Handelsmerken en licenties

  • De SD-, SDHC- en SDXC-logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
  • Windows is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
  • Apple ® , App Store ® , de Apple logo's, iPhone ® , iPad ® , Mac en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de VS en/of andere landen.
  • Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de voorwaarden die worden beschreven in de Creative Commons 3.0 Attribution License.
  • IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen en wordt onder licentie gebruikt.
  • HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.
  • Het Bluetooth ® -woordmerk en -logo zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Nikon is onder licentie.
  • Wi-Fi en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
  • Alle andere handelsnamen die in dit document of in de andere documentatie die bij uw Nikon-product wordt geleverd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
  • Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek te worden aangesloten op de Apple-producten die in de badge worden geïdentificeerd, en dat het door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving ervan met veiligheids- en regelgevingsnormen. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met een Apple-product de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

FreeType-licentie (FreeType2)

Delen van deze software zijn copyright © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Alle rechten voorbehouden.

MIT-licentie (HarfBuzz)

Delen van deze software zijn copyright © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Alle rechten voorbehouden.

Unicode ® Character Database-licentie (Unicode ® Character Database)

De software voor dit product maakt gebruik van de Unicode ® Character Database License open-source software. De voorwaarden van de softwarelicentie zijn als volgt:
KENNISGEVING VAN AUTEURSRECHT EN TOESTEMMING
Copyright © 1991-2019 Unicode, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Gedistribueerd onder de gebruiksvoorwaarden in
https://www.unicode.org/copyright.html .
Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van de Unicode-gegevensbestanden en alle bijbehorende documentatie (de "Gegevensbestanden") of Unicode-software en alle bijbehorende documentatie (de "Software") verkrijgt om in de Gegevensbestanden te handelen of Software zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot het recht om kopieën van de Gegevensbestanden of Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren en/of verkopen, en om personen aan wie de Gegevensbestanden of Software worden verstrekt, toe te staan dus, op voorwaarde dat ofwel

(i) deze copyright- en toestemmingsverklaring verschijnen bij alle kopieën van de Gegevensbestanden of Software, of
(ii) deze copyright- en toestemmingsverklaring verschijnen in de bijbehorende documentatie.

DE GEGEVENSBESTANDEN EN SOFTWARE WORDEN GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEURSRECHTHOUDER OF DE HOUDERS DIE IN DEZE KENNISGEVING WORDEN OPGENOMEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM OF ENIGE BIJZONDERE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE GEGEVENSBESTANDEN OF SOFTWARE.
Behalve zoals vermeld in deze kennisgeving, mag de naam van een houder van het auteursrecht niet worden gebruikt in advertenties of anderszins om de verkoop, het gebruik of andere handelingen in deze gegevensbestanden of software te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

AVC Patent Portfolio-licentie

DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO LICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT OM

(i) VIDEO CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD ("AVC-VIDEO") EN/OF
(ii) AVC-VIDEO DECODEREN DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT DIE BETROKKEN IS AAN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEO-AANBIEDER DIE EEN LICENTIE HEEFT OM AVC-VIDEO TE VERSTREKKEN.

GEEN LICENTIE WORDT VERLEEND OF WORDT IMPLICIET VOOR ENIG ANDER GEBRUIK.
AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, LLC
ZIE https://www.mpegla.com