Foto's bekijken

Schermvullende weergave

Druk op de K -knop om de meest recente foto schermvullend op het scherm weer te geven.

  • Druk op 4 om terug te keren naar het vorige frame, op 2 om naar het volgende frame te gaan.
  • Druk op 1 , 3 of de DISP -knop om meer informatie over de huidige foto te zien (Foto informatie ).

Miniatuurweergave

Om meerdere foto's te bekijken, drukt u op de W ( Q )-knop wanneer een foto schermvullend wordt weergegeven.


  • Het aantal weergegeven foto's neemt toe van 4 tot 9 tot 72 telkens wanneer de W ( Q )-knop wordt ingedrukt, en neemt af met elke druk op de X knop.
  • Markeer foto's met 1 , 3 , 4 of 2 .

Kalender afspelen

Om foto's te bekijken die op een geselecteerde datum zijn gemaakt, drukt u op de W ( Q )-knop wanneer er 72 foto's worden weergegeven.

  • Gebruik de multi-selector ( 1 , 3 , 4 of 2 ) om een datum in de datumlijst te markeren ( q ) en druk op W ( Q ) om de cursor in de miniaturenlijst te plaatsen ( w ). Druk op 1 of 3 om foto's in de miniaturenlijst te markeren. Druk een tweede keer op de W ( Q )-knop om terug te keren naar de datumlijst.
  • Houd de X -knop ingedrukt om in te zoomen op de afbeelding die is gemarkeerd in de miniaturenlijst.
  • Om terug te gaan naar miniatuurweergave, drukt u op X wanneer de cursor in de datumlijst staat.

Aanraakbedieningen

Aanraakbedieningen kunnen worden gebruikt wanneer foto's op de monitor worden weergegeven (Afspelen ).

Draai hoog

Om “staande” foto's (portretstand) staand weer te geven, selecteert u [ Aan ] voor [ Draai portret ] in het weergavemenu.

Foto beoordeling

Wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor [ Bekijken ] in het weergavemenu, worden foto's automatisch weergegeven nadat ze zijn gemaakt; u hoeft niet op de K knop te drukken.

  • Als [ Aan (alleen monitor) ] is geselecteerd, worden foto's niet weergegeven in de zoeker.
  • In continue ontspanstanden begint de weergave wanneer de opname eindigt, waarbij de eerste foto in de huidige serie wordt weergegeven.
  • Beelden worden niet automatisch gedraaid tijdens het bekijken van foto's, zelfs niet wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor [ Draai portret ] in het weergavemenu.