a4: gebruikte scherpstelpunten

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Kies het aantal beschikbare scherpstelpunten voor handmatige scherpstelpuntselectie wanneer een andere optie dan [ Automatisch veld-AF ], [ Automatisch veld-AF (mensen) ] of [ Automatisch veld-AF (dieren) ] is geselecteerd voor AF- gebiedsmodus.

KeuzeBeschrijving
6[ Alle punten ]Elk scherpstelpunt dat beschikbaar is in de huidige AF-veldstand kan worden geselecteerd. Het aantal beschikbare punten varieert met de AF-veldstand.
7[ Afwisselende punten ]Het aantal beschikbare scherpstelpunten wordt teruggebracht tot een kwart van het beschikbare aantal wanneer [ Alle punten ] is geselecteerd. Gebruiken voor snelle scherpstelpuntselectie. Het aantal beschikbare scherpstelpunten in [ Pinpoint AF ], [ Breedveld-AF (L) ], [ Breedveld-AF (L-mensen) ] of [ Breedveld-AF (L-dieren) ] verandert niet .

A Persoonlijke instellingen: camera-instellingen nauwkeurig afstellen