Intervalopnamen maken

 1. G knop
 2. C foto-opnamemenu

Maak foto's met het geselecteerde interval totdat het opgegeven aantal opnamen is gemaakt. Selecteer bij gebruik van de intervaltimer een andere ontspanstand dan E .

OptieBeschrijving
[ Begin ]Intervaltimeropnamen starten. De opname begint ofwel na 3 s ([ Nu ] geselecteerd voor [ Kies startdag/tijd ]) of op een geselecteerde datum en tijd ([ Kies dag/tijd ]). Het fotograferen gaat door met het geselecteerde interval totdat alle opnamen zijn gemaakt.
[ Kies startdag/tijd ]Kies een startoptie. Selecteer [ Nu ] om direct te beginnen met fotograferen, [ Kies dag/tijd ] om te beginnen met fotograferen op een gekozen datum en tijd.
[ Interval ]Specificeer het interval tussen opnamen in uren, minuten en seconden.
[ Intervallen×schoten/interval ]Kies het aantal intervallen en het aantal opnamen per interval.
[ Belichtingsvereffening ]Door [ Aan ] te selecteren, kan de camera de belichting aanpassen aan de vorige opname.
 • Grote veranderingen in de helderheid van het onderwerp tijdens het fotograferen kunnen leiden tot duidelijke variaties in de belichting. Dit kan worden verholpen door het interval tussen de opnamen te verkorten.
 • Vereffening van de belichting wordt niet van kracht in stand M als [ Uit ] is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Automatische instelling ISO-gevoeligheid ] in het foto-opnamemenu.
[ Stille fotografie ]Selecteer [ Aan ] om de sluiter tot zwijgen te brengen en de trillingen die deze tijdens het fotograferen produceert te elimineren.
 • Als u [ Aan ] selecteert, wordt de camera niet volledig stil. Camerageluiden kunnen nog hoorbaar zijn, bijvoorbeeld tijdens autofocus of diafragma-aanpassing, in het laatste geval het meest merkbaar bij diafragma's kleiner (dwz bij f-getallen hoger) dan f/5.6.
[ Intervalprioriteit ]
 • [ Aan ]: Schakel intervalprioriteit in om ervoor te zorgen dat frames die zijn opgenomen in de standen P en A met het gekozen interval worden gemaakt.
  • Selecteer [ Vrijgeven ] voor persoonlijke instelling a2 [ AF-S prioriteitselectie ] wanneer AF-S is geselecteerd voor scherpstelmodus en voor persoonlijke instelling a1 [ AF-C prioriteitselectie ] wanneer AF-C is geselecteerd.
  • Als [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Automatische instelling ISO-gevoeligheid ] in het foto-opnamemenu is ingesteld op [ Aan ], stelt u [ Minimale sluitertijd ] zo in dat deze korter is dan het opname-interval.
 • [ Uit ]: Schakel intervalprioriteit uit om ervoor te zorgen dat foto's correct worden belicht.
[ Focus voor elke opname ]Als [ Aan ] is geselecteerd, stelt de camera scherp tussen opnamen.
[ Opties ]Combineer intervalfotografie met andere opties.
 • [ AE-bracketing ]: voer belichtingsbracketing uit tijdens intervalfotografie.
 • [ Time-lapse-video ]: gebruik de foto's die zijn gemaakt tijdens intervalfotografie om een time-lapse-video te maken met een beeldverhouding van 16:9.
  • De camera slaat zowel de foto's als de time-lapse video op.
  • Als u [ 1:1 (16×16) ] selecteert voor [ Kies beeldveld ] in het foto-opnamemenu, wordt de ontspanknop uitgeschakeld.
  • Video's gemaakt met [ Time-lapse video ] worden opgenomen in de [ sRGB ] kleurruimte, ongeacht de optie geselecteerd voor [ Kleurruimte ] in het foto-opnamemenu.
 • [ Uit ]: Voer geen extra handelingen uit tijdens intervalfotografie.
[ Opslagmap starten ]Markeer een optie en druk op 2 om ( M ) te selecteren of te deselecteren ( U ).
 • [ Nieuwe map ]: voor elke nieuwe reeks wordt een nieuwe map gemaakt.
 • [Bestandsnummering opnieuw instellen ]: De bestandsnummering wordt teruggezet op 0001 telkens wanneer een nieuwe map wordt gemaakt.

Intervalfotografie

Voor het fotograferen

 • Maak een testopname met de huidige instellingen.
 • Selecteer, voordat u verder gaat, [ Tijdzone en datum ] in het setup-menu en zorg ervoor dat de cameraklok is ingesteld op de juiste tijd en datum.
 • Gebruik een volledig opgeladen batterij of een optionele lichtnetlaadadapter om ervoor te zorgen dat het fotograferen niet wordt onderbroken.
 1. Markeer [ Intervaltimeropname ] in het foto-opnamemenu.

  Druk op 2 om het gemarkeerde item te selecteren en de opties voor intervalopnamen te bekijken.
 2. Pas de instellingen van de intervaltimer aan.
  • Kies de startdag en -tijd.
   Markeer [ Kies startdag/tijd ] en druk op 2 .
   Markeer een optie en druk op J .
   • Selecteer [ Nu ] om direct te beginnen met fotograferen.
   • Om te beginnen met fotograferen op een gekozen datum en tijd, selecteert u [ Kies dag/tijd ]. Kies de datum en tijd en druk op J .
  • Kies het interval tussen opnamen.
   Markeer [ Interval ] en druk op 2 .
   Kies een interval (in uren, minuten en seconden) en druk op J .
  • Kies het aantal opnamen per interval.
   Markeer [ Intervallen×shots/interval ] en druk op 2 .
   Kies het aantal intervallen en het aantal opnamen per interval en druk op J .
   • Als in de ontspanstand voor één beeld het aantal opnamen per interval is ingesteld op twee of meer, worden de foto's voor elk interval gemaakt met de snelheid voor de continue snelle ontspanstand.
   • Wanneer [ Uit ] is geselecteerd voor [ Stille fotografie ], varieert het maximale aantal intervallen met het aantal opnamen per interval.
  • Schakel belichtingsvereffening in of uit.
   Markeer [ Belichtingsverzachting ] en druk op 2 .
   Markeer een optie en druk op J .
   • Door [ Aan ] te selecteren, kan de camera de belichting aanpassen aan de vorige opname.
  • Schakel stille fotografie in of uit.
   Markeer [ Stille fotografie ] en druk op 2 .
   Markeer een optie en druk op J .
  • Kies een optie voor intervalprioriteit.
   Markeer [ Intervalprioriteit ] en druk op 2 .
   Markeer een optie en druk op J .
  • Kies of de camera scherpstelt tussen opnamen.
   Markeer [ Focus voor elke opname ] en druk op 2 .
   Markeer een optie en druk op J .
  • Kies extra opties.
   Markeer [ Opties ] en druk op 2 .
   Markeer [ AE-bracketing ] of [ Time-lapse-video ] en druk op J
   • Als u [ AE-bracketing ] hebt geselecteerd, kiest u waarden voor [ Aantal opnamen ] en [ Toename ]; als je [ Time-lapse video ] hebt geselecteerd, kies dan een instelling voor [ Frame size/frame rate ].
  • Kies startmapopties.
   Markeer [ Opslagmap starten ] en druk op 2 .
   Selecteer de gewenste opties en druk op J om verder te gaan.
 3. Markeer [ Start ] en druk op J
  • Als [ Nu ] is geselecteerd voor [ Kies startdag/-tijd ] in stap 2, begint de opname na drie seconden.
  • Anders begint de opname op de tijd die is geselecteerd voor [ Kies startdag/tijd ] > [ Kies dag/tijd ].
  • Het scherm wordt uitgeschakeld tijdens het fotograferen.
  • Het fotograferen gaat door met het geselecteerde interval totdat alle opnamen zijn gemaakt.

Tijdens het fotograferen

 • Tijdens intervalfotografie zal het toegangslampje van de geheugenkaart knipperen.
 • Als het scherm wordt ingeschakeld door de ontspanknop half in te drukken, wordt het bericht [ Intervalopname ] weergegeven en gaat het Q -pictogram knipperen.

Intervalfotografie pauzeren

Intervalfotografie kan tussen intervallen worden gepauzeerd door op J te drukken of door [ Intervaltimeropname ] te selecteren in het foto-opnamemenu, [ Pauze ] te markeren en op J te drukken. Houd er rekening mee dat de menu's mogelijk niet worden weergegeven wanneer de G knop wordt ingedrukt als de tijd die is geselecteerd voor [ Interval ] erg kort is.

 • Als [ Time-lapse video ] is geselecteerd voor [ Options ], zal het indrukken van J tussen intervallen de intervalfotografie beëindigen.

Intervalopnamen hervatten

Intervalopnamen kunnen worden hervat zoals hieronder beschreven.

 • Om het fotograferen onmiddellijk te hervatten:
  Markeer [ Herstarten ] en druk op J
 • Om het fotograferen op een bepaald tijdstip te hervatten:
  Selecteer [ Herstart optie ], markeer [ Kies dag/tijd ] en druk op 2 .
  Kies een startdatum en -tijd en druk op J .
  Markeer [ Herstarten ] en druk op J

Intervalopnamen beëindigen

Om intervalfotografie te beëindigen voordat alle foto's zijn gemaakt, selecteert u [ Intervaltimeropname ] in het foto-opnamemenu, markeert u [ Uit ] en drukt u op J . Houd er rekening mee dat de menu's mogelijk niet worden weergegeven wanneer de G knop wordt ingedrukt als de tijd die is geselecteerd voor [ Interval ] erg kort is. In dit geval moet u op J drukken om intervalfotografie te pauzeren en vervolgens [ Intervaltimeropname ] selecteren in het foto-opnamemenu, [ Uit ] markeren en op J drukken.

Intervalfotografie

 • Kies een interval dat langer is dan de tijd die nodig is om het geselecteerde aantal opnamen te maken met de voorspelde sluitertijd. Merk op dat tijdens daadwerkelijke intervalfotografie, de camera niet alleen opnamen moet maken met het geselecteerde interval, maar ook voldoende tijd moet hebben om de belichtingen te voltooien en taken uit te voeren zoals het verwerken van de foto's. Als het interval te kort is om het geselecteerde aantal foto's te maken, gaat de camera mogelijk naar het volgende interval zonder te fotograferen.
 • Als het interval te kort is, kan het totale aantal gemaakte opnamen lager zijn dan het aantal dat is geselecteerd voor [ Intervallen×opnamen/interval ].
 • Als u een flitser gebruikt, kiest u een interval dat langer is dan de tijd die nodig is om de flitser op te laden. Als het interval te kort is, kan de flitser afgaan op minder dan het vermogen dat nodig is voor volledige belichting.
 • Als de opname niet kan doorgaan met de huidige instellingen, bijvoorbeeld als de sluitertijd is ingesteld op “ Bulb ” of “ Time ”, is het [ Interval ] [ 00:00'00" ], of de starttijd is minder dan een minuut— er wordt een waarschuwing weergegeven op de monitor.
 • Intervalfotografie start niet als [ Aan ] is geselecteerd voor zowel [ Stille fotografie ] als [ Intervalprioriteit ] en [ 00:00'0.5" ] is geselecteerd voor [ Interval ].
 • Als [ Aan ] is geselecteerd voor [ Stille fotografie ] of [ Time-lapse video ] is geselecteerd voor [ Opties ], loopt de stand-by-timer niet af tijdens intervalfotografie, ongeacht de optie die is geselecteerd voor Persoonlijke instelling c3 [ Uitschakelvertraging ] > [ Stand-by-timer ].
 • Als de geheugenkaart vol is, blijft de intervaltimer actief maar worden er geen foto's gemaakt. Plaats een andere geheugenkaart en ga verder met fotograferen ( Intervalfotografie onderbreken ).
 • Intervalopnamen worden gepauzeerd als:
  • De camera wordt uit- en weer ingeschakeld (wanneer de camera uit staat, kunnen batterijen en geheugenkaarten worden vervangen zonder intervalfotografie te beëindigen)
  • E is geselecteerd voor ontspanstand
 • Het wijzigen van de camera-instellingen terwijl de intervaltimer actief is, kan ertoe leiden dat de opname stopt.

Vrijgavemodus:

Ongeacht de geselecteerde ontspanstand, maakt de camera bij elk interval het opgegeven aantal opnamen.

Instellingen tussen opnamen aanpassen

Tussen de opnamen kunnen foto's worden bekeken en opname- en menu-instellingen worden aangepast. Houd er echter rekening mee dat de monitor enkele seconden voordat de volgende opname wordt gemaakt, wordt uitgeschakeld en de opname wordt hervat.

Intervalfotografie: beperkingen

Intervalfotografie kan niet worden gecombineerd met sommige camerafuncties, waaronder:

 • video-opname,
 • lange tijdopnamen (“Bulb” of “Time”),
 • de zelfontspanner,
 • tussen haakjes zetten,
 • HDR (hoog dynamisch bereik),
 • meerdere belichtingen, en
 • focusverschuiving

Wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor [ Stille fotografie ]

Door [ Aan ] te selecteren voor [ Stille fotografie ] worden sommige camerafuncties uitgeschakeld, waaronder:

 • ISO-gevoeligheden van Hi 1 en Hi 2,
 • flitsfotografie,
 • ruisonderdrukking bij lange blootstelling, en
 • flikkerreductie.

Instellingen intervaltimer

Het uitschakelen van de camera of het selecteren van een nieuwe ontspanstand heeft geen invloed op de instellingen voor intervalfotografie.