Zoom afspelen

Druk op X of J om in te zoomen op foto's die schermvullend worden weergegeven. Op beelden in [ DX (24×16) ]-formaat kan worden ingezoomd tot een maximum van ongeveer 21× voor Groot , 16× voor Medium of 10× voor Klein .

Afspeelzoom gebruiken

TotBeschrijving
Zoom in Zoom uit
  • Druk op de X knop of gebruik rekgebaren om in te zoomen.
  • Druk op W ( Q ) of gebruik knijpgebaren om uit te zoomen.

Tijdens het wijzigen van de zoomfactor wordt een navigatievenster weergegeven, waarbij het momenteel zichtbare gebied wordt aangegeven met een gele rand. Een balk onder het navigatievenster toont de zoomverhouding, die groen wordt bij 1:1. Het navigatievenster verdwijnt na enkele seconden van het display.
Bekijk andere delen van het beeldGebruik de multi-selector of veegbewegingen om delen van het beeld te bekijken die niet zichtbaar zijn op de monitor. Houd de multi-selector ingedrukt om snel naar andere delen van het beeld te scrollen.
Selecteer gezichtenGezichten die tijdens het zoomen worden gedetecteerd, worden aangegeven met witte randen in het navigatievenster. Draai aan de secundaire instelschijf of tik op de gids op het scherm om andere gezichten te bekijken.
Bekijk andere foto'sDraai aan de hoofdinstelschijf om dezelfde locatie in andere foto's te bekijken zonder de zoomverhouding te wijzigen (het selecteren van een video annuleert de zoom). U kunt ook andere foto's bekijken door op het pictogram e of f onder aan het scherm te tikken.
Ga naar de opnamemodusDruk de ontspanknop half in of druk op de K -knop om af te sluiten.
Menu's bekijkenDruk op de G knop om de menu's te bekijken.