Video's opnemen ( b auto)

b (auto) modus kan ook worden gebruikt voor eenvoudige, "richten-en-schieten" video-opnamen.

 1. Selecteer de videomodus door de foto-/videokiezer naar 1 te draaien.

  Merk op dat optionele flitsers niet kunnen worden gebruikt wanneer de camera in de videomodus staat.
 2. Draai de moduskiezer naar AUTO ( b ).
 3. Druk op de video-opnameknop om de opname te starten.
  • Er verschijnt een opname-indicator op de monitor. De monitor toont ook de resterende tijd, oftewel de geschatte hoeveelheid nieuwe opnames die op de geheugenkaart kunnen worden opgeslagen.
   1Opname-indicator
   2Overgebleven tijd
  • Geluid wordt opgenomen via de ingebouwde microfoon. Dek de microfoon niet af tijdens het opnemen.
  • Als u tijdens het opnemen op uw onderwerp in de monitor tikt, volgt het scherpstelpunt het onderwerp terwijl het door het beeld beweegt (AF met meevolgende AF ) .
 4. Druk nogmaals op de video-opnameknop om de opname te beëindigen.

Het toegangslampje voor de geheugenkaart

Het toegangslampje voor de geheugenkaart brandt terwijl de video wordt opgenomen. Verwijder de geheugenkaart of batterij niet.

Het 0 -pictogram

Een 0 -pictogram geeft aan dat er geen video's kunnen worden opgenomen.

Video's opnemen

 • De video-opname wordt automatisch beëindigd als:
  • De maximale lengte is bereikt
  • Er is een andere modus geselecteerd
  • De foto-/videokiezer wordt naar C gedraaid
  • De lens wordt verwijderd
 • Geluiden van de camera kunnen hoorbaar zijn in opgenomen beelden:
  • Tijdens autofocus
  • Tijdens trillingsreductie
  • Wanneer elektrisch diafragma wordt gebruikt

Foto's maken in videomodus

Foto's kunnen in de videomodus worden gemaakt door de ontspanknop helemaal in te drukken. In [ Ontspanmodus (frame opslaan) ] in het video-opnamemenu kunt u enkel frame of continu-opnamen selecteren.

 • Een C -pictogram knippert op het scherm wanneer een foto wordt gemaakt.
 • De beeldsnelheid voor [ Continu ] in [ Ontspanmodus (beeld opslaan) ] varieert afhankelijk van de optie die is geselecteerd voor [ Beeldformaat/beeldsnelheid ].
 • Foto's kunnen worden gemaakt terwijl de opname bezig is. Het maken van foto's onderbreekt de video-opname niet. Houd er echter rekening mee dat er slechts één foto wordt gemaakt telkens wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt, zelfs als [ Continu ] is geselecteerd voor [ Ontspanmodus (beeld opslaan) ] in het video-opnamemenu.

Foto's maken in videomodus

 • Instellingen voor de fotomodus zijn niet van toepassing op foto's die in de videomodus zijn gemaakt.
 • Bij elke video kunnen maximaal 40 foto's worden gemaakt.
 • Houd er rekening mee dat er zelfs foto's kunnen worden gemaakt als het onderwerp niet scherp is.
 • Foto's worden opgenomen met de afmetingen die momenteel zijn geselecteerd voor de videoframegrootte.
 • De beeldkwaliteit is vast ingesteld op [ JPEG Fijn ].
 • Een N -pictogram geeft aan dat er geen foto's kunnen worden gemaakt.

Fotografie en video-opname

 • U kunt het volgende opmerken in de opnameweergave. Deze verschijnselen zullen ook zichtbaar zijn op foto's of video's die met de camera zijn gemaakt.
  • Flikkering of strepen in scènes die worden verlicht door bronnen zoals fluorescerende lampen, kwikdamplampen of natriumlampen
  • Bewegende objecten op het scherm lijken vervormd (afzonderlijke onderwerpen zoals treinen of auto's die met hoge snelheid door het beeld bewegen, kunnen vervormd zijn, of het hele beeld kan vervormd lijken als de camera horizontaal wordt gepand)
  • Er kunnen gekartelde randen, kleurranden, moiré en heldere vlekken op het scherm verschijnen
  • Er kunnen heldere gebieden of banden verschijnen in scènes die worden verlicht door knipperende borden en andere onderbroken lichtbronnen of wanneer het onderwerp kort wordt verlicht door een stroboscoop of een andere heldere, kortstondige lichtbron
  • Er treedt flikkering op wanneer elektrisch diafragma wordt gebruikt tijdens video-opname
 • Houd er rekening mee dat er ruis (willekeurige heldere pixels, waas of lijnen) en onverwachte kleuren kunnen verschijnen als u tijdens het opnemen de X -knop gebruikt om in te zoomen op het beeld door de lens.
 • Richt de camera tijdens het opnemen niet op de zon of andere sterke lichtbronnen. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de interne circuits van de camera.

Zoomen in videomodus

Druk in de videomodus op de X -knop om in te zoomen op de weergave (Zoomen in fotomodus ). Druk tijdens de video-opname op de X -knop om 1:1 (100%) weer te geven. Druk op de W ( Q )-knop om het zoomen te annuleren.