g5: Markeringsweergave

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Kies of arcering wordt gebruikt om hoogtepunten (heldere delen van het frame) aan te geven tijdens video-opname.

Weergavepatroon

Selecteer [ Patroon 1 ] of [ Patroon 2 ] om de markeringsweergave in te schakelen.

Patroon 1
Patroon 2

Markeer weergavedrempel

Kies de helderheid die nodig is om de video-highlightweergave te activeren. Hoe lager de waarde, hoe groter het helderheidsbereik dat als highlights wordt weergegeven. Als [ 255 ] is geselecteerd, toont de hoge lichtenweergave alleen gebieden die mogelijk overbelicht zijn.

Markeer weergave

Als zowel de weergave van highlights als focus peaking zijn ingeschakeld, wordt alleen focus peaking weergegeven in de handmatige focusmodus. Selecteer [ Uit ] voor persoonlijke instelling d9 [ Focus peaking ] > [ Peaking level ] om de weergave van de hoge lichten in de handmatige scherpstelmodus te bekijken.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen