Beoordeel foto's

Geselecteerde foto's kunnen worden beoordeeld of gemarkeerd als kandidaten voor latere verwijdering. Beoordelingen kunnen ook worden bekeken in NX Studio. Beveiligde foto's kunnen niet worden beoordeeld.

  1. Druk op de K -knop om het afspelen te starten.
  2. Selecteer de gewenste foto en druk op de i -knop.

    Het afspeelmenu i wordt weergegeven.

  3. Markeer [Beoordeling] en druk op J .
  4. Kies een beoordeling.
    • Draai aan de hoofdinstelschijf om een beoordeling van nul tot vijf sterren te kiezen, of selecteer d om de foto te markeren als kandidaat voor latere verwijdering.
    • Druk op J om de gemarkeerde optie te selecteren.