Intervaltimeropnamen

 1. G knop
 2. C foto-opnamemenu

Maak foto's met het geselecteerde interval totdat het opgegeven aantal opnamen is gemaakt. Selecteer bij gebruik van de intervaltimer een andere ontspanstand dan E .

KeuzeBeschrijving
[ Beginnen ]Start intervalopnamen. De opname begint ofwel na 3 seconden ([ Nu ] geselecteerd voor [ Kies startdag/tijd ]) of op een geselecteerde datum en tijd ([ Kies dag/tijd ]). De opname gaat door met het geselecteerde interval totdat alle opnamen zijn gemaakt.
[ Kies startdag/tijdstip ]Kies een startoptie. Selecteer [ Nu ] om direct te beginnen met fotograferen, [ Kies dag/tijd ] om te beginnen met fotograferen op een gekozen datum en tijd.
[ Interval ]Specificeer het interval tussen opnamen in uren, minuten en seconden.
[ Intervallen×schoten/interval ]Kies het aantal intervallen en het aantal opnames per interval.
[ Belichting afvlakken ]Door [ Aan ] te selecteren, kan de camera de belichting aanpassen aan de vorige opname.
 • Grote veranderingen in de helderheid van het onderwerp tijdens het fotograferen kunnen leiden tot schijnbare variaties in de belichting. Dit kan worden verholpen door het interval tussen de opnamen te verkorten.
 • Belichtingsafvlakking werkt niet in stand M als [ Uit ] is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Auto ISO-gevoeligheidsregeling ] in het foto-opnamemenu.
[ Stille fotografie ]Selecteer [ Aan ] om de sluiter stil te zetten en de trillingen die tijdens het fotograferen worden geproduceerd te elimineren.
 • Als u [ Aan ] selecteert, wordt de camera niet volledig stilgezet. Camerageluiden kunnen nog steeds hoorbaar zijn, bijvoorbeeld tijdens autofocus of diafragma-aanpassing, in het laatste geval het duidelijkst bij diafragma's kleiner (dwz bij hogere f-waarden) dan f/5.6.
[ Intervalprioriteit ]
 • [ Aan ]: schakel intervalprioriteit in om ervoor te zorgen dat frames die zijn opgenomen in de standen P en A met het gekozen interval worden gemaakt.
  • Selecteer [ Ontspan ] voor persoonlijke instelling a2 [ Selectie AF-S-prioriteit ] wanneer AF-S is geselecteerd als scherpstelmodus en voor persoonlijke instelling a1 [ Selectie AF-C-prioriteit ] wanneer AF-C is geselecteerd.
  • Als [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Auto ISO-gevoeligheidsregeling ] in het foto-opnamemenu is ingesteld op [ Aan ], stelt u [ Minimale sluitertijd ] zo in dat deze korter is dan het opname-interval.
 • [ Uit ]: Intervalprioriteit uitschakelen om ervoor te zorgen dat foto's correct worden belicht.
[ Scherpstellen voor elke opname ]Als [ Aan ] is geselecteerd, stelt de camera tussen opnamen scherp.
[ Opties ]Combineer intervalfotografie met andere opties.
 • [ AE-bracketing ]: voer belichtingsbracketing uit tijdens fotografie met een intervaltimer.
 • [ Time-lapse-video ]: gebruik de foto's die zijn gemaakt tijdens intervalfotografie om een time-lapse-video te maken met een beeldverhouding van 16:9.
  • De camera slaat zowel de foto's als de time-lapse video op.
  • Als u [ 1:1 (16×16) ] selecteert voor [ Kies beeldveld ] in het foto-opnamemenu, wordt de ontspanknop uitgeschakeld.
  • Video's die zijn gemaakt met [ Time-lapse-video ] worden opgenomen in de [ sRGB ]-kleurruimte, ongeacht de optie die is geselecteerd voor [ Kleurruimte ] in het foto-opnamemenu.
 • [ Uit ]: voer geen aanvullende bewerkingen uit tijdens fotografie met een intervaltimer.
[ Opslagmap starten ]Markeer een optie en druk op 2 om ( M ) te selecteren of de selectie ongedaan te maken ( U ).
 • [ Nieuwe map ]: voor elke nieuwe reeks wordt een nieuwe map gemaakt.
 • [Bestandsnummering resetten ]: de bestandsnummering wordt teruggezet op 0001 wanneer er een nieuwe map wordt gemaakt.

Interval-timer fotografie

Voor het fotograferen

 • Maak een testopname met de huidige instellingen.
 • Selecteer voordat u verder gaat [ Tijdzone en datum ] in het instellingenmenu en zorg ervoor dat de cameraklok is ingesteld op de juiste tijd en datum.
 • Gebruik een volledig opgeladen batterij of een optionele lichtnetlaadadapter om ervoor te zorgen dat de opname niet wordt onderbroken.
 1. Markeer [Intervalopnamen] in het foto-opnamemenu.

  Druk op 2 om het gemarkeerde item te selecteren en opties voor intervalopnamen te bekijken.
 2. Pas de instellingen van de intervaltimer aan.
  • Kies de startdag en -tijd.
   Markeer [ Kies startdag/tijd ] en druk op 2 .
   Markeer een optie en druk op J .
   • Selecteer [ Now ] om direct te beginnen met fotograferen.
   • Om te beginnen met fotograferen op een gekozen datum en tijd, selecteert u [ Kies dag/tijd ]. Kies de datum en tijd en druk op J .
  • Kies het interval tussen opnamen.
   Markeer [ Interval ] en druk op 2 .
   Kies een interval (in uren, minuten en seconden) en druk op J .
  • Kies het aantal opnamen per interval.
   Markeer [ Intervallen×opnamen/interval ] en druk op 2 .
   Kies het aantal intervallen en het aantal opnamen per interval en druk op J .
   • Als in de ontspanstand enkel beeld het aantal opnamen per interval is ingesteld op twee of meer, worden de foto's voor elk interval gemaakt met de snelheid voor de continue ontspanstand met hoge snelheid.
   • Als [ Uit ] is geselecteerd voor [ Stille fotografie ], varieert het maximum aantal intervallen met het aantal opnamen per interval.
  • Belichtingsafvlakking in- of uitschakelen.
   Markeer [ Belichting afvlakken ] en druk op 2 .
   Markeer een optie en druk op J .
   • Door [ Aan ] te selecteren, kan de camera de belichting aanpassen aan de vorige opname.
  • Schakel stille fotografie in of uit.
   Markeer [ Stille fotografie ] en druk op 2 .
   Markeer een optie en druk op J .
  • Kies een optie voor intervalprioriteit.
   Markeer [ Intervalprioriteit ] en druk op 2 .
   Markeer een optie en druk op J .
  • Kies of de camera tussen opnamen scherpstelt.
   Markeer [ Focus voor elke opname ] en druk op 2 .
   Markeer een optie en druk op J .
  • Kies extra opties.
   Markeer [ Opties ] en druk op 2 .
   Markeer [ AE-bracketing ] of [ Time-lapse-video ] en druk op J
   • Als u [ AE-bracketing ] hebt geselecteerd, kiest u waarden voor [ Aantal opnamen ] en [ Increment ]; als u [ Time-lapse-video ] hebt geselecteerd, kiest u een instelling voor [ Framegrootte/framesnelheid ].
  • Kies opties voor de startmap.
   Markeer [ Opslagmap starten ] en druk op 2 .
   Selecteer de gewenste opties en druk op J om door te gaan.
 3. Markeer [Start] en druk op J .
  • Als [ Nu ] is geselecteerd voor [ Kies startdag/-tijd ] in stap 2, begint de opname na drie seconden.
  • Anders begint de opname op het tijdstip dat is geselecteerd voor [ Kies startdag/-tijd ] > [ Kies dag/tijd ].
  • Het scherm wordt tijdens het fotograferen uitgeschakeld.
  • De opname gaat door met het geselecteerde interval totdat alle opnamen zijn gemaakt.

Tijdens het fotograferen

 • Tijdens intervalfotografie knippert het toegangslampje voor de geheugenkaart.
 • Als de weergave wordt ingeschakeld door de ontspanknop half in te drukken, wordt het bericht [ Intervalopnamen ] weergegeven en knippert het pictogram Q

Intervalfotografie pauzeren

Intervalfotografie kan tussen intervallen worden gepauzeerd door op J te drukken of door [ Intervalopnamen ] te selecteren in het foto-opnamemenu, [ Pauze ] te markeren en op J te drukken. Houd er rekening mee dat de menu's mogelijk niet worden weergegeven wanneer de G knop wordt ingedrukt als de geselecteerde tijd voor [ Interval ] erg kort is.

 • Als [ Time-lapse-video ] is geselecteerd voor [ Opties ], wordt fotografie met intervaltimer beëindigd als u tussen intervallen op J drukt.

Intervalopnamen hervatten

Intervalopnamen kunnen worden hervat zoals hieronder beschreven.

 • Om de opname onmiddellijk te hervatten:
  Markeer [ Herstarten ] en druk op J
 • Om de opname op een bepaald tijdstip te hervatten:
  Selecteer [ Herstartoptie ], markeer [ Kies dag/tijd ] en druk op 2 .
  Kies een startdatum en -tijd en druk op J .
  Markeer [ Herstarten ] en druk op J

Intervalopnamen beëindigen

Als u intervalfotografie wilt beëindigen voordat alle foto's zijn gemaakt, selecteert u [ Intervalopnamen ] in het foto-opnamemenu, markeert u [ Uit ] en drukt u op J . Houd er rekening mee dat de menu's mogelijk niet worden weergegeven wanneer de G knop wordt ingedrukt als de geselecteerde tijd voor [ Interval ] erg kort is. In dit geval moet u op J drukken om intervalfotografie te pauzeren en vervolgens [ Intervalopnamen ] selecteren in het foto-opnamemenu, [ Uit ] markeren en op J drukken.

Interval-timer fotografie

 • Kies een interval dat langer is dan de tijd die nodig is om het geselecteerde aantal opnamen te maken met de voorspelde sluitertijd. Houd er rekening mee dat tijdens daadwerkelijke intervalfotografie de camera niet alleen opnamen moet maken met het geselecteerde interval, maar ook voldoende tijd moet hebben om de belichtingen te voltooien en taken uit te voeren zoals het verwerken van de foto's. Als het interval te kort is om het geselecteerde aantal foto's te maken, gaat de camera mogelijk naar het volgende interval zonder een opname te maken.
 • Als het interval te kort is, kan het totale aantal gemaakte opnamen lager zijn dan het aantal dat is geselecteerd voor [ Intervallen × opnamen/interval ].
 • Als u een flitser gebruikt, kiest u een interval dat langer is dan de oplaadtijd van de flitser. Als het interval te kort is, kan de flitser flitsen met minder vermogen dan nodig is voor volledige belichting.
 • Als de opname niet kan worden voortgezet met de huidige instellingen, bijvoorbeeld als de sluitertijd is ingesteld op " Bulb " of " Time ", is [ Interval ] [ 00:00'00" ] of is de starttijd minder dan een minuut - er verschijnt een waarschuwing op de monitor.
 • Intervalfotografie start niet als [ Aan ] is geselecteerd voor zowel [ Stille fotografie ] als [ Intervalprioriteit ] en [ 00:00'0.5" ] is geselecteerd voor [ Interval ].
 • Als [ Aan ] is geselecteerd voor [ Stille fotografie ] of [ Intervalvideo ] is geselecteerd voor [ Opties ], loopt de stand-by-timer niet af tijdens intervalfotografie, ongeacht de optie die is geselecteerd voor Persoonlijke instelling c3 [ Uitschakelvertraging ] > [ Stand-by-timer ].
 • Als de geheugenkaart vol is, blijft de intervaltimer actief maar worden er geen foto's gemaakt. Plaats nog een geheugenkaart en ga verder met fotograferen ( Intervalfotografie pauzeren ).
 • Intervalopnamen worden onderbroken als:
  • De camera wordt uit- en weer ingeschakeld (wanneer de camera uitstaat, kunnen batterijen en geheugenkaarten worden vervangen zonder intervalfotografie te beëindigen)
  • E is geselecteerd voor de release-modus
 • Als u de camera-instellingen wijzigt terwijl de intervaltimer actief is, kan de opname worden beëindigd.

Release-modus

Ongeacht de geselecteerde ontspanstand, de camera maakt bij elk interval het opgegeven aantal opnamen.

Instellingen aanpassen tussen opnamen door

Tussen de opnamen door kunnen foto's worden bekeken en kunnen opname- en menu-instellingen worden aangepast. Houd er echter rekening mee dat de monitor enkele seconden voordat de volgende opname wordt gemaakt, wordt uitgeschakeld en de opname wordt hervat.

Intervalfotografie: beperkingen

Intervalfotografie kan niet worden gecombineerd met bepaalde camerafuncties, waaronder:

 • video-opname,
 • lange tijdopnamen ("Bulb" of "Time"),
 • de zelfontspanner,
 • bracketing,
 • HDR (hoog dynamisch bereik),
 • meerdere belichtingen, en
 • focus verschuiven

Wanneer [Aan] is geselecteerd voor [Stille fotografie]

Als u [ Aan ] selecteert voor [ Stille fotografie ], worden sommige camerafuncties uitgeschakeld, waaronder:

 • ISO-gevoeligheden van Hi 1 en Hi 2,
 • flitsfotografie,
 • ruisonderdrukking bij lange blootstelling, en
 • flikkering reductie.

Intervaltimer instellingen

Het uitschakelen van de camera of het selecteren van een nieuwe ontspanstand heeft geen invloed op de instellingen voor intervalfotografie.