Gebruik bij stilstaande onderwerpen. Wanneer u de ontspanknop half indrukt om scherp te stellen, verandert het scherpstelpunt van rood in groen en wordt de scherpstelling vergrendeld. Als de camera niet kan scherpstellen, knippert het scherpstelpunt rood en wordt de ontspanknop uitgeschakeld.
 • Bij standaardinstellingen kan de sluiter alleen worden ontspannen als de camera kan scherpstellen (focusprioriteit).
AF-C[ Continu AF ]
 • Voor bewegende onderwerpen. De camera past continu de scherpstelling aan als reactie op veranderingen in de afstand tot het onderwerp terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt.
 • Bij de standaardinstellingen kan de sluiter worden ontspannen, ongeacht of het onderwerp scherp is of niet (ontspanprioriteit).
AF-F[ Fulltime AF ]
 • De camera past continu de scherpstelling aan als reactie op de beweging van het onderwerp of veranderingen in de compositie.
 • Wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt, verandert het scherpstelpunt van rood in groen en wordt de scherpstelling vergrendeld.
 • Deze optie is alleen beschikbaar in de videomodus.
MF[ Handmatige scherpstelling ]Handmatig scherpstellen (Handmatige scherpstelling ). De sluiter kan worden ontspannen, ongeacht of het onderwerp scherp is of niet.

Autofocus

 • De camera kan mogelijk niet scherpstellen als:
  • Het onderwerp bevat lijnen evenwijdig aan de lange zijde van het frame
  • Het onderwerp mist contrast
  • Het onderwerp in het scherpstelpunt bevat gebieden met een scherp contrasterende helderheid
  • Het focuspunt omvat nachtelijke spotverlichting of een neonreclame of een andere lichtbron die in helderheid verandert
  • Er verschijnen flikkeringen of strepen onder tl-verlichting, kwikdamp-, natriumdamp- of soortgelijke verlichting
  • Er wordt een kruisfilter (ster) of een ander speciaal filter gebruikt
  • Het onderwerp lijkt kleiner dan het scherpstelpunt
  • Het onderwerp wordt gedomineerd door regelmatige geometrische patronen (bijvoorbeeld jaloezieën of een rij ramen in een wolkenkrabber)
  • Het onderwerp beweegt
 • De monitor kan helderder of donkerder worden terwijl de camera scherpstelt.
 • Het scherpstelpunt wordt soms groen weergegeven als de camera niet kan scherpstellen.

Focus positie geheugen

Om de scherpstelpositie op te slaan, zelfs wanneer de camera is uitgeschakeld, stelt u [ Save focus position ] in het setup-menu in op [ On ]. Het kan echter enige tijd duren voordat de camera kan worden gebruikt nadat deze is ingeschakeld (afhankelijk van de zoomwerking en veranderingen in temperatuur kan de focuspositie na het inschakelen van de camera veranderen ten opzichte van de positie voordat de camera werd uitgeschakeld).

AF-veldstand

Kies hoe de camera het scherpstelpunt voor autofocus selecteert.

 • In andere modi dan [ Automatisch veld-AF ], [ Automatisch veld-AF (mensen) ] en [ Automatisch veld-AF (dieren) ] kan het scherpstelpunt worden gepositioneerd met behulp van de multi-selector (Scherpstelpunt selectie ).

Een AF-veldstand kiezen

 • De AF-veldstand kan worden geselecteerd met behulp van de [ AF-veldstand ]-items in het i -menu, het foto-opnamemenu en het video-opnamemenu (AF-veldstand ,AF-veldstand ,AF-veldstand ).
KeuzeBeschrijving
3[ Pinpoint-AF ]
 • Met een scherpstelgebied dat kleiner is dan dat voor enkelpunts-AF, wordt pinpoint-AF gebruikt voor nauwkeurige focus op een geselecteerd punt in het frame.
 • Het scherpstellen kan langzamer zijn dan bij enkelpunts AF.
 • Aanbevolen voor opnamen met statische onderwerpen, zoals gebouwen, productfotografie in de studio of close-ups.
 • Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de fotomodus is geselecteerd en [ Enkele AF ] is gekozen voor [ Scherpstelmodus ].
d[ Enkelpunts AF ]
 • De camera stelt scherp op een door de gebruiker geselecteerd punt.
 • Gebruik bij stilstaande onderwerpen.
e[ Dynamisch veld-AF ]
 • De camera stelt scherp op een door de gebruiker geselecteerd punt. Als het onderwerp het geselecteerde punt even verlaat, stelt de camera scherp op basis van informatie van omringende scherpstelpunten.
 • Gebruik voor foto's van sporters en andere actieve onderwerpen die moeilijk in beeld te krijgen zijn met enkelpunts AF.
 • Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de fotomodus is geselecteerd en [ AF mode auto-switch ] of [ Continue AF ] is gekozen als scherpstelmodus.
f[ Breedveld-AF (S) ]
 • Wat betreft enkelpunts AF, behalve dat de camera scherpstelt op een groter gebied.
 • Kies voor snapshots, bewegende onderwerpen en andere onderwerpen die moeilijk te fotograferen zijn met enkelpunts AF.
 • Tijdens video-opnamen kan breedveld-AF worden gebruikt voor vloeiende scherpstelling bij het maken van panning- of tilting-opnamen of het opnemen van bewegende onderwerpen.
 • Als het geselecteerde scherpstelgebied onderwerpen bevat die zich op verschillende afstanden van de camera bevinden, zal de camera prioriteit toewijzen aan het dichtstbijzijnde onderwerp.
 • De scherpstelgebieden voor [ Breedveld-AF (L) ] zijn groter dan die voor [ Breedveld-AF (S) ].
 • Als [ Breedveld-AF (L-mensen) ] is geselecteerd, detecteert de camera en stelt scherp op menselijke gezichten of ogen (oogdetectie-AF/gezichtsdetectie-AF,Gezichten of ogen van portretonderwerpen detecteren (gezichts-/oogdetectie-AF) ).
 • Als [ Breedveld-AF (L-dieren) ] is geselecteerd, detecteert de camera gezichten of ogen van honden en katten en stelt hierop scherp (AF op basis van dierendetectie,Scherpstellen op de gezichten of ogen van dieren (AF met dierdetectie) ).
g[ Breedveld-AF (L) ]
1[ Breedveld-AF (L-mensen) ]
2[ Breedveld-AF (L-dieren) ]
h[ Automatisch veld-AF ]
5[ Automatisch veld-AF (mensen) ]
6[ Automatisch veld-AF (dieren) ]

s : het middelste scherpstelpunt

Er verschijnt een punt in het scherpstelpunt wanneer het zich in het midden van het beeld bevindt.

Snelle focuspuntselectie

 • Voor een snellere selectie van scherpstelpunten kiest u [ Afwisselende punten ] voor persoonlijke instelling a4 [ Gebruikte scherpstelpunten ] om slechts een kwart van de beschikbare scherpstelpunten te gebruiken. Het aantal punten dat beschikbaar is voor [ Pinpoint AF ], [ Breedveld-AF (L) ], [ Breedveld-AF (L-mensen) ] of [ Breedveld-AF (L-dieren) ] verandert niet, zelfs niet als [ Wisselende punten ] is geselecteerd.
 • U kunt [ Selecteer middelste scherpstelpunt ] kiezen voor persoonlijke instelling f2 [ Aangepaste bediening (opname) ] > [ OK-knop ] zodat de J -knop kan worden gebruikt om snel het middelste scherpstelpunt te selecteren.

Scherpstelpunt selectie

De multi-selector kan worden gebruikt om het scherpstelpunt te kiezen wanneer een andere optie dan [ Automatisch veld-AF ], [ Automatisch veld-AF (personen) ] of [ Automatisch veld-AF (dieren) ] is geselecteerd voor AF-veldstand (AF-veldstand ).

Gezichten of ogen van portretonderwerpen detecteren (gezichts-/oogdetectie-AF)

Als [ Breedveld-AF (L-mensen) ] of [ Auto-veld-AF (mensen) ] is geselecteerd voor [ AF-veldmodus ] in het foto-opnamemenu of video-opnamemenu, detecteert de camera menselijke gezichten en ogen -detectie AF/gezichtsdetectie AF).

 • Er verschijnt een gele rand die het scherpstelpunt aangeeft rond de gezichten van menselijke onderwerpen die door de camera zijn gedetecteerd. Als de camera de ogen van het onderwerp detecteert, verschijnt het gele scherpstelpunt in plaats daarvan over het ene of het andere oog.
 • Als AF-C is geselecteerd als scherpstelmodus of als AF-A is geselecteerd en de camera AF-C gebruikt, licht het scherpstelpunt geel op wanneer gezichten of ogen worden gedetecteerd.
 • Als AF-S is geselecteerd als scherpstelmodus of als AF-A is geselecteerd en de camera AF-S gebruikt, wordt het scherpstelpunt groen wanneer de camera scherpstelt.
 • Als er meer dan één menselijk gezicht of oog wordt gedetecteerd wanneer [ Automatisch veld-AF (mensen) ] is geselecteerd, verschijnen de pictogrammen e en f op het scherpstelpunt. U kunt het scherpstelpunt op een ander gezicht of oog plaatsen door op 4 of 2 te drukken.
 • Als het onderwerp wegkijkt nadat zijn gezicht is gedetecteerd, zal het scherpstelpunt bewegen om zijn beweging te volgen.
 • Tijdens het afspelen kunt u inzoomen op het gezicht of oog waarop is scherpgesteld door op J te drukken.

AF met gezichts-/oogdetectie

Oog- en gezichtsdetectie werkt mogelijk niet zoals verwacht als:

 • het gezicht van het onderwerp neemt een heel groot of heel klein deel van het beeld in beslag,
 • het gezicht van het onderwerp is te fel of te slecht belicht,
 • het onderwerp draagt een bril of zonnebril,
 • het gezicht of de ogen van het onderwerp worden verduisterd door haar of andere voorwerpen, of
 • het onderwerp beweegt te veel tijdens het fotograferen.

Scherpstellen op de gezichten of ogen van dieren (AF met dierdetectie)

Als [ Breedveld-AF (L-dieren) ] of [ Automatisch veld-AF (dieren) ] is geselecteerd voor [ AF-veldmodus ] in het foto-opnamemenu of video-opnamemenu, detecteert de camera de gezichten en ogen van honden en katten (AF met dierdetectie).

 • Wanneer de camera een gezicht van een hond of kat detecteert, verschijnt er een gele rand die het scherpstelpunt aangeeft rond het gezicht van het onderwerp. Als de camera de ogen van het onderwerp detecteert, verschijnt het gele scherpstelpunt in plaats daarvan over het ene of het andere oog.
 • Als AF-C is geselecteerd als scherpstelmodus of als AF-A is geselecteerd en de camera AF-C gebruikt, licht het scherpstelpunt geel op wanneer gezichten of ogen worden gedetecteerd.
 • Als AF-S is geselecteerd als scherpstelmodus of als AF-A is geselecteerd en de camera AF-S gebruikt, wordt het scherpstelpunt groen wanneer de camera scherpstelt.
 • Als [ Automatisch veld-AF (dieren) ] is geselecteerd en meer dan één portretonderwerp of meer dan één oog wordt gedetecteerd, verschijnen de pictogrammen e en f op het scherpstelpunt. U kunt het scherpstelpunt op een ander gezicht of oog plaatsen door op 4 of 2 te drukken.
 • Tijdens het afspelen kunt u inzoomen op het gezicht of oog waarop is scherpgesteld door op J te drukken.

AF met dierdetectie

 • De gezichts- en oogdetectie van dieren werkt mogelijk niet zoals verwacht als:
  • het gezicht van het onderwerp neemt een heel groot of heel klein deel van het beeld in beslag,
  • het gezicht van het onderwerp is te fel of te slecht belicht,
  • het gezicht of de ogen van het onderwerp worden verduisterd door bont of andere voorwerpen,
  • de ogen van het onderwerp zijn qua kleur vergelijkbaar met de rest van hun gezicht, of
  • het onderwerp beweegt te veel tijdens het fotograferen.
 • Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan de camera de gezichten of ogen van sommige rassen mogelijk niet detecteren wanneer [ Breedveld-AF (L-dieren) ] of [ Automatisch veld-AF (dieren) ] is ingeschakeld. Als alternatief kan de camera een rand weergeven rond onderwerpen die niet de gezichten of ogen van honden of katten zijn.
 • Het licht van de AF-hulpverlichting kan de ogen van sommige dieren negatief beïnvloeden; selecteer [ Uit ] voor persoonlijke instelling a11 [ Ingebouwde AF-hulpverlichting ].

AF met meevolgende AF

Wanneer [ Automatisch veld-AF ], [ Automatisch veld-AF (mensen) ] of [ Automatisch veld-AF (dieren) ] is geselecteerd voor AF-veldstand, kan de camera het onderwerp in het geselecteerde scherpstelpunt volgen.

 • Druk op J om focus volgen in te schakelen; het focuspunt verandert in een richtkruis.
 • Plaats het dradenkruis boven het doel en druk nogmaals op J om te beginnen met volgen; het scherpstelpunt volgt het geselecteerde onderwerp terwijl het door het kader beweegt. Druk nogmaals op J om het volgen te beëindigen en het middelste scherpstelpunt te selecteren. Als in de fotomodus het volgen van het onderwerp is gestart in scherpstelmodus AF-C of AF-A door de ontspanknop half in te drukken, volgt de camera het onderwerp alleen terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt; het loslaten van de ontspanknop beëindigt het volgen en herstelt het scherpstelpunt dat was geselecteerd voordat het volgen begon.
 • Druk op de W ( Q )-knop om de modus Onderwerp volgen te verlaten.

Onderwerp volgen

De camera kan onderwerpen mogelijk niet volgen als ze:

 • qua kleur of helderheid vergelijkbaar zijn met de achtergrond,
 • zichtbaar veranderen in grootte, kleur of helderheid,
 • zijn te groot of te klein,
 • zijn te donker of te licht,
 • ga snel, of
 • het kader verlaten of aan het zicht worden onttrokken door andere objecten.

De aanraaksluiter

Raak het scherm aan om scherp te stellen op het geselecteerde punt. De sluiter wordt ontspannen wanneer u uw vinger van het scherm haalt.

Tik op het pictogram in de afbeelding om de bewerking te kiezen die wordt uitgevoerd door op het scherm te tikken.

KeuzeBeschrijving
W[ Aanraaksluiter/aanraak-AF ]
 • Raak het scherm aan om scherp te stellen op het geselecteerde punt en til uw vinger op om de sluiter te ontspannen. Als [ Breedveld-AF (L-mensen) ], [ Breedveld-AF (L-dieren) ], [ Automatisch veld-AF (mensen) ] of [ Automatisch veld-AF (dieren) ] is geselecteerd voor AF- gebiedsmodus en de camera detecteert gezichten of ogen van mensen of de gezichten of ogen van honden of katten, stelt de camera scherp op het gezicht of oog* dat zich het dichtst bij het geselecteerde punt bevindt.
 • Alleen beschikbaar in fotomodus.
V[ Aanraak-AF ]
 • Raak het scherm aan om scherp te stellen op het geselecteerde punt. Als u uw vinger van het scherm haalt, wordt de sluiter niet ontspannen.
 • Als [ Automatisch veld-AF ], [ Automatisch veld-AF (mensen) ] of [ Automatisch veld-AF (dieren) ] is geselecteerd voor AF-veldmodus, volgt de camera het geselecteerde onderwerp terwijl het door het beeld beweegt. Tik op het scherm om naar een ander onderwerp te schakelen. Als de camera menselijke gezichten of ogen of de gezichten of ogen van honden of katten detecteert, stelt de camera scherp op en volgt het gezicht of oog* dat zich het dichtst bij het geselecteerde punt bevindt.
X[ Uit ]Aanraaksluiter uitgeschakeld.
f[ Scherpstelpunt positioneren ]
 • Raak het scherm aan om het scherpstelpunt te positioneren. De camera stelt niet scherp en als u uw vinger van het scherm haalt, wordt de sluiter niet ontspannen.
 • Als [ Automatisch veld-AF ], [ Automatisch veld-AF (mensen) ] of [ Automatisch veld-AF (dieren) ] is geselecteerd voor AF-veldmodus, volgt de camera het geselecteerde onderwerp terwijl het door het beeld beweegt. Tik op het scherm om naar een ander onderwerp te schakelen. Als de camera menselijke gezichten of ogen of de gezichten of ogen van honden of katten detecteert, volgt de camera het gezicht of oog* dat zich het dichtst bij het geselecteerde punt bevindt.
 1. Houd er bij het kiezen van een oog met behulp van aanraakbedieningen rekening mee dat de camera mogelijk niet scherpstelt op het oog aan de kant die u wilt. Gebruik de multi-selector om het gewenste oog te kiezen.

Foto's maken met opties voor aanraakopnamen

 • Aanraakbedieningen kunnen niet worden gebruikt voor handmatige scherpstelling.
 • De ontspanknop kan worden gebruikt om foto's te maken wanneer het pictogram W wordt weergegeven.
 • Aanraakbedieningen kunnen niet worden gebruikt om foto's te maken tijdens video-opnamen.
 • Zelfs als de camera is ingesteld op een continue ontspanstand, kunnen aanraakbedieningen slechts worden gebruikt om één foto tegelijk te maken. Gebruik de ontspanknop voor burst-fotografie.
 • In de zelfontspannermodus wordt de scherpstelling op het geselecteerde onderwerp vergrendeld wanneer u de monitor aanraakt en wordt de sluiter ontspannen ongeveer 10 seconden nadat u uw vinger van het scherm hebt gehaald. Als het aantal geselecteerde opnamen groter is dan 1, worden de resterende opnamen in één burst gemaakt.

Handmatige scherpstelling

Handmatige scherpstelling is beschikbaar in de handmatige scherpstelmodus. Gebruik handmatige scherpstelling wanneer bijvoorbeeld autofocus niet het gewenste resultaat oplevert.

 • Plaats het scherpstelpunt boven uw onderwerp en draai aan de scherpstel- of bedieningsring totdat het onderwerp scherp is.
 • Druk voor meer precisie op de X knop om in te zoomen op het beeld door de lens.
 • De scherpstelaanduiding ( I ) in de opnameweergave kan worden gebruikt om te bevestigen of het onderwerp in het geselecteerde scherpstelpunt scherp is (elektronische afstandsmeting). Het scherpstelpunt licht ook groen op als het onderwerp scherp is.
  1Scherpstelafstandsindicator
  2Scherpstelindicator
  ScherpstelindicatorBeschrijving

  (stabiel)
  Het onderwerp is scherpgesteld.

  (stabiel)
  Het scherpstelpunt bevindt zich voor het onderwerp.

  (stabiel)
  Het scherpstelpunt bevindt zich achter het onderwerp.

  (knippert)
  De camera kan niet scherpstellen.
 • Wanneer u handmatige scherpstelling gebruikt voor onderwerpen die niet geschikt zijn voor automatische scherpstelling, houd er dan rekening mee dat de scherpstelaanduiding ( I ) kan worden weergegeven wanneer er niet op het onderwerp is scherpgesteld. Zoom in op het beeld door de lens en controleer de scherpstelling. Het gebruik van een statief wordt aanbevolen wanneer de camera moeite heeft met scherpstellen.

Lenzen met selectie van focusmodus

De handmatige scherpstelmodus kan worden gekozen met behulp van de selectieknoppen voor de scherpstelmodus op de lens (indien beschikbaar).

De brandpuntsvlakmarkering en de flensafstand

De scherpstelafstand wordt gemeten vanaf de brandpuntsvlakmarkering ( E ) op de camerabehuizing, die de positie van het brandpuntsvlak in de camera weergeeft ( q ). Gebruik deze markering bij het meten van de afstand tot uw onderwerp voor handmatige scherpstelling of macrofotografie. De afstand tussen het brandpuntsvlak en de montageflens van de lens staat bekend als de "flens-achterafstand" ( w ). Op deze camera is de flensafstand 16 mm (0,63 in.) .

Focus pieken

 • Als een andere optie dan [ Uit ] is geselecteerd voor persoonlijke instelling d9 [ Focuspeaking ], worden scherpgestelde objecten aangegeven door gekleurde contouren die verschijnen wanneer de focus handmatig wordt aangepast (focuspeaking).
 • Houd er rekening mee dat focus peaking mogelijk niet wordt weergegeven als de camera geen contouren kan detecteren. Controleer de scherpstelling in de opnameweergave.