a7: Selectie AF-veldstand beperken

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Kies de AF-veldstanden die kunnen worden geselecteerd met behulp van het i -menu of aangepaste bedieningselementen.

  • Markeer een optie en druk op 2 om ( M ) te selecteren of de selectie ongedaan te maken ( U ). Modi gemarkeerd met een vinkje ( M ) zijn beschikbaar voor selectie via de secundaire instelschijf.
  • Druk op J om de bewerking te voltooien.

A Persoonlijke instellingen: camera-instellingen nauwkeurig afstellen