De belichtingscompensatieknop

Gebruik deze knop om de belichting te wijzigen ten opzichte van de door de camera voorgestelde waarde. Belichtingscompensatie kan worden gebruikt om foto's helderder of donkerder te maken.

−1 EV
Geen belichtingscompensatie
+1 EV

Belichtingscompensatie aanpassen

 • Draai aan de belichtingscompensatieknop.
 • Belichtingscompensatie kan worden aangepast in het bereik van −3 tot +3 LW in stappen van 1/3 LW.
 • Hogere waarden maken het onderwerp helderder, lagere waarden donkerder.
 • Om de belichtingscompensatie te annuleren, zet u de belichtingscompensatieknop op [ 0 ].
 • Bij andere waarden dan ±0,0 geeft de camera een E -pictogram en de belichtingsindicator weer (Belichtingsindicatoren ) in fotomodus of een E -pictogram in videomodus. U kunt de compensatiewaarde controleren op het informatiedisplay (De DISP-knop ) of i -menu bij het maken van foto's en in het i -menu bij het opnemen van video's. Als u de compensatiewaarde in het i -menu wilt controleren, selecteert u persoonlijke instelling f1 of g1 [ i -menu aanpassen ] en wijst u [ Belichtingscompensatie ] toe aan het i -menu (Het i -menu aanpassen ).
  Monitor
  Zoeker

Instelling via andere middelen dan de belichtingscompensatieknop

Als u de belichtingscompensatieknop op [ C ] zet, kunt u de belichtingscompensatie als volgt op een andere manier aanpassen.
Waarden tussen -5 EV en +5 EV zijn beschikbaar voor foto's en tussen -3 EV en +3 EV voor video's.

Modus M

 • In stand M heeft belichtingscompensatie alleen invloed op de belichtingsindicator; sluitertijd, diafragma en ISO-gevoeligheid veranderen niet. De algehele helderheid van het beeld verandert ook niet.
 • Wanneer automatische instelling ISO-gevoeligheid (ISO-gevoeligheidsinstellingen ,ISO-gevoeligheidsinstellingen ) van kracht is, wordt de ISO-gevoeligheid automatisch aangepast volgens de geselecteerde waarde voor belichtingscompensatie en verandert de algehele helderheid van het beeld.

Een flitser gebruiken

Wanneer een optionele flitser wordt gebruikt, beïnvloedt de belichtingscompensatie zowel het flitsniveau als de belichting, waardoor de helderheid van zowel het hoofdonderwerp als de achtergrond verandert. Persoonlijke instelling e3 [ Belichtingscomp. voor flitser ] kan worden gebruikt om de effecten van belichtingscompensatie te beperken tot alleen de achtergrond.