Zorgen voor de camera en batterij: waarschuwingen

Camera zorg

Niet laten vallen

Laat de camera of lens niet vallen en stel ze niet bloot aan stoten. Het product kan defect raken als het wordt blootgesteld aan sterke schokken of trillingen.

Blijf droog

Houd de camera droog. Roest van het interne mechanisme veroorzaakt door water in de camera kan niet alleen duur zijn om te repareren, maar kan zelfs onherstelbare schade aanrichten.

Vermijd plotselinge temperatuurschommelingen

Als u de camera van een koude naar een warme plek brengt, of van een warme naar een koude plek, kunnen zich binnen en buiten de camera waterdruppels vormen die schade kunnen veroorzaken. Wanneer u de camera meeneemt naar een plek met een temperatuurverschil, plaats de camera dan in een draagtas of plastic zak en sluit deze vooraf af. Als de camera zich heeft aangepast aan de omgevingstemperatuur, haal je hem uit de tas en gebruik je hem.

Verwijderd houden van sterke magnetische velden

Statische ladingen of de magnetische velden die worden geproduceerd door apparatuur zoals radiozenders kunnen de monitor storen, gegevens op de geheugenkaart beschadigen of de interne circuits van het product aantasten.

Laat de lens niet op de zon gericht staan

Laat de lens niet gedurende langere tijd op de zon of een andere sterke lichtbron gericht staan. Intens licht kan de beeldsensor beschadigen of vervaging of "inbranden" veroorzaken. Foto's die met de camera zijn gemaakt, kunnen een wit vervagingseffect vertonen.

Lasers en andere felle lichtbronnen

Richt geen lasers of andere extreem felle lichtbronnen op de lens, aangezien dit de beeldsensor van de camera kan beschadigen.

Schoonmaak

Gebruik bij het reinigen van de camerabehuizing een blaasbalgje om stof en pluisjes voorzichtig te verwijderen en veeg vervolgens voorzichtig af met een zachte, droge doek. Na gebruik van de camera op het strand of aan zee, veegt u eventueel zand of zout weg met een doek die licht is bevochtigd met zoet water en droogt u de camera vervolgens grondig af.

Lens en zoeker schoonmaken

Deze glazen elementen raken gemakkelijk beschadigd: verwijder stof en pluisjes met een blaasbalgje. Als u een spuitbus gebruikt, houd de bus dan verticaal om te voorkomen dat er vloeistof vrijkomt die de glaselementen zou kunnen beschadigen. Om vingerafdrukken en andere vlekken van de lens te verwijderen, brengt u een kleine hoeveelheid lensreiniger aan op een zachte doek en veegt u de lens voorzichtig schoon.

Raak de beeldsensor niet aan

U mag in geen geval druk uitoefenen op de beeldsensor, er met schoonmaakgereedschap in prikken of deze blootstellen aan krachtige luchtstromen van een blazer. Deze acties kunnen de sensor krassen of anderszins beschadigen.

De beeldsensor reinigen

Voor informatie over het reinigen van de beeldsensor, zie "Handmatige reiniging" (Handmatige reiniging ).

De lenscontacten

Houd de lenscontacten schoon. Raak ze niet met uw vingers aan.

Opslaan in een goed geventileerde ruimte

Bewaar de camera in een droge, goed geventileerde ruimte om schimmel te voorkomen. Berg de camera niet op met mottenballen van nafta of kamfer, naast apparatuur die sterke elektromagnetische straling produceert, of op plaatsen waar de camera wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, bijvoorbeeld in de buurt van een verwarming of in een afgesloten voertuig op een warme dag. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot productstoringen.

Lange termijn opslag

Om schade door bijvoorbeeld lekkende batterijvloeistof te voorkomen, dient u de batterij te verwijderen als het product langere tijd niet wordt gebruikt. Bewaar de camera in een plastic zak met een droogmiddel. Bewaar de leren cameratas echter niet in een plastic tas, omdat het materiaal hierdoor kan verslechteren. Bewaar de batterij op een koele, droge plaats. Houd er rekening mee dat het droogmiddel geleidelijk zijn vermogen om vocht te absorberen verliest en regelmatig moet worden vervangen. Om schimmel te voorkomen, haalt u de camera minstens één keer per maand uit de opslag, plaatst u de batterij en ontspant u de sluiter een paar keer.

Schakel het product uit voordat u de batterij verwijdert.

Als u de batterij verwijdert terwijl de camera aan staat, kan het product beschadigd raken. Er moet met name op worden gelet dat de stroombron niet wordt verwijderd of losgekoppeld terwijl beelden worden opgenomen of gewist.

Monitor/zoeker

 • De monitoren (inclusief zoeker) zijn met een extreem hoge precisie geconstrueerd; ten minste 99,99% van de pixels is effectief, waarbij niet meer dan 0,01% ontbreekt of defect is. Dus hoewel deze schermen pixels kunnen bevatten die altijd branden (wit, rood, blauw of groen) of altijd uit zijn (zwart), is dit geen storing. Beelden die met het apparaat zijn opgenomen, blijven onaangetast. Uw begrip wordt gevraagd.
 • Afbeeldingen op de monitor kunnen bij fel licht moeilijk te zien zijn.
 • Oefen geen druk uit op de monitor. De monitor kan defect raken of beschadigd raken. Stof of pluisjes op de monitor kunnen met een blaasbalgje worden verwijderd. Vlekken kunnen worden verwijderd door de monitor licht af te vegen met een zachte doek of zeemleer. Als de monitor breekt, moet u voorzichtig zijn om letsel door gebroken glas te voorkomen. Pas op dat het vloeibare kristal van de monitor de huid niet raakt of in de ogen of mond terechtkomt.
 • Mocht u een van de volgende symptomen ervaren tijdens het kadreren van opnamen in de zoeker, stop dan met het gebruik totdat uw toestand verbetert:
  • misselijkheid, oogpijn, oogvermoeidheid,
  • duizeligheid, hoofdpijn, stijfheid in uw nek of schouders,
  • misselijkheid of verlies van oog-handcoördinatie, of
  • bewegingsziekte.
 • Het scherm kan snel aan en uit flikkeren tijdens burst-fotografie. Als u naar het flikkerende scherm kijkt, kunt u zich onwel voelen. Stop met het gebruik totdat uw toestand verbetert.

Fel licht en onderwerpen met tegenlicht

Ruis in de vorm van lijnen kan in zeldzame gevallen voorkomen in foto's met fel licht of onderwerpen met tegenlicht.

Zorg voor de batterij

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

 • Bij onjuist gebruik kunnen batterijen scheuren of lekken, waardoor het product gaat roesten. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het omgaan met batterijen:
  • Schakel het product uit voordat u de batterij vervangt.
  • Batterijen kunnen na langdurig gebruik heet zijn.
  • Houd de accupolen schoon.
  • Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor gebruik in deze apparatuur.
  • Sluit batterijen niet kort, haal ze niet uit elkaar en stel ze niet bloot aan vlammen of overmatige hitte.
  • Als de batterij niet in de camera of oplader is geplaatst, bewaar deze dan in een plastic zak of een ander niet-geleidend bakje zodat de polen geïsoleerd zijn.
 • Als de batterij heet is, bijvoorbeeld direct na gebruik, wacht dan tot deze is afgekoeld voordat u deze oplaadt. Pogingen om de batterij op te laden terwijl de interne temperatuur hoog is, zullen de prestaties van de batterij nadelig beïnvloeden en de batterij wordt mogelijk niet of slechts gedeeltelijk opgeladen.
 • Als de batterij enige tijd niet zal worden gebruikt, plaatst u deze in de camera en laat u deze leeglopen voordat u deze uit de camera verwijdert voor opslag. De batterij moet worden bewaard op een koele, droge plaats met een omgevingstemperatuur van 15 °C tot 25 °C (59 °F tot 77 °F) . Vermijd hete of extreem koude locaties.
 • Batterijen moeten binnen zes maanden na gebruik worden opgeladen. Laad de batterij tijdens lange perioden van niet-gebruik op en gebruik de camera om hem eens in de zes maanden leeg te laten lopen voordat u hem op een koele plaats opbergt.
 • Verwijder de batterij uit de camera of oplader wanneer deze niet in gebruik is. De camera en de oplader verbruiken minieme hoeveelheden lading, zelfs als ze zijn uitgeschakeld, en kunnen de batterij zo leegtrekken dat deze niet meer werkt.
 • Gebruik de batterij niet bij omgevingstemperaturen onder 0 °C (32 °F) of boven 40 °C (104 °F) . Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan de batterij beschadigen of de prestaties verminderen. Laad de batterij binnenshuis op bij een omgevingstemperatuur van 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F) . De batterij laadt niet op als de temperatuur lager is dan 0 °C (32 °F) of hoger dan 60 °C (140 °F) .
 • De capaciteit kan afnemen en de oplaadtijden nemen toe bij batterijtemperaturen van 0 °C (32 °F) tot 15 °C (59 °F) en van 45 °C (113 °F) tot 60 °C (140 °F) .
 • Accu's vertonen over het algemeen een afname van de laadcapaciteit bij lage omgevingstemperaturen.
 • Batterijen vertonen over het algemeen een afname van de beschikbare capaciteit bij lage omgevingstemperaturen. De verandering in capaciteit met temperatuur wordt weerspiegeld in de batterijweergave van de camera. Als gevolg hiervan kan het batterijdisplay een capaciteitsdaling weergeven als de temperatuur daalt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen.
 • Batterijen kunnen na gebruik heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen van batterijen uit de camera.

Laad batterijen op voor gebruik

Laad de batterij op voor gebruik. De meegeleverde batterij is bij verzending niet volledig opgeladen.

Klaar reserve batterijen

Leg voordat u foto's maakt een reservebatterij klaar en houd deze volledig opgeladen. Afhankelijk van uw locatie kan het moeilijk zijn om op korte termijn vervangende batterijen te kopen.

Houd op koude dagen volledig opgeladen reservebatterijen bij de hand

Gedeeltelijk opgeladen batterijen werken mogelijk niet op koude dagen. Laad bij koud weer een batterij op voor gebruik en bewaar een andere op een warme plaats, klaar om indien nodig te worden vervangen. Eenmaal opgewarmd, kan een koude batterij een deel van zijn lading herstellen.

Batterijniveau

 • Als u de camera herhaaldelijk in- of uitschakelt terwijl de batterij volledig is ontladen, wordt de levensduur van de batterij verkort. Batterijen die volledig ontladen zijn, moeten vóór gebruik worden opgeladen.
 • Een duidelijke daling in de tijd dat een volledig opgeladen batterij zijn lading vasthoudt bij gebruik bij kamertemperatuur, geeft aan dat deze moet worden vervangen. Koop een nieuwe oplaadbare batterij.

Probeer niet volledig opgeladen batterijen op te laden

Doorgaan met het opladen van de batterij nadat deze volledig is opgeladen, kan de prestaties van de batterij verminderen.

Recycling van gebruikte batterijen

Recycle oplaadbare batterijen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en zorg ervoor dat u eerst de polen met tape isoleert.

De oplader gebruiken

 • Verplaats de oplader niet en raak de batterij niet aan tijdens het opladen; het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan er in zeer zeldzame gevallen toe leiden dat de oplader aangeeft dat het opladen is voltooid wanneer de batterij slechts gedeeltelijk is opgeladen. Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw om het opladen opnieuw te starten.
 • Sluit de laderaansluitingen niet kort. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan leiden tot oververhitting en schade aan de oplader.
 • Koppel de oplader los wanneer deze niet in gebruik is.
 • Gebruik de MH-32 batterijlader alleen met compatibele batterijen.
 • Gebruik geen opladers met schade waardoor de binnenkant blootligt of die bij gebruik ongebruikelijke geluiden produceren.

 • De symbolen op dit product vertegenwoordigen het volgende:
  m AC, p DC, q Klasse II-apparatuur (de constructie van het product is dubbel geïsoleerd)

De lichtnetlaadadapter gebruiken

 • Verplaats de camera niet en raak de batterij niet aan tijdens het opladen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan er in zeer zeldzame gevallen toe leiden dat de camera aangeeft dat het opladen is voltooid wanneer de batterij slechts gedeeltelijk is opgeladen. Koppel de adapter los en sluit deze opnieuw aan om opnieuw op te laden.
 • Sluit de adapteraansluitingen niet kort. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan leiden tot oververhitting en schade aan de oplader.
 • Koppel de adapter los wanneer deze niet in gebruik is.
 • Gebruik geen adapters met schade waardoor het interieur bloot komt te liggen of die bij gebruik ongebruikelijke geluiden produceren.

 • De symbolen op dit product vertegenwoordigen het volgende:
  m AC, p DC, q Klasse II-apparatuur (de constructie van het product is dubbel geïsoleerd)