De i knop (afspeelmodus)

Als u op de i -knop drukt tijdens zoomweergave of schermvullende of miniatuurweergave, wordt het i -menu voor de weergavestand weergegeven. Markeer items en druk op J of 2 om te selecteren.

Druk nogmaals op de i -knop om terug te keren naar de weergave.

 • Tijdens het afspelen van de kalender kan het i -menu worden bekeken door op de i -knop te drukken wanneer miniaturen worden weergegeven.

Foto's

KeuzeBeschrijving
[ Snel bijsnijden ] 1Sla een kopie van de huidige bijgesneden afbeelding op in het gebied dat zichtbaar is op het scherm. Deze optie is niet beschikbaar wanneer RGB-histogrammen worden weergegeven (RGB-histogram ).
[ Beoordeling ]Beoordeel de huidige foto (Beoordeel foto's ).
[ Selecteer voor uploaden naar smart device ]Selecteer de huidige foto om te uploaden (Selecteer voor uploaden ). De weergegeven optie is afhankelijk van het type apparaat dat is aangesloten.
[ Selecteer voor uploaden naar computer ]
[ Retoucheren ]Maak een geretoucheerde kopie van de huidige foto (N Het retoucheermenu: geretoucheerde kopieën maken ).
[ Kies map ]Selecteer een map. U kunt dan een map markeren en op J drukken om de afbeeldingen die deze bevat te bekijken.
[ Beschermen ]Beveiliging toevoegen aan of verwijderen van de huidige foto (Foto's beschermen tegen wissen ).
[ Beveiliging opheffen ] 2Verwijder de beveiliging van alle foto's in de map die momenteel is geselecteerd voor [ Playback folder ] in het weergavemenu.
[ Vergelijking naast elkaar ] 3Vergelijk geretoucheerde kopieën met de originelen.
 1. Alleen beschikbaar tijdens zoomweergave.
 2. Niet beschikbaar tijdens zoomweergave.
 3. Alleen beschikbaar wanneer een geretoucheerde kopie (aangegeven door een p -pictogram) of de bronafbeelding voor een geretoucheerde kopie is geselecteerd.

[Zij-aan-zij vergelijking]

Kies [ Vergelijking naast elkaar ] om geretoucheerde kopieën te vergelijken met de niet- geretoucheerde originelen.

1Opties die worden gebruikt om een kopie te maken
2Bron afbeelding
3Geretoucheerd exemplaar
 • De bronafbeelding wordt links weergegeven, de geretoucheerde kopie rechts.
 • De opties die zijn gebruikt om de kopie te maken, staan bovenaan het scherm.
 • Druk op 4 of 2 om te schakelen tussen het bronbeeld en de geretoucheerde kopie.
 • Als de kopie een overlay is die is gemaakt op basis van meerdere bronafbeeldingen, drukt u op 1 of 3 om de andere afbeeldingen te bekijken.
 • Als de bron meerdere keren is gekopieerd, drukt u op 1 of 3 om de andere kopieën te bekijken.
 • Houd de X -knop ingedrukt om de gemarkeerde foto ingezoomd te bekijken.
 • Druk op J om terug te keren naar weergave met het gemarkeerde beeld schermvullend weergegeven.
 • Druk op de K -knop om terug te gaan naar afspelen.
 • De bronafbeelding wordt niet weergegeven als de kopie is gemaakt van een foto die nu is beveiligd.
 • De bronafbeelding wordt niet weergegeven als de kopie is gemaakt van een foto die sindsdien is verwijderd.

Videos

KeuzeBeschrijving
[ Beoordeling ]Beoordeel de huidige video (Beoordeel foto's ).
[ Selecteer voor uploaden naar computer ]Selecteer de huidige video om te uploaden (Selecteer voor uploaden ).
[ Volumeregeling ]Pas het afspeelvolume aan.
[ Video inkorten ]Snijd beeldmateriaal van de huidige video bij en sla de bewerkte kopie op in een nieuw bestand (Kies start-/eindpunt ).
[ Kies map ]Selecteer een map. U kunt dan een map markeren en op J drukken om de afbeeldingen die deze bevat te bekijken.
[ Beschermen ]Beveiliging toevoegen aan of verwijderen van de huidige foto (Foto's beschermen tegen wissen ).
[ Beveilig alles op ]Verwijder de beveiliging van alle foto's in de map die momenteel is geselecteerd voor [ Playback folder ] in het weergavemenu.

Video's (afspelen gepauzeerd)

KeuzeBeschrijving
9[ Kies begin-/eindpunt ]Snijd beeldmateriaal van de huidige video bij en sla de bewerkte kopie op in een nieuw bestand (Kies start-/eindpunt ).
4[ Bewaar huidige frame ]Sla een geselecteerd frame op als een JPEG-foto (Sla het huidige frame op ).

Selecteer voor uploaden

Volg de onderstaande stappen om de huidige foto te selecteren om te uploaden naar een smartapparaat of computer.

 • De i -menu-items die worden gebruikt om foto's te selecteren om te uploaden, variëren afhankelijk van het type apparaat dat is aangesloten:
  • [ Selecteer voor uploaden naar smartapparaat ]: wordt weergegeven wanneer de camera is verbonden met een smartapparaat via ingebouwde Bluetooth met behulp van [ Verbinden met smartapparaat ] in het setup-menu (Maak verbinding met een slim apparaat ).
  • [ Selecteer voor uploaden naar computer ]: wordt weergegeven wanneer de camera is verbonden met een computer via ingebouwde Wi-Fi met behulp van [ Verbinden met computer ] in het setup-menu (Maak verbinding met de computer ).
 • Video's kunnen niet worden geselecteerd om te uploaden wanneer de camera is verbonden met een smartapparaat via de SnapBridge-app.
 • De maximale bestandsgrootte voor video's die op een andere manier zijn geüpload, is 4 GB.
 1. Selecteer de gewenste foto en druk op de i -knop.
 2. Markeer [Selecteer voor uploaden naar smartapparaat] of [Selecteer voor uploaden naar computer] en druk op J .

  De foto wordt gemarkeerd met een W -pictogram.

Uploadmarkering verwijderen

Herhaal stap 1 en 2 om de uploadmarkering te verwijderen.

Kies start-/eindpunt

Snijd beeldmateriaal van de huidige video bij en sla de bewerkte kopie op in een nieuw bestand.

 1. Geef een video full-frame weer.
 2. Pauzeer de video op het nieuwe openingsframe.
  • Druk op de J -knop om het afspelen van video's te starten. Druk op 3 om te pauzeren.
  • Uw geschatte positie in de video kan worden bepaald aan de hand van de voortgangsbalk van de video.
  • Druk op 4 of 2 of draai aan de hoofdinstelschijf om het gewenste kader te zoeken.
 3. Selecteer [Kies begin-/eindpunt].

  Druk op de i -knop, markeer [ Kies begin-/eindpunt ] en druk op J .
 4. Kies het startpunt.

  Markeer [ Startpunt ] en druk op J om een kopie te maken die begint bij het huidige frame.
 5. Bevestig het nieuwe startpunt.
  • Als het gewenste beeld momenteel niet wordt weergegeven, drukt u op 4 of 2 om vooruit of achteruit te gaan.
  • Draai de hoofdinstelschijf één stop om 10 seconden vooruit of achteruit te gaan.
  • Draai aan de secundaire instelschijf om naar het laatste of eerste beeld te gaan.
 6. Kies het eindpunt.
  • Druk op de knop A ( g ) om over te schakelen naar het eindpuntselectiegereedschap ( x ) en selecteer vervolgens het sluitkader ( x ) zoals beschreven in stap 5.
 7. Druk op 1 om de kopie te maken.
 8. Bekijk een voorbeeld van de kopie.
  • Als u een voorbeeld van de kopie wilt bekijken, markeert u [ Voorbeeld ] en drukt u op J (druk op 1 om het voorbeeld te onderbreken en terug te keren naar het menu met opslagopties).
  • Markeer [ Annuleren ] en druk op J om de huidige kopie te annuleren en terug te gaan naar stap 5.
 9. Kies een optie voor opslaan.
  • Kies [ Opslaan als nieuw bestand ] en druk op de J -knop om de bewerkte kopie op te slaan als een nieuw bestand.
  • Om de originele video te vervangen door de bewerkte kopie, markeert u [ Bestaand bestand overschrijven ], drukt u op J , markeert u vervolgens [ Ja ] en drukt u op J

Video's trimmen

 • De kopie wordt niet opgeslagen als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart.
 • Video's van minder dan twee seconden kunnen niet worden bewerkt met [ Kies start-/eindpunt ].
 • Kopieën hebben dezelfde tijd en datum van aanmaak als het origineel.

Openings- of sluitingsbeelden verwijderen

 • Als u alleen het laatste beeldmateriaal van een video wilt verwijderen, kiest u [ Eindpunt ] in stap 4, drukt u op de J -knop en gaat u verder naar stap 7 zonder op de A ( g )-knop te drukken in stap 6.
 • Om alleen het openingsbeeldmateriaal te verwijderen, gaat u verder met stap 7 zonder op de knop A ( g ) te drukken in stap 6.

De optie [Video inkorten] (retoucheermenu)

Video's kunnen ook worden bewerkt met het item [ Video inkorten ] in het retoucheermenu.

Sla het huidige frame op

Sla een geselecteerd frame op als een JPEG-foto.

 1. Pauzeer de video op het gewenste frame.
  • Druk op 3 om het afspelen te pauzeren.
  • Druk op 4 of 2 om het gewenste frame te zoeken.
 2. Kies [Huidige frame opslaan].

  Druk op de i -knop, markeer vervolgens [ Save current frame ] en druk op J om een JPEG-kopie van het huidige frame te maken.

[Bewaar huidige frame]

 • Foto's worden opgeslagen met de afmetingen die zijn geselecteerd voor [ Framegrootte/framesnelheid ] in het video-opnamemenu toen de video werd opgenomen.
 • Ze kunnen niet worden geretoucheerd.
 • Sommige categorieën foto-informatie worden niet weergegeven tijdens het afspelen.