a10: AF bij weinig licht

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Kies [ Aan ] voor nauwkeurigere scherpstelling bij weinig licht wanneer AF-S is geselecteerd voor scherpstelmodus of wanneer AF-A is geselecteerd en u opnamen maakt in AF-S .

  • Deze optie is alleen van kracht in de fotomodus.
  • In de stand b is [ AF bij weinig licht ] vast ingesteld op [ Aan ].
  • AF bij weinig licht wordt uitgeschakeld tijdens intervalfotografie en time-lapse-video-opnames.
  • De camera heeft mogelijk meer tijd nodig om scherp te stellen wanneer [ Aan ] is geselecteerd.
  • Terwijl AF bij weinig licht actief is, verschijnt "Low-light" op het scherm. De vernieuwingsfrequentie van het scherm kan dalen.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen