Perspectief controle

  1. G knop
  2. N retoucheermenu

Maak kopieën die de effecten van perspectief verminderen in foto's die omhoog zijn gemaakt vanaf de basis van een hoog object.

  • Het effect kan worden bekeken in het bewerkingsscherm.
  • Merk op dat grotere hoeveelheden perspectiefcontrole ertoe leiden dat meer randen worden weggesneden.
  • Gebruik de multi-selector ( 1 , 3 , 4 of 2 ) om het perspectief aan te passen.
  • Druk op J om de geretoucheerde kopie op te slaan.
    Voordat
    Na