Mededelingen

 • Geen enkel deel van de documentatie bij dit product mag worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een gegevensopslagsysteem of vertaald in welke taal dan ook, in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon.
 • Nikon behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specificaties van de hardware en software die in deze documentatie worden beschreven op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • Nikon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.
 • Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in deze documentatie nauwkeurig en volledig is, zouden we het op prijs stellen als u eventuele fouten of weglatingen onder de aandacht brengt van de Nikon-vertegenwoordiger in uw regio (adres apart vermeld).

Kennisgeving betreffende het verbod op kopiëren of reproduceren

Houd er rekening mee dat alleen al het bezit van materiaal dat digitaal is gekopieerd of gereproduceerd door middel van een scanner, digitale camera of ander apparaat wettelijk strafbaar kan zijn.

 • Artikelen die volgens de wet niet mogen worden gekopieerd of gereproduceerd
  Kopieer of reproduceer geen papiergeld, munten, waardepapieren, staatsobligaties of lokale overheidsobligaties, zelfs niet als dergelijke kopieën of reproducties zijn voorzien van het stempel "Sample".
  Het kopiëren of reproduceren van papiergeld, munten of waardepapieren die in het buitenland in omloop zijn, is verboden.
  Behoudens voorafgaande toestemming van de overheid is het kopiëren of reproduceren van ongebruikte postzegels of ansichtkaarten uitgegeven door de overheid verboden.
  Het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven zegels en van wettelijk voorgeschreven gewaarmerkte documenten is verboden.
 • Waarschuwingen voor bepaalde kopieën en reproducties
  De overheid heeft waarschuwingen uitgevaardigd met betrekking tot kopieën of reproducties van waardepapieren die zijn uitgegeven door particuliere bedrijven (aandelen, rekeningen, cheques, cadeaubonnen, enz.), forenzenpassen of coupontickets, behalve wanneer een minimum aan noodzakelijke kopieën moet worden verstrekt voor zakelijk gebruik door een bedrijf. Kopieer of reproduceer ook geen paspoorten die zijn uitgegeven door de overheid, licenties die zijn uitgegeven door openbare instanties en privégroepen, identiteitskaarten en kaartjes, zoals passen en maaltijdbonnen.
 • Houd u aan de copyrightmeldingen
  Volgens de auteursrechtwetgeving mogen foto's of opnames van auteursrechtelijk beschermde werken gemaakt met de camera niet worden gebruikt zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Uitzonderingen zijn van toepassing op persoonlijk gebruik, maar houd er rekening mee dat zelfs persoonlijk gebruik kan worden beperkt in het geval van foto's of opnames van exposities of live optredens.

Gebruik alleen elektronische accessoires van het merk Nikon

Nikon-camera's zijn ontworpen volgens de hoogste normen en bevatten complexe elektronische circuits. Alleen elektronische accessoires van het merk Nikon (waaronder lenzen, laders, batterijen, lichtnetadapters en flitsaccessoires) die door Nikon specifiek zijn gecertificeerd voor gebruik met deze digitale camera van Nikon, zijn ontworpen en werken aan de operationele en veiligheidseisen van deze elektronische schakelingen.

Het gebruik van elektronische accessoires die niet van Nikon zijn, kan de camera beschadigen en kan uw Nikon-garantie doen vervallen. Het gebruik van oplaadbare Li-ion-batterijen van derden die niet zijn voorzien van het Nikon-holografische zegel dat hieronder wordt weergegeven, kan de normale werking van de camera verstoren of ertoe leiden dat de batterijen oververhit raken, vlam vatten, barsten of gaan lekken.

Neem voor meer informatie over accessoires van het merk Nikon contact op met een plaatselijke erkende Nikon-dealer.

Herinnerings kaarten

 • Geheugenkaarten kunnen na gebruik heet zijn. Wees voorzichtig bij het verwijderen van geheugenkaarten uit de camera.
 • Voer de volgende handelingen niet uit tijdens het formatteren of terwijl gegevens worden opgenomen, verwijderd of gekopieerd naar een computer of ander apparaat. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot gegevensverlies of schade aan de camera of kaart.
  • Verwijder of plaats geen geheugenkaarten
  • Zet de camera niet uit
  • Verwijder de batterij niet
 • Raak de kaartterminals niet aan met uw vingers of metalen voorwerpen.
 • Gebruik geen overmatige kracht bij het hanteren van geheugenkaarten. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan de kaart beschadigd raken.
 • Buig geheugenkaarten niet, laat ze niet vallen en stel ze niet bloot aan sterke fysieke schokken.
 • Stel geheugenkaarten niet bloot aan water, hitte of direct zonlicht.
 • Formatteer geen geheugenkaarten in een computer.

Voordat u belangrijke foto's maakt

Voordat u foto's maakt bij belangrijke gelegenheden (zoals bruiloften of voordat u de camera meeneemt op reis), moet u een testopname maken om er zeker van te zijn dat de camera normaal functioneert. Nikon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of gederfde winst die het gevolg kan zijn van productstoringen.

Levenslang leren

Als onderdeel van Nikon's toewijding aan 'een leven lang leren' voor voortdurende productondersteuning en -educatie, is er voortdurend bijgewerkte informatie online beschikbaar op de volgende sites:

Bezoek deze sites om op de hoogte te blijven van de nieuwste productinformatie, tips, antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) en algemeen advies over digitale beeldvorming en fotografie. Aanvullende informatie is mogelijk verkrijgbaar bij de Nikon-vertegenwoordiger in uw regio. Zie de volgende URL voor contactgegevens: https://imaging.nikon.com/