witbalans

Witbalans zorgt ervoor dat witte objecten wit lijken, ongeacht de kleur van de lichtbron. De standaardinstelling (automatische witbalans of j ) wordt bij de meeste lichtbronnen aanbevolen; als de gewenste resultaten niet kunnen worden bereikt met automatische witbalans, kies dan een andere optie zoals hieronder beschreven.

Witbalans aanpassen

 • Witbalans kan worden geselecteerd met behulp van de items [ Witbalans ] in het i -menu en het foto-opnamemenu of het video-opnamemenu ( Witbalans , Witbalans , Witbalans ).
 • Bij de standaardinstellingen kan de witbalans ook worden geselecteerd door de Fn-knop ingedrukt te houden en aan de hoofdinstelschijf te draaien ( De Fn-knop ).
 • Wanneer 4 [ Auto ] of I [ Fluorescerend ] is geselecteerd, kunt u een suboptie kiezen door de Fn-knop ingedrukt te houden en aan de secundaire instelschijf te draaien.
OptieKleurtemperatuur*Beschrijving
4 [ Automatisch ]Witbalans wordt automatisch aangepast voor optimale resultaten bij de meeste lichtbronnen. Als een optionele flitser wordt gebruikt, wordt de witbalans aangepast aan de omstandigheden die gelden wanneer de flitser flitst.
i [ Wit behouden (warme kleuren verminderen) ]Ca. 3500-8000 KElimineer de warme kleurzweem die wordt geproduceerd door gloeilampen.
j [ Behoud de algehele sfeer ]Ca. 3500-8000 KBehoud gedeeltelijk de warme kleurzweem van gloeilampen.
k [ Houd warme verlichtingskleuren ]Ca. 3500-8000 KBehoud de warme kleurzweem die wordt geproduceerd door gloeilampen.
D [ Natuurlijk licht automatisch ]Ca. 4500-8000 KBij gebruik onder natuurlijk licht in plaats van 4 [ Auto ], produceert deze optie kleuren die dichter bij de kleuren komen die met het blote oog kunnen worden waargenomen.
H [ Direct zonlicht ]Ca. 5200 KGebruik met onderwerpen die worden verlicht door direct zonlicht.
G [ Bewolkt ]Ca. 6000 KGebruik bij daglicht onder een bewolkte hemel.
M [ Schaduw ]Ca. 8000 KGebruik bij daglicht met onderwerpen in de schaduw.
J [ Gloeilamp ]Ca. 3000 KGebruik onder gloeilampverlichting.
I [ fluorescerend ]Gebruik onder tl-verlichting; kies het lamptype volgens de lichtbron.
[ Koel-wit fluorescerend ]Ca. 4200 K
[ Dag wit fluorescerend ]Ca. 5000 K
[ Daglicht fluorescerend ]Ca. 6500 K
5 [ flits ]Ca. 5400 KGebruik voor flitsfotografie.
K [ Kies kleurtemperatuur ]Ca. 2500-10000 K
 • Kies direct de kleurtemperatuur.
 • Houd de Fn-knop ingedrukt en draai aan de secundaire instelschijf om een kleurtemperatuur te kiezen.
L [ Vooringestelde handleiding ]
 • Meet de witbalans voor het onderwerp of de lichtbron of kopieer de witbalans van een bestaande foto.
 • Om een voorinstelling voor witbalans te kiezen, houdt u de Fn-knop ingedrukt en draait u aan de secundaire instelschijf.
 • Om naar de directe meetmodus te gaan, houdt u de Fn-knop ( Preset manual ) ingedrukt.
 1. Waarden wanneer fijnafstelling is ingesteld op 0.

D [ Natuurlijk licht automatisch ]

D [ Natuurlijk licht automatisch ] geeft mogelijk niet de gewenste resultaten bij kunstlicht. Kies 4 [ Auto ] of een optie die past bij de lichtbron.

Fijnafstelling witbalans

Bij andere instellingen dan K [ Kies kleurtemperatuur ] kan de witbalans worden verfijnd. Gebruik de items [ Witbalans ] in het i -menu, het foto-opnamemenu of het video-opnamemenu ( Fijnafstelling witbalans , Het witbalansmenu: Fijnafstelling ).

Studioflitsverlichting

4 [ Auto ] produceert mogelijk niet de gewenste resultaten met grote studioflitsers. Gebruik de handmatige vooraf ingestelde witbalans of stel de witbalans in op 5 [ Flitser ] en gebruik fijnafstelling om de witbalans aan te passen.

Kleurtemperatuur bij fotograferen met 4 of D

 • De foto-informatie voor foto's die zijn gemaakt met 4 [ Auto ] of D [ Natuurlicht automatisch ] geeft de kleurtemperatuur weer die door de camera is geselecteerd op het moment dat de foto werd gemaakt. U kunt dit als referentie gebruiken bij het kiezen van een waarde voor K [ Kies kleurtemperatuur ].
 • Om opnamegegevens te bekijken tijdens het afspelen, selecteert u [ Weergave-opties voor afspelen] > [ Aanvullende foto-info ] in het weergavemenu en plaatst u een vinkje ( M ) naast [ Opnamegegevens ].

Kleurtemperatuur

De waargenomen kleur van een lichtbron varieert met de kijker; sommige kunnen een rode zweem hebben, terwijl andere blauw lijken. Kleurtemperatuur is een objectieve maat voor de kleur van een lichtbron, uitgedrukt in Kelvin (K). Hoe lager de kleurtemperatuur, hoe roder de zweem ( q ); hoe hoger de temperatuur, hoe blauwer de zweem ( w ).

Een kleurtemperatuur kiezen

Kies in het algemeen lagere waarden als uw foto's een rode zweem hebben of om foto's opzettelijk blauwer te maken, hogere waarden als uw foto's blauw getint zijn of om foto's opzettelijk roder te maken.