Beheer Picture Control

 1. G knop
 2. C foto-opnamemenu

Sla gewijzigde Picture Controls op als aangepaste Picture Controls.

OptieBeschrijving
[ Opslaan/bewerken ]Maak een nieuwe aangepaste Picture Control op basis van een bestaande voorinstelling of aangepaste Picture Control, of bewerk bestaande aangepaste Picture Controls.
[ Hernoemen ]Hernoem aangepaste Picture Controls.
[ Verwijderen ]Aangepaste Picture Controls verwijderen.
[ Laden/opslaan ]Kopieer eigen Picture Controls van en naar de geheugenkaart.

Aangepaste Picture Controls maken

 1. Selecteer [ Opslaan/bewerken ].

  Markeer [ Opslaan/bewerken ] en druk op 2 om de opties voor [ Kies Picture Control ] te bekijken.
 2. Selecteer een Picture Control.
  • Markeer een bestaande Picture Control en druk op 2 om bewerkingsopties weer te geven.
  • Druk op J om een kopie van de gemarkeerde Picture Control op te slaan zonder verdere wijzigingen. [ Opslaan als ] opties worden weergegeven; ga verder met stap 4.
 3. Bewerk de geselecteerde Picture Control.
  • De beschikbare instellingen en de technieken om ze te bewerken zijn dezelfde als voor [ Picture Control instellen ].
  • Druk op J om de opties voor [ Opslaan als ] weer te geven wanneer de instellingen zijn voltooid.
  • Om eventuele wijzigingen ongedaan te maken en opnieuw te beginnen vanaf de standaardinstellingen, drukt u op de O knop.
 4. Kies een bestemming.

  Kies een bestemming voor de aangepaste Picture Control (C-1 tot en met C-9).
 5. Geef de Picture Control een naam.
  • Als u op 2 drukt wanneer een bestemming is gemarkeerd in de vorige stap, wordt het tekstinvoervenster [ Naam wijzigen ] weergegeven.
  • Standaard krijgen nieuwe Picture Controls een naam door een tweecijferig nummer toe te voegen aan de naam van de bestaande Picture Control. Het tweecijferige nummer wordt automatisch toegewezen.
  • Namen van aangepaste Picture Controls kunnen maximaal negentien tekens lang zijn. Nieuwe tekens worden toegevoegd op de cursorpositie.
  • Tik op de toetsenbordselectieknop om door de toetsenborden voor hoofdletters, kleine letters en symbolen te bladeren.
  • Voor informatie over tekstinvoer, zie “ Tekstinvoer ” ( Tekstinvoer ).
  • Wanneer de invoer is voltooid, drukt u op X om de nieuwe Picture Control op te slaan.
  • De nieuwe Picture Control wordt toegevoegd aan de Picture Control-lijst.

Het originele Picture Control-pictogram

De oorspronkelijke vooraf ingestelde Picture Control waarop de aangepaste Picture Control is gebaseerd, wordt aangegeven door een pictogram in het bewerkingsscherm.

Aangepaste Picture Control-opties

De opties die beschikbaar zijn met aangepaste Picture Controls zijn dezelfde als die waarop de aangepaste Picture Control was gebaseerd.

Laad gegevens

Het item [ Laden/opslaan ] in het menu [ Beheer Picture Control ] kan worden gebruikt om eigen Picture Controls van de camera naar een geheugenkaart te kopiëren. U kunt ook eigen Picture Controls van een geheugenkaart verwijderen of ze naar de camera kopiëren.

 • [ Kopiëren naar camera ]: kopieer (importeer) eigen Picture Controls van de geheugenkaart naar de camera. De Picture Controls worden gekopieerd naar de aangepaste Picture Controls C-1 tot en met C-9 op de camera en kunnen desgewenst een naam krijgen.
 • [ Verwijderen van kaart ]: Verwijder geselecteerde eigen Picture Controls van de geheugenkaart.
 • [ Kopiëren naar kaart ]: kopieer (exporteer) een eigen Picture Control van de camera naar een geheugenkaart. Markeer een bestemming (1 t/m 99) voor de geselecteerde Picture Control en druk op J om deze naar de geheugenkaart te exporteren.