Flitscompensatie

Flitscorrectie wordt gebruikt om de flitssterkte bewust te veranderen, bijvoorbeeld om de helderheid van het onderwerp ten opzichte van de achtergrond te veranderen. Via het item [ Flitscompensatie ] in het foto-opnamemenu kan de flitssterkte worden verhoogd om het hoofdonderwerp helderder te laten lijken, verminderd om verblinding te voorkomen, of anderszins verfijnd om het gewenste resultaat te verkrijgen.

  • Kies uit waarden van −3 tot +1 in stappen van 1/3.
  • Hogere waarden maken het onderwerp helderder, lagere waarden donkerder.
  • Bij andere waarden dan ±0,0 verschijnt een Y -pictogram in de opnameweergave.
  • De normale flitssterkte kan worden hersteld door de flitscompensatie in te stellen op ±0,0. Flitscorrectie wordt niet gereset wanneer de camera wordt uitgeschakeld.