Helderheid zoeker

  1. G knop
  2. B setup-menu
  • Pas de helderheid van de zoeker aan. [ Helderheid zoeker ] kan alleen worden aangepast als de zoeker de actieve weergave is. Het kan niet worden aangepast in de monitor of wanneer [ Alleen monitor ] is geselecteerd voor monitormodus.
  • Hogere waarden verhogen het verbruik van de batterij.
OptieBeschrijving
[ Automatisch ]De helderheid van de zoeker wordt automatisch aangepast aan de lichtomstandigheden.
[ Handmatig ]Druk op 1 of 3 om de helderheid handmatig aan te passen. Kies hogere waarden voor meer helderheid, lagere waarden voor verminderde helderheid.