c3: Uitschakelvertraging

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Kies hoe lang de monitor of zoeker aan blijft als er geen handelingen worden uitgevoerd.

  • Er kunnen verschillende instellingen worden gekozen voor [ Afspelen ], [ Menu's ], [ Picture review ] en [ Standby timer ].
  • [ Standby-timer ] bepaalt hoe lang de monitor, zoeker of bedieningspaneel aan blijft nadat de ontspanknop half is ingedrukt. De monitor en zoeker dimmen een paar seconden voordat de stand-by-timer afloopt. Als [ 10 s ] is geselecteerd, wordt de timer verlengd tot 20 seconden terwijl het i -menu wordt weergegeven.
  • Met uitzondering van [ Foto bekijken ] wordt elke uitschakelvertraging met één minuut verlengd in de zelfontspannermodus.
  • Langere uitschakelvertragingen verminderen de levensduur van de batterij.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen