ISO-gevoeligheidsinstellingen

  1. G knop
  2. 1 video-opnamemenu

Pas de ISO-gevoeligheidsinstellingen voor de videomodus aan.

KeuzeBeschrijving
[ Maximale gevoeligheid ]

Kies de bovengrens voor automatische instelling van de ISO-gevoeligheid om te voorkomen dat deze te hoog wordt ingesteld.

  • De geselecteerde waarde dient als bovengrens voor de ISO-gevoeligheid in de standen P , S en A en wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor [ Auto ISO-regeling (stand M) ] in stand M.
[ Automatische ISO-regeling (stand M) ]Als u [ Aan ] selecteert en op de J -knop drukt, past de camera automatisch de ISO-gevoeligheid aan voor de videomodus in modus M. Als [ Uit ] is geselecteerd, blijft de ISO-gevoeligheid vast op de waarde die is geselecteerd met de ISO-gevoeligheidsknop.
  • Ongeacht de geselecteerde optie wordt automatische instelling van de ISO-gevoeligheid gebruikt in andere standen dan M .
[ ISO-gevoeligheid (stand M) ]De ISO-gevoeligheid geselecteerd met de ISO-gevoeligheidsknop wordt weergegeven.
  • Wanneer automatische instelling van de ISO-gevoeligheid is ingeschakeld, toont de opnameweergave ISO AUTO . Wanneer de gevoeligheid wordt gewijzigd ten opzichte van de waarde die door de gebruiker is geselecteerd, wordt de ISO-gevoeligheid weergegeven op de schermen.

Automatische ISO-gevoeligheidsregeling

  • Bij hoge ISO-gevoeligheden kan "ruis" (willekeurig verspreide heldere pixels, waas of lijnen) toenemen.
  • Bij hoge ISO-gevoeligheden kan de camera moeite hebben met scherpstellen.
  • Het voorgaande kan worden voorkomen door een lagere waarde te kiezen bij [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Maximale gevoeligheid ].