g4: AF-trackinggevoeligheid

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Stel de AF-trackinggevoeligheid in van waarden 1 tot 7 in videomodus wanneer de scherpstelmodus is ingesteld op AF-C of AF-F .

  • Kies [ 7 (Laag) ] om de scherpstelling op uw oorspronkelijke onderwerp te behouden.
  • Als het onderwerp het geselecteerde scherpstelgebied verlaat wanneer [ 1 (Hoog) ] is geselecteerd, reageert de camera door de focus snel te verschuiven naar een nieuw onderwerp in hetzelfde gebied.

A Persoonlijke instellingen: camera-instellingen nauwkeurig afstellen