Diashow

  1. G knop
  2. D afspeelmenu

Bekijk een diavoorstelling; foto's worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn opgenomen. De foto's in de map die momenteel is geselecteerd voor [ Playback folder ] (Afspeelmap ) worden één voor één weergegeven in de opgenomen volgorde.

KeuzeBeschrijving
[ Beginnen ]Start de diavoorstelling.
[ Fototype ]
  • Kies het type afbeelding dat wordt weergegeven.
  • Selecteer [ Op beoordeling ] om alleen foto's met geselecteerde beoordelingen te bekijken. Markeer beoordelingen en druk op 2 om ( M ) te selecteren of de selectie ongedaan te maken ( U ).
[ Frame-interval ]Kies hoe lang elke foto wordt weergegeven.

Diavoorstellingen bekijken

Markeer [ Start ] en druk op J om de diavoorstelling te starten. De volgende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd terwijl de diavoorstelling bezig is:

TotBeschrijving
Spring terug/spring vooruitDruk op 4 om terug te keren naar het vorige frame, op 2 om naar het volgende frame te gaan.
Bekijk aanvullende foto-informatieDruk op 1 of 3 om de weergegeven foto-informatie te kiezen. Selecteer [ Geen (alleen foto) ] om foto-informatie te verbergen.
PauzeDruk op J om de diavoorstelling te pauzeren. Markeer [ Herstarten ] en druk op J om opnieuw op te starten.
Volume aanpassenDruk op X om het volume te verhogen, op W ( Q ) om te verlagen.
Ga naar het afspeelmenuDruk op G om de diavoorstelling te beëindigen en terug te keren naar het afspeelmenu.
Ga naar de afspeelmodusDruk op K om de diavoorstelling te beëindigen en terug te keren naar het afspeelscherm.
Ga door met fotograferenDruk de ontspanknop half in om terug te keren naar de opnamestand.

Er wordt een dialoogvenster weergegeven wanneer de show eindigt. Markeer [ Herstarten ] en druk op J om opnieuw op te starten. Markeer [ Afsluiten ] en druk op J om de show te beëindigen.