b2: Centrumgericht gebied

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Wanneer [ Centrumgerichte meting ] is geselecteerd, kent de camera het grootste gewicht toe aan een gebied in het midden van het opnamescherm bij het instellen van de belichting. Persoonlijke instelling b2 [ Centrumgerichte meting] wordt gebruikt om de grootte te kiezen van het gebied waaraan het grootste gewicht wordt toegekend wanneer [ Centrumgerichte meting ] is geselecteerd.

A Persoonlijke instellingen: camera-instellingen nauwkeurig afstellen