Bluetooth en Wi-Fi (draadloos LAN)

Dit product valt onder de Amerikaanse Export Administration Regulations (EAR). De toestemming van de regering van de Verenigde Staten is niet vereist voor export naar andere landen dan de volgende, die op het moment van schrijven onderworpen zijn aan een embargo of speciale controles: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië (lijst onder voorbehoud).

Het gebruik van draadloze apparaten kan in sommige landen of regio's verboden zijn. Neem contact op met een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger voordat u de draadloze functies van dit product gebruikt buiten het land van aankoop.

De Bluetooth-zender in dit apparaat werkt in de 2,4 GHz-band.

Kennisgeving voor klanten in de VS en Canada

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada's vergunningvrije RSS'en. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-WAARSCHUWING

De FCC vereist dat de gebruiker ervan op de hoogte wordt gesteld dat eventuele wijzigingen of modificaties aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Nikon Corporation, de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken, ongeldig kunnen maken.

Naleving van FCC-vereiste 15.407(c)

Gegevensoverdracht wordt altijd geïnitieerd door software, die wordt doorgegeven via de MAC, via de digitale en analoge basisband en uiteindelijk naar de RF-chip. Verschillende speciale pakketten worden geïnitieerd door de MAC. Dit zijn de enige manieren waarop het digitale basisbandgedeelte de RF-zender inschakelt, die vervolgens wordt uitgeschakeld aan het einde van het pakket. Daarom staat de zender alleen aan terwijl een van de bovengenoemde pakketten wordt verzonden. Met andere woorden, dit apparaat onderbreekt automatisch de verzending in geval van afwezigheid van informatie om te verzenden of operationele storing.

Frequentietolerantie: ±20 ppm

Er zijn modellen die alleen 2,4 GHz ondersteunen of modellen die 2,4 GHz / 5 GHz ondersteunen. Het Guam-verkoopmodel is alleen compatibel met 2,4 GHz.

FCC-verklaring radiofrequentie-interferentie

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Co-locatie

Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, VS
Tel.: 631-547-4200

FCC/ISED RF-blootstellingsverklaring

Het beschikbare wetenschappelijke bewijs toont niet aan dat er gezondheidsproblemen worden geassocieerd met het gebruik van draadloze apparaten met laag vermogen. Er is echter geen bewijs dat deze draadloze apparaten met laag vermogen absoluut veilig zijn. Laag vermogen Draadloze apparaten zenden tijdens het gebruik lage niveaus van radiofrequentie-energie (RF) uit in het microgolfbereik. Terwijl hoge RF-niveaus gezondheidseffecten kunnen veroorzaken (door weefsel te verwarmen), veroorzaakt blootstelling aan lage RF-niveaus die geen verwarmingseffecten veroorzaken geen nadelige gezondheidseffecten. Veel onderzoeken naar lage RF-blootstellingen hebben geen biologische effecten gevonden. Sommige onderzoeken hebben gesuggereerd dat er biologische effecten kunnen optreden, maar dergelijke bevindingen zijn niet bevestigd door aanvullend onderzoek. Dit product is getest en voldoet aan de FCC/ISED-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie (RF) en RSS-102 van de ISED-regels voor blootstelling aan radiofrequentie (RF). Raadpleeg het SAR-testrapport dat is geüpload naar de FCC-website.

Naleving van RSS-247 uitgave 2 §6.4

Gegevensoverdracht wordt altijd geïnitieerd door software, die wordt doorgegeven via de MAC, via de digitale en analoge basisband en uiteindelijk naar de RF-chip. Verschillende speciale pakketten worden geïnitieerd door de MAC. Dit zijn de enige manieren waarop het digitale basisbandgedeelte de RF-zender inschakelt, die vervolgens wordt uitgeschakeld aan het einde van het pakket. Daarom staat de zender alleen aan terwijl een van de bovengenoemde pakketten wordt verzonden. Met andere woorden, dit apparaat onderbreekt automatisch de verzending in geval van afwezigheid van informatie om te verzenden of operationele storing.

Kennisgeving voor klanten in Canada

Alleen voor gebruik binnenshuis (5150-5350MHz).

Kennisgeving voor klanten in Europa en in landen die voldoen aan de Richtlijn Radioapparatuur

Hierbij verklaart Nikon Corporation dat de radioapparatuur van het type Z fc voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige teksten van de EU-conformiteitsverklaringen zijn beschikbaar op de volgende internetadressen:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N2016.pdf

Wifi

 • Werk frequentie:
  • 2412–2462 MHz (kanaal 11; Afrika, Azië, Bolivia, Europa en Oceanië)
  • 2412–2462 MHz (kanaal 11), 5180–5825 MHz ( 5180–5580 MHz, 5660–5700 MHz en 5745–5825 MHz) (VS, Canada, Mexico)
  • 2412–2462 MHz (kanaal 11), 5180–5805 MHz ( 5180–5320 MHz en 5745–5805 MHz) (andere landen in Amerika)
 • Maximaal uitgangsvermogen (EIRP):
  • 2,4 GHz-band: 8,1 dBm
  • 5 GHz-band: 7,9 dBm (landen in Amerika)

Bluetooth

 • Werk frequentie:
  • Bluetooth: 2402–2480 MHz
  • Bluetooth lage energie: 2402–2480 MHz
 • Maximaal uitgangsvermogen (EIRP):
  • Bluetooth: 2,6 dBm
  • Bluetooth lage energie: 1,1 dBm

Kennisgeving voor klanten in Singapore

Dit apparaat voldoet aan de radiofrequentieregelgeving. Hieronder vindt u de inhoud van de certificeringslabels die niet op het apparaat zijn aangebracht.

Kennisgeving voor klanten in Nigeria

Kennisgeving voor klanten in Thailand

Veiligheid

Hoewel een van de voordelen van dit product is dat anderen vrijelijk verbinding kunnen maken voor draadloze gegevensuitwisseling overal binnen het bereik, kan het volgende gebeuren als de beveiliging niet is ingeschakeld:

 • Gegevensdiefstal: kwaadwillende derden kunnen draadloze transmissies onderscheppen om gebruikers-ID's, wachtwoorden en andere persoonlijke informatie te stelen.
 • Ongeautoriseerde toegang: ongeautoriseerde gebruikers kunnen toegang krijgen tot het netwerk en gegevens wijzigen of andere kwaadaardige acties uitvoeren. Houd er rekening mee dat vanwege het ontwerp van draadloze netwerken gespecialiseerde aanvallen ongeautoriseerde toegang mogelijk maken, zelfs als de beveiliging is ingeschakeld.
 • Onbeveiligde netwerken: verbinding maken met open netwerken kan ongeautoriseerde toegang tot gevolg hebben. Gebruik alleen beveiligde netwerken.

Conformiteitsmarkering

Een deel van de informatie met betrekking tot normen waaraan de camera voldoet, kan worden bekeken met de optie [ Conformiteitsmarkering ] in het setup-menu.

Certificaten