Zorg voor de camera en batterij: Waarschuwingen

Camera zorg

Niet laten vallen

Laat de camera of lens niet vallen en stel ze niet bloot aan slagen. Het product kan defect raken als het wordt blootgesteld aan sterke schokken of trillingen.

Blijf droog

Houd de camera droog. Roesten van het interne mechanisme veroorzaakt door water in de camera kan niet alleen duur zijn om te repareren, maar kan zelfs onherstelbare schade veroorzaken.

Vermijd plotselinge veranderingen in temperatuur

Als u de camera van een koude naar een warme plaats brengt, of van een warme plaats naar een koude plaats, kunnen zich binnen en buiten de camera waterdruppels vormen die schade kunnen veroorzaken. Wanneer u de camera naar een plaats met een temperatuurverschil brengt, plaats de camera dan in een draagtas of plastic zak en sluit deze van tevoren af. Als de camera zich heeft aangepast aan de omgevingstemperatuur, haalt u hem uit de tas en gebruikt u hem.

Blijf uit de buurt van sterke magnetische velden

Statische ladingen of de magnetische velden die worden geproduceerd door apparatuur zoals radiozenders kunnen interfereren met de monitor, gegevens op de geheugenkaart beschadigen of de interne circuits van het product aantasten.

Laat de lens niet op de zon gericht

Laat de lens niet voor langere tijd op de zon of een andere sterke lichtbron gericht staan. Intens licht kan de beeldsensor beschadigen of vervaging of "inbranden" veroorzaken. Foto's die met de camera zijn gemaakt, kunnen een wit wazig effect vertonen.

Lasers en andere felle lichtbronnen

Richt geen lasers of andere extreem felle lichtbronnen op de lens, omdat dit de beeldsensor van de camera kan beschadigen.

Schoonmaak

Gebruik bij het reinigen van de camerabody een blaaskwastje om stof en pluisjes voorzichtig te verwijderen en veeg het vervolgens voorzichtig schoon met een zachte, droge doek. Nadat u de camera op het strand of aan zee hebt gebruikt, veegt u eventueel zand of zout weg met een doek die licht is bevochtigd met zoet water en droogt u de camera vervolgens grondig af.

De lens en zoeker reinigen

Deze glaselementen zijn gemakkelijk te beschadigen: verwijder stof en pluisjes met een blazer. Als u een spuitbus gebruikt, moet u de bus verticaal houden om te voorkomen dat er vloeistof vrijkomt die de glaselementen zou kunnen beschadigen. Om vingerafdrukken en andere vlekken van de lens te verwijderen, brengt u een kleine hoeveelheid lensreiniger aan op een zachte doek en veegt u de lens voorzichtig schoon.

Raak de beeldsensor niet aan

U mag in geen geval druk uitoefenen op de beeldsensor, erin prikken met reinigingsgereedschap of deze blootstellen aan krachtige luchtstromen van een blazer. Deze acties kunnen de sensor krassen of anderszins beschadigen.

De beeldsensor reinigen

Zie " Handmatige reiniging " ( Handmatige reiniging ) voor informatie over het reinigen van de beeldsensor.

De lenscontacten

Houd de lenscontacten schoon. Raak ze niet met uw vingers aan.

Opslaan in een goed geventileerde ruimte

Bewaar de camera in een droge, goed geventileerde ruimte om schimmel of meeldauw te voorkomen. Bewaar de camera niet met nafta- of kamfermottenballen, naast apparatuur die sterke elektromagnetische straling produceert of waar deze wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, bijvoorbeeld in de buurt van een verwarming of in een afgesloten voertuig op een warme dag. Als u deze voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan dit leiden tot een defect aan het product.

Lange termijn opslag

Om schade door bijvoorbeeld lekkende batterijvloeistof te voorkomen, verwijdert u de batterij als het product voor langere tijd niet wordt gebruikt. Bewaar de camera in een plastic zak met daarin een droogmiddel. Berg de leren cameratas echter niet op in een plastic tas, omdat het materiaal hierdoor kan verslechteren. Bewaar de batterij op een koele, droge plaats. Houd er rekening mee dat het droogmiddel geleidelijk zijn vermogen om vocht op te nemen verliest en regelmatig moet worden vervangen. Om schimmel of meeldauw te voorkomen, haalt u de camera minstens één keer per maand uit de opslag, plaatst u de batterij en laat u de sluiter een paar keer los.

Schakel het product uit voordat u de batterij verwijdert.

Als u de batterij verwijdert terwijl de camera aan staat, kan het product beschadigd raken. Er moet met name op worden gelet dat u de stroombron niet verwijdert of loskoppelt terwijl beelden worden opgenomen of verwijderd.

Monitor/zoeker

 • De monitoren (inclusief zoeker) zijn met extreem hoge precisie geconstrueerd; ten minste 99,99% van de pixels is effectief, en niet meer dan 0,01% ontbreekt of is defect. Hoewel deze schermen pixels kunnen bevatten die altijd verlicht zijn (wit, rood, blauw of groen) of altijd uit zijn (zwart), is dit geen storing. Beelden die met het apparaat zijn opgenomen, blijven ongewijzigd. Uw begrip wordt gevraagd.
 • Beelden op de monitor kunnen bij fel licht moeilijk te zien zijn.
 • Oefen geen druk uit op de monitor. De monitor kan defect raken of beschadigd raken. Stof of pluisjes op de monitor kunnen worden verwijderd met een blaasbalgje. Vlekken kunnen worden verwijderd door de monitor licht af te vegen met een zachte doek of zeemleer. Als de monitor kapot gaat, moet u voorzichtig zijn om letsel door gebroken glas te voorkomen. Zorg ervoor dat vloeibare kristallen van de monitor de huid niet raken of in de ogen of mond komen.
 • Als u een van de volgende symptomen ervaart tijdens het kadreren van opnamen in de zoeker, stop dan met het gebruik totdat uw toestand verbetert:
  • misselijkheid, oogpijn, oogvermoeidheid,
  • duizeligheid, hoofdpijn, stijfheid in uw nek of schouders,
  • misselijkheid of verlies van hand-oogcoördinatie, of
  • reisziekte.
 • Het scherm kan tijdens burst-fotografie snel aan en uit flikkeren. Als u naar het flikkerende display kijkt, kunt u zich onwel voelen. Stop met het gebruik totdat uw toestand verbetert.

Felle lichten en onderwerpen met tegenlicht

Ruis in de vorm van lijnen kan in zeldzame gevallen voorkomen in foto's met fel licht of onderwerpen met tegenlicht.

Onderhoud van de batterij

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

 • Bij onjuist gebruik kunnen batterijen scheuren of lekken, waardoor het product gaat corroderen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het omgaan met batterijen:
  • Schakel het product uit voordat u de batterij vervangt.
  • Batterijen kunnen heet zijn na langdurig gebruik.
  • Houd de accupolen schoon.
  • Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor gebruik in deze apparatuur.
  • Sluit batterijen niet kort, haal ze niet uit elkaar en stel ze niet bloot aan vuur of overmatige hitte.
  • Als de batterij niet in de camera of oplader is geplaatst, bewaar deze dan in een plastic zak of een andere niet-geleidende container zodat de polen geïsoleerd zijn.
 • Als de batterij heet is, bijvoorbeeld direct na gebruik, wacht dan tot deze is afgekoeld voordat u deze oplaadt. Als u probeert de batterij op te laden terwijl de interne temperatuur hoog is, zal dit de prestaties van de batterij verminderen, en de batterij laadt mogelijk niet of slechts gedeeltelijk op.
 • Als de batterij enige tijd niet wordt gebruikt, plaatst u deze in de camera en laat u hem leeglopen voordat u hem uit de camera haalt om hem op te bergen. De batterij moet worden bewaard op een koele, droge plaats met een omgevingstemperatuur van 15 °C tot 25 °C (59 °F tot 77 °F) . Vermijd warme of extreem koude locaties.
 • Batterijen moeten binnen zes maanden na gebruik worden opgeladen. Laad de batterij tijdens lange perioden van niet-gebruik op en gebruik de camera om hem eens in de zes maanden leeg te laten lopen voordat u hem op een koele plaats opbergt.
 • Haal de batterij uit de camera of oplader wanneer deze niet in gebruik is. De camera en oplader verbruiken een minieme hoeveelheid lading, zelfs als ze uitgeschakeld zijn, en kunnen de batterij zo leegtrekken dat deze niet meer werkt.
 • Gebruik de batterij niet bij omgevingstemperaturen onder 0 °C (32 °F) of boven 40 °C (104 °F) . Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan de batterij beschadigd raken of de prestaties ervan verminderen. Laad de batterij binnenshuis op bij een omgevingstemperatuur van 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F) . De batterij laadt niet op als de temperatuur lager is dan 0 °C (32 °F) of boven 60 °C (140 °F) .
 • De capaciteit kan afnemen en de oplaadtijd kan toenemen bij accutemperaturen van 0 °C (32 °F) tot 15 °C (59 °F) en van 45 °C (113 °F) tot 60 °C (140 °F) .
 • Batterijen vertonen over het algemeen een afname van de laadcapaciteit bij lage omgevingstemperaturen.
 • Batterijen vertonen over het algemeen een afname van de beschikbare capaciteit bij lage omgevingstemperaturen. De verandering in capaciteit met de temperatuur wordt weerspiegeld in de weergave van het batterijniveau van de camera. Als gevolg hiervan kan het batterijdisplay een capaciteitsdaling vertonen naarmate de temperatuur daalt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen.
 • Batterijen kunnen na gebruik heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen van batterijen uit de camera.

Laad batterijen op voor gebruik

Laad de batterij op voor gebruik. De meegeleverde batterij is bij verzending niet volledig opgeladen.

Klaar reservebatterijen

Leg een reservebatterij klaar voordat u foto's maakt en houd deze volledig opgeladen. Afhankelijk van uw locatie kan het moeilijk zijn om op korte termijn vervangende batterijen te kopen.

Houd volledig opgeladen reservebatterijen bij de hand op koude dagen

Gedeeltelijk opgeladen batterijen werken mogelijk niet op koude dagen. Laad bij koud weer de ene batterij op voor gebruik en bewaar de andere op een warme plaats, klaar om indien nodig te worden vervangen. Eenmaal opgewarmd, kan een koude batterij een deel van zijn lading herstellen.

Batterijniveau

 • Door de camera herhaaldelijk in of uit te schakelen wanneer de batterij volledig leeg is, wordt de levensduur van de batterij verkort. Batterijen die volledig ontladen zijn, moeten voor gebruik worden opgeladen.
 • Een duidelijke afname in de tijd dat een volledig opgeladen batterij zijn lading behoudt bij gebruik bij kamertemperatuur, geeft aan dat deze moet worden vervangen. Koop een nieuwe oplaadbare batterij.

Probeer geen volledig opgeladen batterijen op te laden

Doorgaan met het opladen van de batterij nadat deze volledig is opgeladen, kan de prestaties van de batterij nadelig beïnvloeden.

Gebruikte batterijen recyclen

Recycle oplaadbare batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving, en zorg ervoor dat u eerst de aansluitingen met tape isoleert.

De oplader gebruiken

 • Verplaats de oplader niet en raak de batterij niet aan tijdens het opladen; het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan er in zeer zeldzame gevallen toe leiden dat de oplader aangeeft dat het opladen is voltooid wanneer de batterij slechts gedeeltelijk is opgeladen. Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw om opnieuw te beginnen met opladen.
 • Sluit de laderaansluitingen niet kort. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot oververhitting en schade aan de oplader.
 • Koppel de oplader los wanneer deze niet in gebruik is.
 • Gebruik de MH-32 batterijlader alleen met compatibele batterijen.
 • Gebruik geen opladers die beschadigd zijn waardoor de binnenkant onbeschermd blijft of die bij gebruik ongebruikelijke geluiden produceren.

 • De symbolen op dit product vertegenwoordigen het volgende:
  m AC, p DC, q Klasse II apparatuur (de constructie van het product is dubbel geïsoleerd)

De lichtnetlaadadapter gebruiken

 • Beweeg de camera niet en raak de batterij niet aan tijdens het opladen. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan het in zeer zeldzame gevallen tot gevolg hebben dat de camera aangeeft dat het opladen is voltooid wanneer de batterij slechts gedeeltelijk is opgeladen. Koppel de adapter los en sluit deze opnieuw aan om opnieuw te beginnen met opladen.
 • Sluit de adapteraansluitingen niet kort. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot oververhitting en schade aan de oplader.
 • Koppel de adapter los wanneer deze niet in gebruik is.
 • Gebruik geen adapters die beschadigd zijn waardoor de binnenkant onbeschermd blijft of die bij gebruik ongebruikelijke geluiden produceren.

 • De symbolen op dit product vertegenwoordigen het volgende:
  m AC, p DC, q Klasse II apparatuur (de constructie van het product is dubbel geïsoleerd)