Video's opnemen ( b automatisch)

b (auto)-modus kan ook worden gebruikt voor eenvoudige, "richten-en-schieten" video-opnames.

 1. Selecteer de videomodus door de foto/video-selector naar 1 te draaien.

  Merk op dat optionele flitsers niet kunnen worden gebruikt wanneer de camera in de videomodus staat.
 2. Draai de keuzeschakelaar naar AUTO ( b ).
 3. Druk op de video-opnameknop om de opname te starten.
  • Op de monitor wordt een opname-indicator weergegeven. De monitor toont ook de resterende tijd, oftewel de geschatte hoeveelheid nieuwe beelden die op de geheugenkaart kunnen worden opgenomen.
   1 Opname-indicator
   2 Overgebleven tijd
  • Het geluid wordt opgenomen via de ingebouwde microfoon. Dek de microfoon niet af tijdens het opnemen.
  • Als u tijdens de opname op uw onderwerp in de monitor tikt, volgt het scherpstelpunt het onderwerp terwijl het door het beeld beweegt ( Subject-tracking AF ) .
 4. Druk nogmaals op de video-opnameknop om de opname te beëindigen.

Het toegangslampje van de geheugenkaart

Het toegangslampje van de geheugenkaart gaat branden terwijl de video wordt opgenomen. Verwijder de geheugenkaart of batterij niet.

Het 0 -pictogram

Een 0 -pictogram geeft aan dat er geen video's kunnen worden opgenomen.

Video's opnemen

 • De video-opname wordt automatisch beëindigd als:
  • De maximale lengte is bereikt
  • Er is een andere modus geselecteerd
  • De foto/video-selector is gedraaid naar C
  • De lens is verwijderd
 • Geluiden gemaakt door de camera kunnen hoorbaar zijn in opgenomen beelden:
  • Tijdens autofocus
  • Tijdens trillingsreductie
  • Wanneer elektrisch diafragma wordt gebruikt

Foto's maken in de videomodus

Foto's kunnen in de videomodus worden gemaakt door de ontspanknop helemaal in te drukken. In [ Ontspanmodus (frame opslaan) ] in het video-opnamemenu kunt u enkel beeld of continu-opnamen selecteren.

 • Een C -pictogram knippert in het display wanneer een foto wordt gemaakt.
 • De framesnelheid voor [ Continu ] in [ Release mode (save frame) ] varieert met de optie geselecteerd voor [ Frame size/frame rate ].
 • Foto's kunnen worden gemaakt terwijl de opname bezig is. Het maken van foto's onderbreekt de video-opname niet. Houd er echter rekening mee dat er slechts één foto wordt gemaakt elke keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt, zelfs als [ Continu ] is geselecteerd voor [ Ontspanstand (frame opslaan) ] in het video-opnamemenu.

Foto's maken in de videomodus

 • De instellingen voor de fotomodus zijn niet van toepassing op foto's die in de videomodus zijn gemaakt.
 • Bij elke video kunnen maximaal 40 foto's worden gemaakt.
 • Houd er rekening mee dat er zelfs foto's kunnen worden gemaakt als het onderwerp niet scherp is.
 • Foto's worden opgenomen met de afmetingen die momenteel zijn geselecteerd voor de grootte van het videoframe.
 • De beeldkwaliteit is vast ingesteld op [ JPEG fijn ].
 • Een N -pictogram geeft aan dat er geen foto's kunnen worden gemaakt.

Fotografie en video-opname

 • U kunt het volgende opmerken in de opnameweergave. Deze verschijnselen zullen ook zichtbaar zijn in alle foto's of opnamen die met de camera zijn gemaakt.
  • Flikkering of strepen in scènes die worden verlicht door bronnen zoals tl-lampen, kwikdamplampen of natriumlampen
  • Bewegende objecten op het scherm lijken vervormd (afzonderlijke onderwerpen, zoals treinen of auto's die met hoge snelheid door het frame rijden, kunnen vervormd zijn, of het hele frame kan vervormd lijken wanneer de camera horizontaal wordt gepand)
  • Er kunnen gekartelde randen, kleurranden, moiré en heldere vlekken op het scherm verschijnen
  • Er kunnen heldere gebieden of banden verschijnen in scènes die worden verlicht door knipperende tekens en andere intermitterende lichtbronnen of wanneer het onderwerp kort wordt verlicht door een flitser of een andere heldere, kortstondige lichtbron
  • Flikkering die optreedt wanneer elektrisch diafragma wordt gebruikt tijdens video-opname
 • Houd er rekening mee dat ruis (willekeurige heldere pixels, waas of lijnen) en onverwachte kleuren kunnen verschijnen als u de X -knop gebruikt om tijdens het opnemen in te zoomen op het beeld door de lens.
 • Richt de camera tijdens het opnemen niet op de zon of andere sterke lichtbronnen. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de interne circuits van de camera.

Zoomen in videomodus

Druk in de videomodus op de X -knop om in te zoomen op de weergave (zoomen in fotomodus ). Druk op de X -knop tijdens video-opname om 1:1 (100%) weer te geven. Druk op de W ( Q )-knop om het zoomen te annuleren.