Alle instellingen resetten

  1. G knop
  2. B setup-menu

Reset alle instellingen behalve [ Taal ] en [ Tijdzone en datum ] naar hun standaardwaarden. Copyrightinformatie en andere door gebruikers gegenereerde items worden ook opnieuw ingesteld. Eenmaal gereset, kunnen instellingen niet worden hersteld.
We raden u aan instellingen op te slaan met behulp van het item [ Menu-instellingen opslaan/laden ] in het setup-menu voordat u een reset uitvoert.