Opties voor draadloze afstandsbediening (ML-L7)

  1. G knop
  2. B setup-menu

Sluit een optionele ML-L7 afstandsbediening aan via Bluetooth. U kunt ook rollen toewijzen aan de Fn1/Fn2 -knoppen op de ML-L7 .

  • Voor de functies die kunnen worden gebruikt met de afstandsbediening en het aansluiten van deze camera en de afstandsbediening, zie " ML-L7 afstandsbediening " in " Andere compatibele accessoires " ( ML-L7 afstandsbediening ).

Draadloze verbinding op afstand

OptieBeschrijving
[ Inschakelen ]Begin met het aansluiten van een gekoppelde ML-L7 . Als de camera is aangesloten op een smartphone of computer, wordt de verbinding met die apparaten verbroken.
[ Uitschakelen ]Koppel de ML-L7 los.

Bewaar draadloze afstandsbediening

Koppel de camera met een ML-L7 . Wanneer de camera stand-by voor koppelen staat, houdt u de aan/uit-knop op de afstandsbediening ongeveer 3 seconden of langer ingedrukt. Wanneer het koppelen is voltooid, knippert het statuslampje van de afstandsbediening groen met tussenpozen van ongeveer 3 seconden.
Er kan slechts één afstandsbediening per camera worden gekoppeld. Alleen de laatst gekoppelde afstandsbediening is ingeschakeld.

Draadloze afstandsbediening verwijderen

Een gekoppelde ML-L7 verwijderen.

Fn1-knop toewijzen / Fn2-knop toewijzen

Kies de rol die is toegewezen aan de Fn1- of Fn2 -knop op de ML-L7 .

OptieBeschrijving
[ Hetzelfde als camera K -knop ]Stel dezelfde rol in als de K -knop van de camera.
[ Hetzelfde als camera G -knop ]Stel dezelfde rol in als de G -knop van de camera.
[ Hetzelfde als camera i -knop ]Stel dezelfde rol in als de i -knop van de camera.
[ Geen ]Het indrukken van de knop heeft geen effect.