Het i -menu

Dit menu wordt gebruikt voor snelle toegang tot veelgebruikte instellingen. Druk op de i knop om het menu te bekijken.

  • Markeer items met behulp van de multi-selector en druk op J om opties te bekijken. Markeer de gewenste optie en druk op J om te selecteren en terug te keren naar het i -menu.
  • Druk op de i -knop om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

Het commando draait

  • In sommige gevallen kan de instelling voor het item dat momenteel is gemarkeerd in het i -menu worden gekozen door aan de hoofdinstelschijf te draaien. Opties voor de geselecteerde instelling, indien aanwezig, kunnen worden geselecteerd door aan de secundaire instelschijf te draaien.
  • Sommige items kunnen worden aangepast door aan een van de knoppen te draaien.
  • Druk op J om wijzigingen op te slaan. U kunt wijzigingen ook opslaan door de ontspanknop half in te drukken of een ander item te markeren.