Beheer Picture Control

 1. G knop
 2. C foto-opnamemenu

Sla gewijzigde Picture Controls op als eigen Picture Controls.

KeuzeBeschrijving
[ Opslaan/bewerken ]Maak een nieuwe eigen Picture Control op basis van een bestaande voorinstelling of eigen Picture Control, of bewerk bestaande eigen Picture Controls.
[ hernoemen ]Wijzig de naam van aangepaste Picture Controls.
[ Verwijderen ]Verwijder eigen Picture Controls.
[ Laden/opslaan ]Kopieer eigen Picture Controls van en naar de geheugenkaart.

Aangepaste Picture Controls maken

 1. Selecteer [Opslaan/bewerken].

  Markeer [ Opslaan/bewerken ] en druk op 2 om de opties voor [ Picture Control kiezen ] te bekijken.
 2. Selecteer een Picture Control.
  • Markeer een bestaande Picture Control en druk op 2 om bewerkingsopties weer te geven.
  • Druk op J om een kopie van de gemarkeerde Picture Control op te slaan zonder verdere wijzigingen. De opties [ Opslaan als ] worden weergegeven; ga verder met stap 4.
 3. Bewerk de geselecteerde Picture Control.
  • De beschikbare instellingen en de technieken om ze te bewerken zijn dezelfde als voor [ Set Picture Control ].
  • Druk op J om de opties [ Opslaan als ] weer te geven wanneer de instellingen zijn voltooid.
  • Druk op de O knop om wijzigingen ongedaan te maken en opnieuw te beginnen met de standaardinstellingen.
 4. Kies een bestemming.

  Kies een bestemming voor de aangepaste Picture Control (C-1 t/m C-9).
 5. Geef de Picture Control een naam.
  • Als u in de vorige stap op 2 drukt wanneer een bestemming is gemarkeerd, wordt het tekstinvoerdialoogvenster [ Hernoemen ] weergegeven.
  • Standaard krijgen nieuwe Picture Controls een naam door een tweecijferig nummer toe te voegen aan de naam van de bestaande Picture Control. Het tweecijferige nummer wordt automatisch toegewezen.
  • Eigen Picture Control-namen kunnen maximaal negentien tekens lang zijn. Nieuwe tekens worden toegevoegd op de cursorpositie.
  • Tik op de toetsenbordselectieknop om door de toetsenborden voor hoofdletters, kleine letters en symbolen te bladeren.
  • Voor informatie over tekstinvoer, zie "Tekstinvoer" ( Tekstinvoer ).
  • Als de invoer is voltooid, drukt u op X om de nieuwe Picture Control op te slaan.
  • De nieuwe Picture Control wordt toegevoegd aan de Picture Control-lijst.

Het originele Picture Control-pictogram

De originele preset Picture Control waarop de eigen Picture Control is gebaseerd, wordt aangegeven door een pictogram in het bewerkingsscherm.

Aangepaste Picture Control-opties

De opties die beschikbaar zijn met eigen Picture Controls zijn dezelfde als die waarop de eigen Picture Control was gebaseerd.

Laad gegevens

Het item [ Laden/opslaan ] in het menu [ Beheer Picture Control ] kan worden gebruikt om eigen Picture Controls van de camera naar een geheugenkaart te kopiëren. U kunt ook eigen Picture Controls van een geheugenkaart verwijderen of naar de camera kopiëren.

 • [ Kopiëren naar camera ]: Kopieer (importeer) eigen Picture Controls van de geheugenkaart naar de camera. De Picture Controls worden naar eigen Picture Controls C-1 tot en met C-9 op de camera gekopieerd en kunnen naar wens een naam krijgen.
 • [ Verwijderen van kaart ]: Verwijder geselecteerde eigen Picture Controls van de geheugenkaart.
 • [ Kopiëren naar kaart ]: Kopieer (exporteer) een aangepaste Picture Control van de camera naar een geheugenkaart. Markeer een bestemming (1 t/m 99) voor de geselecteerde Picture Control en druk op J om deze naar de geheugenkaart te exporteren.