De i -knop (afspeelmodus)

Als u op de i -knop drukt tijdens zoomweergave of schermvullende weergave of miniatuurweergave, wordt het i -menu voor de afspeelmodus weergegeven. Markeer items en druk op J of 2 om te selecteren.

Druk nogmaals op de i -knop om terug te keren naar afspelen.

 • Tijdens kalenderweergave kan het i -menu worden bekeken door op de i -knop te drukken wanneer miniaturen worden weergegeven.

Foto's

OptieBeschrijving
[ Snel bijsnijden ] 1Sla een kopie op van de huidige afbeelding die is bijgesneden in het gebied dat zichtbaar is op het scherm. Deze optie is niet beschikbaar wanneer RGB-histogrammen worden weergegeven ( RGB-histogram ).
[ Beoordeling ]Beoordeel de huidige foto ( Beoordeel foto's ).
[ Selecteer voor uploaden naar smart device ]Selecteer de huidige foto om te uploaden ( Selecteer voor upload ). De weergegeven optie is afhankelijk van het type apparaat dat is aangesloten.
[ Selecteer voor uploaden naar computer ]
[ Retoucheren ]Maak een geretoucheerde kopie van de huidige foto (N Het retoucheermenu: Geretoucheerde kopieën maken ).
[ Map kiezen ]Selecteer een map. U kunt dan een map markeren en op J drukken om de afbeeldingen te bekijken die deze bevat.
[ Beveiligen ]Beveiliging toevoegen aan of verwijderen van de huidige foto ( Foto 's beveiligen tegen verwijderen ).
[ Alle beveiliging opheffen ] 2Verwijder de beveiliging van alle foto's in de map die momenteel is geselecteerd voor [ Afspeelmap ] in het afspeelmenu.
[ Vergelijking naast elkaar ] 3Vergelijk geretoucheerde kopieën met de originelen.
 1. Alleen beschikbaar tijdens weergavezoom.
 2. Niet beschikbaar tijdens zoomweergave.
 3. Alleen beschikbaar wanneer een geretoucheerde kopie (aangegeven door een p -pictogram) of de bronafbeelding voor een geretoucheerde kopie is geselecteerd.

[ Vergelijking naast elkaar ]

Kies [ Vergelijking naast elkaar ] om de geretoucheerde kopieën te vergelijken met de niet- geretoucheerde originelen.

1Opties die worden gebruikt om een kopie te maken
2Bron afbeelding
3Geretoucheerde kopie
 • Links wordt het bronbeeld weergegeven, rechts de geretoucheerde kopie.
 • De opties die worden gebruikt om de kopie te maken, worden boven aan het scherm weergegeven.
 • Druk op 4 of 2 om te wisselen tussen de bronafbeelding en de geretoucheerde kopie.
 • Als de kopie een overlay is die is gemaakt van meerdere bronafbeeldingen, drukt u op 1 of 3 om de andere afbeeldingen te bekijken.
 • Als de bron meerdere keren is gekopieerd, drukt u op 1 of 3 om de andere exemplaren te bekijken.
 • Houd de X -knop ingedrukt om de gemarkeerde afbeelding ingezoomd te bekijken.
 • Druk op J om terug te keren naar weergave terwijl het gemarkeerde beeld schermvullend wordt weergegeven.
 • Druk op de K -knop om het afspelen te verlaten.
 • De bronafbeelding wordt niet weergegeven als de kopie is gemaakt van een foto die nu is beveiligd.
 • De bronafbeelding wordt niet weergegeven als de kopie is gemaakt van een foto die sindsdien is verwijderd.

Videos

OptieBeschrijving
[ Beoordeling ]Beoordeel de huidige video ( Beoordeel foto's ).
[ Selecteer voor uploaden naar computer ]Selecteer de huidige video om te uploaden ( Selecteer voor upload ).
[ Volumeregeling ]Pas het afspeelvolume aan.
[ Video bijsnijden ]Knip het beeldmateriaal van de huidige video bij en sla de bewerkte kopie op in een nieuw bestand ( Kies begin-/eindpunt ).
[ Map kiezen ]Selecteer een map. U kunt dan een map markeren en op J drukken om de afbeeldingen te bekijken die deze bevat.
[ Beveiligen ]Beveiliging toevoegen aan of verwijderen van de huidige foto ( Foto 's beveiligen tegen verwijderen ).
[ Alle beveiliging opheffen ]Verwijder de beveiliging van alle foto's in de map die momenteel is geselecteerd voor [ Afspeelmap ] in het afspeelmenu.

Video's (afspelen gepauzeerd)

OptieBeschrijving
9[ Kies begin/eindpunt ]Knip het beeldmateriaal van de huidige video bij en sla de bewerkte kopie op in een nieuw bestand ( Kies begin-/eindpunt ).
4[ Huidig frame opslaan ]Sla een geselecteerd frame op als JPEG-foto ( Huidige frame opslaan ).

Selecteer om te uploaden

Volg de onderstaande stappen om de huidige foto te selecteren voor uploaden naar een smartapparaat of computer.

 • De i -menu-items die worden gebruikt om foto's te selecteren om te uploaden, variëren afhankelijk van het type apparaat dat is aangesloten:
  • [ Selecteer voor uploaden naar smartapparaat ]: Wordt weergegeven wanneer de camera is verbonden met een smartapparaat via ingebouwde Bluetooth met behulp van [ Verbinden met smartapparaat ] in het setup-menu ( Verbinden met smartapparaat ).
  • [ Selecteer voor uploaden naar computer ]: Wordt weergegeven wanneer de camera is aangesloten op een computer via ingebouwde Wi-Fi met behulp van [ Verbinden met computer ] in het setup-menu ( Verbinden met computer ).
 • Video's kunnen niet worden geselecteerd om te uploaden wanneer de camera is verbonden met een smartapparaat via de SnapBridge- app.
 • De maximale bestandsgrootte voor video's die op een andere manier zijn geüpload, is 4 GB.
 1. Selecteer de gewenste foto en druk op de i -knop.
 2. Markeer [Selecteren voor uploaden naar smartapparaat] of [Selecteren voor uploaden naar computer] en druk op J .

  De afbeelding wordt gemarkeerd met een W -pictogram.

Uploadmarkering verwijderen

Herhaal stap 1 en 2 om de uploadmarkering te verwijderen.

Kies begin-/eindpunt

Snijd beeldmateriaal van de huidige video bij en sla de bewerkte kopie op in een nieuw bestand.

 1. Geef een video schermvullend weer.
 2. Pauzeer de video op het nieuwe openingsframe.
  • Druk op de J -knop om het afspelen van video's te starten. Druk op 3 om te pauzeren.
  • Uw geschatte positie in de video kan worden bepaald aan de hand van de voortgangsbalk van de video.
  • Druk op 4 of 2 of draai aan de hoofdinstelschijf om het gewenste frame te zoeken.
 3. Selecteer [ Kies begin-/eindpunt ].

  Druk op de i -knop, markeer [ Kies begin-/eindpunt ] en druk op J .
 4. Kies het startpunt.

  Om een kopie te maken die begint bij het huidige frame, markeert u [ Startpunt ] en drukt u op J .
 5. Bevestig het nieuwe startpunt.
  • Als het gewenste frame momenteel niet wordt weergegeven, drukt u op 4 of 2 om vooruit of terug te spoelen.
  • Draai de hoofdinstelschijf één stop om 10 s vooruit of achteruit te springen.
  • Draai aan de secundaire instelschijf om naar het laatste of eerste frame te gaan.
 6. Kies het eindpunt.
  • Druk op de knop A ( g ) om over te schakelen naar het hulpmiddel voor het selecteren van eindpunten ( x ) en selecteer vervolgens het sluitkader ( x ) zoals beschreven in stap 5.
 7. Druk op 1 om de kopie te maken.
 8. Bekijk een voorbeeld van de kopie.
  • Om een voorbeeld van de kopie te bekijken, markeert u [ Voorbeeld ] en drukt u op J (om het voorbeeld te onderbreken en terug te keren naar het menu met opties voor opslaan, drukt u op 1 ).
  • Om de huidige kopie af te breken en terug te keren naar stap 5, markeert u [ Annuleren ] en drukt u op J
 9. Kies een opslagoptie.
  • Kies [ Opslaan als nieuw bestand ] en druk op de J -knop om de bewerkte kopie als een nieuw bestand op te slaan.
  • Om de originele video te vervangen door de bewerkte kopie, markeert u [ Bestaand bestand overschrijven ], drukt u op J , markeert u vervolgens [ Ja ] en drukt u op J .

Video's bijsnijden

 • De kopie wordt niet opgeslagen als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart.
 • Video's van minder dan twee seconden kunnen niet worden bewerkt met [ Kies begin-/eindpunt ].
 • Kopieën hebben dezelfde tijd en datum van aanmaak als het origineel.

Openings- of sluitingsbeelden verwijderen

 • Als u alleen de afsluitende beelden van een video wilt verwijderen, kiest u [ Eindpunt ] in stap 4, drukt u op de J -knop en gaat u verder met stap 7 zonder op de A ( g )-knop te drukken in stap 6.
 • Om alleen de openingsbeelden te verwijderen, gaat u verder met stap 7 zonder op de A ( g )-knop te drukken in stap 6.

De optie [ Trim video ] (retoucheermenu)

Video's kunnen ook worden bewerkt met het item [ Video bijsnijden ] in het retoucheermenu.

Huidig frame opslaan

Sla een geselecteerd frame op als JPEG-foto.

 1. Pauzeer de video op het gewenste frame.
  • Druk op 3 om het afspelen te pauzeren.
  • Druk op 4 of 2 om het gewenste frame te zoeken.
 2. Kies [ Huidig frame opslaan ].

  Druk op de i -knop, markeer vervolgens [ Huidige frame opslaan ] en druk op J om een JPEG-kopie van het huidige frame te maken.

[ Huidig frame opslaan ]

 • Foto's worden opgeslagen met de afmetingen die zijn geselecteerd voor [ Frame size/frame rate ] in het video-opnamemenu toen de video werd opgenomen.
 • Ze kunnen niet worden geretoucheerd.
 • Sommige categorieën foto-informatie worden niet weergegeven tijdens het afspelen.