Aanraakbedieningen

  1. G knop
  2. B setup-menu

Pas de instellingen voor de aanraakbedieningen van de monitor aan.

Aanraakbediening in-/uitschakelen

Aanraakbediening in- of uitschakelen. Selecteer [ Alleen afspelen ] om aanraakbedieningen alleen in de afspeelmodus in te schakelen.

Flicks in schermvullende weergave

Kies of het volgende beeld in schermvullende weergave wordt weergegeven door naar links of naar rechts te vegen.

OptieBeschrijving
S[ Links U Rechts ]Veeg naar links om de volgende foto weer te geven.
T[ Links V Rechts ]Veeg naar rechts om de volgende foto te bekijken.